16 – Nista’ Ngħix fil-Mogħdrija?

Trid tkun persuna li tagħder? Jekk tgħix fil-mogħdrija tkun qed tgħix fil-paċi miegħek innifsek. Jekk tgħix fil-mogħdrija, tgħix kuntent u ħieles. Jekk tgħix fil-mogħdrija, ħaddieħor ifiq permezz tiegħek. Forsi kulħadd jagħder kultant. Iżda sabiex tgħix fil-mogħdrija tinħtieġlek bidla. U għal din il-bidla hemm bżonn ta’ ċerti attitudnijiet u ħidmiet.

Continue reading “16 – Nista’ Ngħix fil-Mogħdrija?”

15 – Tbatija (E) Imħabba u Ġentilezza

Insellimlek! Din l-aħħar parti minn ħames partijiet tal-artiklu fuq it-tema “Tista’ Żżur u Teħles it-Tbatija Tiegħek?”. Konna semmejna 4 prattiċi li bihom kollha flimkien tista’ tkampa u tfej-jaq it-tbatija tiegħek. 1 – Ara, u kompli ara, id-dwejjaq tiegħek bħala l-mezz jew l-għodda tiegħek għall-irkuprar; 2 – Induna eżatt xi tkun qed tesperjenza, issa; 3 – Tad-daħq, qed tara?; 4 – Rawwem imħabba u ġentilezza. Hawn ser inħarsu lejn l-ewwel prattika: Continue reading “15 – Tbatija (E) Imħabba u Ġentilezza”

12 – Tbatija – (B) Id-Dwejjaq Huma Għodda

Din hija t-tieni minn ħames partijiet tal-artiklu fuq it-tema “Tista’ Żżur u Teħles it-Tbatija Tiegħek?”. Konna semmejna 4 prattiċi li bihom kollha flimkien tista’ tkampa u tfejjaq it-tbatija tiegħek. 1 – Ara, u kompli ara, id-dwejjaq tiegħek bħala l-mezz jew l-għodda tiegħek għall-irkuprar; 2 – Induna eżatt xi tkun qed tesperjenza, issa; 3 – Tad-daħq, qed tara?; 4 – Rawwem imħabba u ġentilezza. Hawn ser inħarsu lejn l-ewwel prattika: Continue reading “12 – Tbatija – (B) Id-Dwejjaq Huma Għodda”

11 — It-Tbatija Tiegħek : (A) Daħla

Dan Artiklu f’ħames partijiet fuq it-tema “Tista’ Żżur u Teħles it-Tbatija Tiegħek?”. Hawn huma erba’ linji gwida, jew metodi, biex tlaħħaq mat-tbatija tiegħek. Dawn il-metodi flim-kien, jekk tipprattikhom regolarment, jgħinuk tkun it-terapista tiegħek stess. Dawn huma erba’ suġġerimenti biex tipprattika-hom flimkien Continue reading “11 — It-Tbatija Tiegħek : (A) Daħla”

10 – Inżomm f’Qalbi – It-Tieni Parti

Insellimlek! Fl’artiklu ta’ qabel dan, rajna li meta wieħed iżomm f ’qalbu, dan is-sentiment qerriedi jgħidulu riżentiment, jiġifieri meta jibqa’ fik fastidju, korla, tgħaddib, imrar, u diżappunt minħabba inġustizzja li rajt jew għaddejt minnha.

Rajna xi ostakli, jew ktajjen, li jistgħu ikunu qed jżommuk milli tinħeles. Illum ser naraw xi 7 metodi biex tinħeles meta tkun żammejt f’qalbek.

Continue reading “10 – Inżomm f’Qalbi – It-Tieni Parti”