12 – Tbatija – (B) Id-Dwejjaq Huma Għodda

Din hija t-tieni minn ħames partijiet tal-artiklu fuq it-tema “Tista’ Żżur u Teħles it-Tbatija Tiegħek?”. Konna semmejna 4 prattiċi li bihom kollha flimkien tista’ tkampa u tfejjaq it-tbatija tiegħek. 1 – Ara, u kompli ara, id-dwejjaq tiegħek bħala l-mezz jew l-għodda tiegħek għall-irkuprar; 2 – Induna eżatt xi tkun qed tesperjenza, issa; 3 – Tad-daħq, qed tara?; 4 – Rawwem imħabba u ġentilezza. Hawn ser inħarsu lejn l-ewwel prattika: Continue reading “12 – Tbatija – (B) Id-Dwejjaq Huma Għodda”

11 — It-Tbatija Tiegħek : (A) Daħla

Dan Artiklu f’ħames partijiet fuq it-tema “Tista’ Żżur u Teħles it-Tbatija Tiegħek?”. Hawn huma erba’ linji gwida, jew metodi, biex tlaħħaq mat-tbatija tiegħek. Dawn il-metodi flim-kien, jekk tipprattikhom regolarment, jgħinuk tkun it-terapista tiegħek stess. Dawn huma erba’ suġġerimenti biex tipprattika-hom flimkien Continue reading “11 — It-Tbatija Tiegħek : (A) Daħla”

10 – Inżomm f’Qalbi – It-Tieni Parti

Insellimlek! Fl’artiklu ta’ qabel dan, rajna li meta wieħed iżomm f ’qalbu, dan is-sentiment qerriedi jgħidulu riżentiment, jiġifieri meta jibqa’ fik fastidju, korla, tgħaddib, imrar, u diżappunt minħabba inġustizzja li rajt jew għaddejt minnha.

Rajna xi ostakli, jew ktajjen, li jistgħu ikunu qed jżommuk milli tinħeles. Illum ser naraw xi 7 metodi biex tinħeles meta tkun żammejt f’qalbek.

Continue reading “10 – Inżomm f’Qalbi – It-Tieni Parti”

08 – Erġajt Waqajt! – Meta tirkadi, x’tagħmel?

Insellimlek! Naħseb li mhux l-ewwel darba li, minkejja riżoluzzjoni qawwija li tkun għamilt, issa waqajt! Ix-xorb reġa’ ħadek. Jew il-logħob tal-azzard reġa’ waqqgħek. Jew erġajt kilt iżżejjed, erġajt somt iżżejjed, erġajt irrabjajt iżżejjed, erġajt bdejt tpejjep. Mhux xi ħaġa rari li xi ħadd jirkadi (jew jaqa’) b’dan il-mod, iżda huwa rari li jkollna pjan għal meta jiġri dan!

Continue reading “08 – Erġajt Waqajt! – Meta tirkadi, x’tagħmel?”

07 – Kontra l-Ansjeta – Kun Konxju-Attent

Insellimlek! – Illum se ngħidlek dwar metodu li jbegħdlek l-inkwiet. L-ansjetá, diqa ta’ qalb, inkwiet, thewdin – dawn komuni ħafna fostna. Hawn min ibati sew b’thewdin ansjus li ma jistax iwaqqfu. F’dan l-artiklu qasir ma nistgħux naraw il-ħafna kawżi, kundizzjonijiet mentali, u rimedji li jeżistu dwar l-inkwiet żejjed. Iżda hemm rimedju interessanti li ta’ min tkun tafu. Jgħidulu mindfulness jew li tkun konxju-attent. Li tkun mindful ifisser li tkun konxju-attent.

Continue reading “07 – Kontra l-Ansjeta – Kun Konxju-Attent”

06 – Kontra l-Ansjeta; Il-Metodu tal-Kummentarju

Isellimlek! – Illum se ngħidlek dwar il-Metodu tal-Kummentarju. Dan iservi sabiex tidra ma titkaxkarx mis-sentimenti diffiċli: rabja, biża’, dwejjaq, meta tħossok imweġġa’, u oħrajn. Forsi ġà taf bil-metodu tal-Merħba, għall-istess skop. Tal-Kummentarju huwa metodu differenti.

Continue reading “06 – Kontra l-Ansjeta; Il-Metodu tal-Kummentarju”