“Il-Knisja għandha jkollha l-kuraġġ li titkellem bis-sinċerità”

It-Tnejn 13 ta’ April 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-mixja tal-Knisja hi dik tas-sinċerità, li tgħid l-affarijiet kif inhuma bil-libertà, afferma l-Papa Franġisku dalgħodu waqt l-omelija tal-quddiesa fid-Dar Santa Marta.  Kif indunaw l-Appostli wara l-qawmien ta’ Kristu, l-Ispirtu s-Santu biss jista’ jibdel l-atteġġjament tagħna, l-istorja ta’ ħajjitna, u jnissel fina l-kuraġġ.

Continue reading ““Il-Knisja għandha jkollha l-kuraġġ li titkellem bis-sinċerità””

Il-ferħ jiġi mill-fidi f’Ġesù mhux mir-regoli dottrinali

Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Mhux ir-regola riġida dottrinali tagħti l-veru ferħ imma l-fidi u t-tama tal-laqgħa ma’ Ġesù. Bniedem li jemmen imma li ma jafx jifraħ iġiblek ħniena. Il-Papa Franġisku afferma dan dalgħodu, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Continue reading “Il-ferħ jiġi mill-fidi f’Ġesù mhux mir-regoli dottrinali”

Jalla l-Ġimgħa Mqaddsa tgħinna naċċettaw it-toroq t’Alla

It-Tlieta, 24 ta’ Marzu 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Illum il-Papa Franġisku stieden lill-Insara kollha bex jaċċettaw l-imħabba t’Alla mingħajr ma jikkritikaw u jsibu oġġezzjonijiet. Din l-istedina għamilha waqt l-omelija tal-quddiesa li qaddes fil-kappella tad-Dar Santa Marta fil-Vatikan.

Continue reading “Jalla l-Ġimgħa Mqaddsa tgħinna naċċettaw it-toroq t’Alla”

Fejn m’hemmx ħniena, m’hemmx ġustizzja

It-Tnejn, 23 ta’ Marzu 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Fejn m’hemmx ħniena m’hemmx ġustizzja u ħafna drabi, illum il-ġurnata, il-poplu t’Alla jsofri ġudizzju nieqes mill-ħniena. Hekk afferma dalgħodu l-Papa Franġisku waqt l-omelija fid-Dar Santa Marta.

Continue reading “Fejn m’hemmx ħniena, m’hemmx ġustizzja”

Il-Knisja mhix post fejn l-Insara għandhom jagħlqu l-bibien għal min ikun irid jidħol

It-Tlieta, 17 ta’ Marzu 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-Knisja hija d-dar ta’ Ġesù, dar tal-ħniena li tilqa’ lil kulħadd, u għalhekk mhix post fejn l-Insara għandhom jagħlqu l-bibien għal min ikun irid jidħol. Dan kien il-messaġġ tal-Papa Franġisku fl-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta fil-Vatikan.

Continue reading “Il-Knisja mhix post fejn l-Insara għandhom jagħlqu l-bibien għal min ikun irid jidħol”

L-imħabba ta’ Alla lejna hi bħal dik tan-namrati: Alla joħlom bl-imħabba li Hu jħoss għalina

It-Tnejn, 16 ta’ Marzu 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Alla hu nnamrat minna u aħna l-ħolma ta’ mħabbtu. Ebda teologu ma jista’ jispjega dan, kull ma nistgħu nagħmlu hu li nibku bil-ferħ. Fi ftit kliem dan kien il-messaġġ li wassal il-Papa Franġisku fl-omelija ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta.

Continue reading “L-imħabba ta’ Alla lejna hi bħal dik tan-namrati: Alla joħlom bl-imħabba li Hu jħoss għalina”

Fl-imħabba tagħna lejn Alla m’hemmx triq tan-nofs

Il-Ħamis, 12 ta’ Marzu 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-Papa Franġisku qal li n-Nisrani veru m’għandux jagħmel kompromessi: irid iħalli l-ħniena t’Alla tmissu u jrid iħobb lil ħuh b’qalbu kollha, inkella jkun ipokrita u jagħmel aktar ħsara milli ġid.

Continue reading “Fl-imħabba tagħna lejn Alla m’hemmx triq tan-nofs”