Alla hu konkret: le għal reliġjon tat-tpaċpiċ

It-Tlieta 23 ta’ Frar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Ir-reliġjon Nisranija hi reliġjon konkreta li għemilha hu t-tajjeb; mhix reliġjon tat-tlablib magħmula mill-ipokrisija u l-vanità. Hekk afferma l-Papa Franġisku hu u jikkummenta l-qari tal-liturġija tal-lum.

Continue reading Alla hu konkret: le għal reliġjon tat-tpaċpiċ

Alla hu rebbieħ bl-istil tiegħu: bl-umiltà

Il-Ġimgħa 5 ta’ Frar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

L-istil ta’ Alla mhux l-istil tal-bniedem, għax Alla jirbaħ bl-umiltà kif juri t-tmiem tal-akbar wieħed fost il-Profeti, Ġwanni l-Battista, li ħejja t-triq għal Kristu u mbagħad warrab. Hekk ikkummenta l-Papa Franġisku dwar il-Vanġelu tal-lum, waqt l-omelija fid-Dar Santa Marta.

Continue reading Alla hu rebbieħ bl-istil tiegħu: bl-umiltà

Il-fidi hija l-akbar wirt li nistgħu nħallu

Il-Ħamis 4 ta’ Frar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

L-isbaħ wirt li nistgħu nħallu lil ta’ warajna huwa l-fidi, qal il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta. Waqt l-omelija stedinna biex ma nibżgħux mill-mewt, għax wara, il-ħajja tagħna tkompli.

Continue reading Il-fidi hija l-akbar wirt li nistgħu nħallu

Inkunu umli għax il-feriti tal-korruzzjoni huma diffiċli biex jitfejqu

It-Tnejn 1 ta’ Frar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

L-umiltà hi t-triq tal-qdusija, afferma l-Papa Franġisku dalgħodu, waqt l-omelija fid-Dar Santa Marta.

Ir-Re David kien qrib li jsir korrott imma l-Profeta Natan, mibgħut minn Alla, jfiehmu l-ħażin li kien għamel. Fl-omelija l-Papa tkellem dwar David, il-midneb imma wkoll qaddis.

Continue reading Inkunu umli għax il-feriti tal-korruzzjoni huma diffiċli biex jitfejqu

Id-dgħufija ġġegħilna nidinbu, imma qatt m’għandna nsiru korrotti

Il-Ġimgħa 29 ta’ Jannar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Nitolbu ‘l Alla biex id-dgħufija li minħabba fiha nidinbu ma tinbidilx f’korruzzjoni. Dan hu suġġett li l-Papa Franġisku tkellem dwaru bosta drabi u dalgħodu kien is-suġġett tar-riflessjoni tiegħu waqt l-omelija fid-Dar Santa Marta.

Continue reading Id-dgħufija ġġegħilna nidinbu, imma qatt m’għandna nsiru korrotti

It-tnax-il kolonna

Il-Ġimgħa 22 ta’ Jannar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Talb u xhieda, dawn huma ż-żewġ dmirijiet tal-isqfijiet li huma l-kolonni tal-Knisja. Iżda jekk dawn jiddgħajfu jbati l-poplu t’Alla kollu. Għalqadstant, waqt il-quddiesa li ċċelebra dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku stieden talb bla heda għas-suċċessuri tat-tnax-il Appostlu.

Continue reading It-tnax-il kolonna