2. Ir-rwol matern ta’ Marija fl-ewwel sekli

Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Verġni Marija. Udjenza Ġenerali –  13/09/1995.

1. Fil-kostituzzjoni Lumen gentium il-Konċilju jiddikjara li «il-fidili li jaqblu ma’ Kristu mexxej u jinsabu f’għaqda mal-qaddisin kollha tiegħu, għandhom ukoll iqimu t-tifkira “qabel kollox tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm ta’ Alla u ta’ Sidna Ġesù Kristu”».1 

aktar