Archive

Archive for the ‘L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech 2018’ Category

Messaġġ dwar il-valur tal-ħajja mill-Isqof Mario Grech fit-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf, f’Ta’ Pinu

Is-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018: Messaġġ sabiħ dwar il-valur tal-ħajja li ta l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fiċ-Ċelebrazzjoni tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu.

Read more…

L-Isqof Mario Grech fis-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu

Il-Ġimgħa, 22 ta’ Ġunju 2018: L-omelija li l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, għamel fis-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu. F’dan il-jum, il-Knisja f’Għawdex iċċelebrat il-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Bil-kortesija ta’ Radju Marija.

L-Isqof Mario Grech f’Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-70 u l-25 anniversarju presbiterali, u fil-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża ta’ Sr Ġuljana Portelli

L-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018: Omelija li għamel l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur, fl-okkażjoni ta’ Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-70 anniversarju presbiterali tal-Kan. Ġużepp Muscat, il-25 anniversarju presbiterali tal-Kan. Charles Vella, u l-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża ta’ Sr Ġuljana Portelli tas-Sorijiet tal-Klawsura ta’ Sant’Ursola.

Read more…

L-Isqof Mario Grech, fi tmiem is-Sena ta’ Formazzjoni u b’suffraġju ta’ Patri Arthur J. Vella sj

It-Tlieta, 19 ta’ Ġunju 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fit-tmiem tas-Sena ta’ Formazzjoni u b’suffraġju ta’ Patri Arthur J. Vella sj fil-Kappella tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria.

Read more…

L-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Joseph Hili, mill-Parroċċa tax-Xagħra

Il-Ġimgħa, 15 ta’ Ġunju 2018: fis-6.30pm. Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Joseph Hili, mill-Parroċċa ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra,  fil-Katidral ta’ Għawdex. Ritratti: Shaun Sultana.

Read more…

L-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Presbiterali fil-Katidral ta’ Għawdex

Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-Ordinazzjoni Presbiterali li nżammet fil-Katidral ta’ Għawdex.

Bil-kortesija ta’ Radju Katidral.

Read more…

L-Isqof Mario Grech fil-Funeral ta’ Ġuża Grech fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria

Il-Ħamis 14 ta’ Ġunju 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Funeral ta’ Ġuża Grech, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria.

Ritratt: Carmel Saliba. Read more…