Kontribuzzjoni ta’ kulħadd, jinxtara ventilator

Capture Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-E.T. Mons. Mario Grech Amministratur Appostoliku għal Għawdex …

“KULL LAQXA TIRFED L-IMRAMMA” ID-DJOĊESI TA’ GĦAWDEX U L-COVID-19

Għeżież,

Illum il-ħarsa tagħna tistrieħ fuq ix-xbieha tad-Duluri. Marija hija Addolorata għax refgħet ftit mis-salib ta’ Binha Ġesù. Bħalma Marija ma kenitx taf tibqa’ gallarija quddiem it-tbatija ta’ Ġesù, hekk ukoll aħna ma nistgħux nibqgħu indifferenti quddiem il-passjoni li għaddej minnha l-bniedem minħabba l-imxija tal-Covid-19. Xieraq li bħad-Duluri nerfgħu ftit mill-piż ta’ bħalissa. Continue reading Kontribuzzjoni ta’ kulħadd, jinxtara ventilator

L-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej

L-Erbgħa, 25 ta’ Marzu 2020: Quddiesa, Rużarju Mqaddes u Supplika lill-Madonna Ta’ Pinu, immexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej f’Ta’ Pinu, l-Għarb. Continue reading L-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej