L-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, Għajnsielem

Il-Ħadd, 2 ta’ Ġunju 2019: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, Għajnsielem. Bil-kortesija ta’ Radju Lawretana.

Ittra miftuħa lill-Insara u l-Musulmani fl-okkażżjoni tas-Sena Marjana

Is-Sibt, 1 ta’ Ġunju 2019: Ittra miftuħa lill-Insara u l-Musulmani fl-okkażżjoni tas-Sena Marjana mill-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech. Continue reading “Ittra miftuħa lill-Insara u l-Musulmani fl-okkażżjoni tas-Sena Marjana”

Ittra Pastorali: Nintelqu f’dirgħajn Ommna Marija

Ittra Pastorali tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm bi preparazzjoni għall-Affidament lill-Verġni Marija li se jkun iċċelebrat l-Erbgħa 5 ta’ Ġunju, fl-okkażjoni tas-Sena Djoċesana Marjana. Test kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż.

Continue reading “Ittra Pastorali: Nintelqu f’dirgħajn Ommna Marija”

L-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna ta’ Pompej

L-Erbgħa, 8 ta’ Mejju 2019: Fl-okkażjoni tat-Tifkira liturġika tal-Verġni Mqaddsa tar-Rużarju ta’ Pompej, fil-Knisja tas- Sorijiet Dumnikani, il-Belt Victoria, nhar l-Erbgħa 8 ta’ Mejju 2019, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, għamel dan il-ħsieb: Continue reading “L-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna ta’ Pompej”