Archive

Archive for the ‘L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech’ Category

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Griżma tal-Isqof, Xagħra

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech, fil-Griżma tal-Isqof fil-Bażilika u Kolleġġjata ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra, nhar il-Ħadd 25 ta’ Ġunju 2017.

Read more…

Lejn kultura tal-laqgħa personali

Ħsieb li għamel l-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech, bit-tema “Lejn kultura tal-laqgħa personali”, waqt l-Adorazzjoni għall-Kleru fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017, fis-Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana.

Read more…

Kristu jimla l-vojt ta’ ħajjitna

Omelija tal-Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Quddiesa Pontifikali tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju tagħha f’Għawdex, il-Ħamis 22 ta’ Ġunju 2017.

Read more…

Omelija tal-Isqof Mario Grech – 100 sena anniversarju Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech fil-Quddiesa tal-100 anniversarju mill-ftuħ tal-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù fin-Nadur. Il-Quddiesa fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur, is-Sibt 17 ta’ Ġunju 2017.

Read more…

Knisja Samaritana

L-Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech, fl-Ordinazzjoni Djakonali tas-Seminarist Joseph Hili. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria, il-Ħamis, 15 ta’ Ġunju 2017.

Read more…

Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-katekisti

It-Tlieta 6 ta’ Ġunju 2017: Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, l-E.T. Mons. Mario Grech, fil-Quddiesa li saret għall-katekisti fil-knisja arċipretali ta’ Marija Assunta, iż-Żebbuġ, Għawdex, nhar l-Erbgħa 7 ta’ Ġunju 2017.

Read more…

Omelija tal-Isqof Mario Grech – Funeral ta’ Mons. Ġwann Mercieca

It-Tnejn 5 ta’ Ġunju 2017: Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, l-E.T. Mons. Mario Grech, fil-Funeral ta’ Mons. Ġwann Mercieca, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, illum it-Tnejn 5 ta’ Ġunju 2017.

Read more…