“Neħtieġu lil Kristu” – Ittra Pastorali ta’ Santa Marija 2018

Is-Sibt, 11 t’Awwissu 2018: “Neħtieġu lil Kristu” – Ittra Pastorali tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema 2018.

Continue reading ““Neħtieġu lil Kristu” – Ittra Pastorali ta’ Santa Marija 2018″

Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema

Is-Sibt 30 ta’ Settembru 2017. Fil-Quddies tal-lejla u ta’ għada, fil-knejjes ta’ Għawdex, sa tinqara Ittra mibgħuta mill-Isqof Mons. Mario Grech lill-poplu ta’ Alla għax-xahar ta’ Ottubru, bit-tema: “Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema”. Continue reading “Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema”

Ittra Pastorali – Randan 2017

Is-Sibt, 11 ta’ Marzu 2017 kienet publikata u moqrija fil-knejjes kollha ta’ Malta u Għawdex, l-Ittra Pastorali tal-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna u l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech ghar-Randan 2017.

Continue reading “Ittra Pastorali – Randan 2017”

Ngħożżu l-Ħajja

Is-Sibt 6 t’Awwissu 2016: Ittra Pastorali mill-E.T. Mons. Charles J. Sciscluna Arċisqof ta’ Malta u mill-E.T. Mons. Mario Grech Isqof ta’ Għawdex, fis-Solennita ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema.

Continue reading “Ngħożżu l-Ħajja”

Kristu Mediċina għall-mard tagħna

Il-Ħadd 14 ta’ Frar 2016. Ittra Pastorali għar-Randan 2016
KRISTU MEDIĊINA GĦALL-MARD TAGĦNA

Min minna ma jafx x’inhu l-mard? Kulħadd suġġett għall-mard, imma mhux kulħadd jiffaċċja l-mard bl-istess mod: issib min jaċċettah, imma hemm min jitgħawweġ u jitkisser taħt il-piż kiefer tiegħu; anzi, ħafna drabi, mal-marid ibatu tal-familja u ta’ madwaru.

Continue reading “Kristu Mediċina għall-mard tagħna”