Archive

Archive for the ‘Ittra Pastorali mill-Isqof Mario Grech’ Category

Il-pjaga tal-vjolenza domestika

November 25, 2017 Leave a comment

Is-Sibt, 25 ta’ Novbembru, 2017. Ittra Pastorali tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali kontra l-Vjolenza Domestika fuq in-Nisa.

Read more…

Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema

September 30, 2017 Leave a comment

Is-Sibt 30 ta’ Settembru 2017. Fil-Quddies tal-lejla u ta’ għada, fil-knejjes ta’ Għawdex, sa tinqara Ittra mibgħuta mill-Isqof Mons. Mario Grech lill-poplu ta’ Alla għax-xahar ta’ Ottubru, bit-tema: “Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema”. Read more…

Biex Twarrad it-Tama

August 12, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd 12 ta’ Awwissu 2017: Ittra Pastorali tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema 2017 . Read more…

Ittra Pastorali – Randan 2017

March 11, 2017 Leave a comment

Is-Sibt, 11 ta’ Marzu 2017 kienet publikata u moqrija fil-knejjes kollha ta’ Malta u Għawdex, l-Ittra Pastorali tal-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna u l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech ghar-Randan 2017.

Read more…