“Neħtieġu lil Kristu” – Ittra Pastorali ta’ Santa Marija 2018

Is-Sibt, 11 t’Awwissu 2018: “Neħtieġu lil Kristu” – Ittra Pastorali tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema 2018.

Continue reading ““Neħtieġu lil Kristu” – Ittra Pastorali ta’ Santa Marija 2018″

Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema

Is-Sibt 30 ta’ Settembru 2017. Fil-Quddies tal-lejla u ta’ għada, fil-knejjes ta’ Għawdex, sa tinqara Ittra mibgħuta mill-Isqof Mons. Mario Grech lill-poplu ta’ Alla għax-xahar ta’ Ottubru, bit-tema: “Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema”. Continue reading “Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema”

Ittra Pastorali – Randan 2017

Is-Sibt, 11 ta’ Marzu 2017 kienet publikata u moqrija fil-knejjes kollha ta’ Malta u Għawdex, l-Ittra Pastorali tal-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna u l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech ghar-Randan 2017.

Continue reading “Ittra Pastorali – Randan 2017”