Archive

Archive for the ‘Ittra Pastorali mill-Isqof Mario Grech’ Category

Biex Twarrad it-Tama

August 12, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd 12 ta’ Awwissu 2017: Ittra Pastorali tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema 2017 . Read more…

Ittra Pastorali – Randan 2017

March 11, 2017 Leave a comment

Is-Sibt, 11 ta’ Marzu 2017 kienet publikata u moqrija fil-knejjes kollha ta’ Malta u Għawdex, l-Ittra Pastorali tal-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna u l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech ghar-Randan 2017.

Read more…