Dik fwieħa!

Patri Mario Attard OFM Cap

Iż-żmien, ngħadduh kif ngħadduh, jgħaddi. U, ma nafux kif, niġu maħsuda l-għaliex insibu ruħna fuq l-għatba ta’ tmiem din il-ħajja.

Kemm ilni naħdem mal-morda tgħallimt ħaġa importanti: kull persuna għandha storja. Hi x’inhi l-istorja tagħha. U wara dik l-istorja li tgħix il-persuna hemm spirtu. Ta’ min hu doċli. Ħelu manna. U ta’ min huwa iebes ġebla. Ta’ min hu miftuħ u lest biex jinbidel għas-sewwa. Imbagħad hemm ta’ min li, aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar jitwebbes. U ma jrid iċedi b’xejn. Continue reading “Dik fwieħa!”

Wiċċi ta’ min hu?

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli l-grazzja li nagħmel l-ewwel konferenza lil ħuti r-reliġjużi. Is-suġġett ta’ din il-konferenza kien il-Bolla tal-Indizzjoni tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, Misericordiae Vultus, li ħarġet mill-qalb mimlija ħniena tal-Missier li għandu Papa Franġisku.

Il-bolla tibda’ bil-kliem: “Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier” (MV 1). Biex il-Knisja tkun Ġesù “l-fus li jwieżen il-ħajja [tagħha] hu l-ħniena.  L-azzjoni pastorali kollha tagħha għandha tkun imgeżwra fil-ħniena li biha hi ddur fuq dawk li jemmnu; xejn mit-tħabbira u mix-xhieda tagħha quddiem id-dinja m’għandu jkun nieqes mill-ħniena” (MV 10). Bħala Insara kemm beħsiebna li fis-Sena Ġubilari tal-Ħniena, li se tibda’ nhar it-8 ta’ Diċembru, se nlaħħmu l-ħniena [fl-]“intenzjonijiet, [fl-]atteġġjamenti, [fl-]imġibiet” tagħna? (MV 9).  Continue reading “Wiċċi ta’ min hu?”

Il-Fundazzjoni RISE  

Patri Mario Attard OFM Cap

Xi ġimgħat ilu fuq il-midja lokali ġiet organizzata kampanja ta’ ġbir ta’ fondi għall-Fundazzjoni RISE.

L-għan ta’ din il-Fundazzjoni, li ġiet imwaqfa minn Patri Franco Fenech OFM Cap u s-Sur Charlie Mifsud, huwa li tgħin lid-detenuti jiżviluppaw mod ta’ ħajja utli u li bih jistgħu jsostnu lilhom infushom. Fil-fatt il-filosofija tal-programm hija msejsa fit-teoriji li għandhom x’jaqsmu mal-ħsieb u l-imġieba (cognitive-behavioural theories). Dawn it-tipi ta’ teoriji għenu bis-sħiħ biex wieħed jista’ jifhem l-għemil kriminali tal-persuna. Barra minhekk dawn it-teoriji għenu wkoll fit-tfassil ta’ interventi bil-għan li jwieġbu bi frott għall-imġieba li tmur kontra l-liġi. Continue reading “Il-Fundazzjoni RISE  “

The Face of the Other

Min Fr Mario Attard OFMcap 

Some days ago I have had the privilege of attending a lecture at the Augustinian Institute. It dealt with religion and philosophy.

As ideas started flowing like a refreshing stream from a lecturer very well prepared both academically and also in the communication skills he possesses a name was mentioned during his exposition. This name stirred in me so much interest that I have decided to surf about him in order to enter into his fascinating thought. His name is Immanuel Levinas (1906-1995). But why this Lithuanian-born Jewish French philosopher who studied first under Husserl and then Heiddeger, was to influence a whole generation of major 20th century continental philosophers? While I leave the answer to that question to competent philosophy scholars I humbly say that I was deeply struck by his captivating phrase: “The Face of the Other”. Continue reading “The Face of the Other”

Ir-rilevanza ta’ San Franġisk t’Assisi illum  

Patri Mario Attard OFM Cap

Ma xtaqx li tgħaddi l-festa ta’ San Franġisk mingħajr ma npoġġi bilqiegħda u napprezza ftit il-figura ta’ dan il-qaddis tant antik u modern. L-għaliex Franġisku, għalkemm ġej minn niċċa Medjevali, minħabba li nfetaħ kompletament għall-Ispirtu s-Santu lanqas tista’ taqflu f’xi niċċa! Jaħrablek! Biżżejjed inħarsu ftit lejn l-familji Franġiskani ta’ Patrijiet u Sorijiet biex naraw kemm dan huwa minnu. Continue reading “Ir-rilevanza ta’ San Franġisk t’Assisi illum  “