Bejn eżilju u eżilju  

Patri Mario Attard OFM Cap

L-Ittra Pastorali għal dan ir-Randan 2012 li l-Isqfijiet tagħna Mons. Pawlu Cremona O.P. u Mons. Mario Grech ħarġu nhar is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl titħaddet fuq suġġett attwali ħafna għaliex minnu nnifsu huwa bibliku għall-aħħar: l-eżilju!

Fl-Ittra Pastorali tagħhom l-Isqfijiet jagħmlu differenza bejn eżilju u eżilju. Fil-fatt wieħed jista’ faċilment jaqsam din l-ittra f’żewġ tipi ta’ eżilji: dak ta’ Kristu u l-ieħor li jinkludi fih lill-Poplu Lhudi flimkien mal-esperjenza tagħna. Ikun tajjeb jekk naraw ftit xi tfisser il-kelma eżilju. Continue reading “Bejn eżilju u eżilju  “

Meta l-ħsieb tassew jiżviluppa?

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli konverżazzjoni mill-aktar interessanti dwar tema li ngħixu ta’ kuljum: il-bidla fil-ħsieb. Din it-tema hija għall-qalbi l-għaliex nara fiha, l-ewwel wieħed, lili nnifsi! Dak li illum qed nifhmu mod li kieku kont tistaqsini hekk għaxar snin ilu żgur li kont inwieġbek mod ieħor! Continue reading “Meta l-ħsieb tassew jiżviluppa?”

Uff! … Aħħ!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Uff! Xi sħana! Iftaħ naqra dik it-tieqa! Ixgħel naqra dak l-AC! Ħa mmut bis-sħana! X’nieżel!

Din hija l-latanija li qiegħdin nisimgħu bħalissa. Litanija li ilna ngħiduha. Inlissnuha kull sena. Żgur li mhux bid-devozzjoni tat-talb tafux! Daqskemm bir-rabja li qed tagħmel is-sħana. Uħud minna, sforz il-frustrazzjoni li taħkimhom, iduru lejn il-Mulej u jgħidulu: “Iva għaliex qed tagħtina daqshekk sħana. Ma nifilħuhiex!” Imma, ngħid jien, fis-sajf x’tistenna? Mhux sħana? Continue reading “Uff! … Aħħ!”

No Number!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Ma nafx kif ħassejtukom meta irċevejtu xi telefonata u fuq l-iskrin tal-mowbajl tagħkom telagħlkom in-numru No Number.

Kull darba li nirċievi xi telefonata ta’ dan it-tip qalbi titnikket. Jiddispjaċini! Għax ngħid: “Din il-persuna ma tafdanix!” Għaliex, ngħid jien, wara li persuna tkun invadietli l-ispazzju privat tiegħi minn fuq m’għandiex il-kuraġġ li turini min hi? Sewwa! Mela lili tafni għax għandek in-numru tiegħi. Imma jiena ma nafekx. U minn fuq iċċempilli bin-no number. Din il-biċċa tal-anonimità ma toġgħobnix! Inġusta għall-aħħar! Continue reading “No Number!”

Il-kju

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Għal uħud kelma mill-aktar mistkerrħa! U la semmejtha qisek semmejtilhom Dak ta’ denbu twil. Uff! Xi dwejjaq! Mela isa! Ħaffef! Ħa nfittxu naslu! L-għaliex nobgħod noqgħod fil-kju!

Jimporta nistaqsik l-għaliex? U ajma! Ma tafx li fil-kju irridu noqgħodu nistennew? Mela ma tafx x’int tgħid! Tagħmel siegħa tistenna! Ma tafx li għandi x’nagħmel x’kull waħda? Il-ħajja trid tkompli! Ma rridx naħli xeba’ ħin fil-kju! Għalxejn! Continue reading “Il-kju”