Il-Fundazzjoni RISE  

Patri Mario Attard OFM Cap

Xi ġimgħat ilu fuq il-midja lokali ġiet organizzata kampanja ta’ ġbir ta’ fondi għall-Fundazzjoni RISE.

L-għan ta’ din il-Fundazzjoni, li ġiet imwaqfa minn Patri Franco Fenech OFM Cap u s-Sur Charlie Mifsud, huwa li tgħin lid-detenuti jiżviluppaw mod ta’ ħajja utli u li bih jistgħu jsostnu lilhom infushom. Fil-fatt il-filosofija tal-programm hija msejsa fit-teoriji li għandhom x’jaqsmu mal-ħsieb u l-imġieba (cognitive-behavioural theories). Dawn it-tipi ta’ teoriji għenu bis-sħiħ biex wieħed jista’ jifhem l-għemil kriminali tal-persuna. Barra minhekk dawn it-teoriji għenu wkoll fit-tfassil ta’ interventi bil-għan li jwieġbu bi frott għall-imġieba li tmur kontra l-liġi. Continue reading “Il-Fundazzjoni RISE  “

The Face of the Other

Min Fr Mario Attard OFMcap 

Some days ago I have had the privilege of attending a lecture at the Augustinian Institute. It dealt with religion and philosophy.

As ideas started flowing like a refreshing stream from a lecturer very well prepared both academically and also in the communication skills he possesses a name was mentioned during his exposition. This name stirred in me so much interest that I have decided to surf about him in order to enter into his fascinating thought. His name is Immanuel Levinas (1906-1995). But why this Lithuanian-born Jewish French philosopher who studied first under Husserl and then Heiddeger, was to influence a whole generation of major 20th century continental philosophers? While I leave the answer to that question to competent philosophy scholars I humbly say that I was deeply struck by his captivating phrase: “The Face of the Other”. Continue reading “The Face of the Other”

Ir-rilevanza ta’ San Franġisk t’Assisi illum  

Patri Mario Attard OFM Cap

Ma xtaqx li tgħaddi l-festa ta’ San Franġisk mingħajr ma npoġġi bilqiegħda u napprezza ftit il-figura ta’ dan il-qaddis tant antik u modern. L-għaliex Franġisku, għalkemm ġej minn niċċa Medjevali, minħabba li nfetaħ kompletament għall-Ispirtu s-Santu lanqas tista’ taqflu f’xi niċċa! Jaħrablek! Biżżejjed inħarsu ftit lejn l-familji Franġiskani ta’ Patrijiet u Sorijiet biex naraw kemm dan huwa minnu. Continue reading “Ir-rilevanza ta’ San Franġisk t’Assisi illum  “

Bla kmiem

Patri Mario Attard OFM Cap

Kull ħin u kull mument niżżi ħajr lill-Mulej li sejjaħli biex ngħix fil-kunvent. L-għaliex, minkejja t-tlajja’ u l-inżul tagħha bħal kull ħajja oħra, il-ħajja tal-kunvent tabilħaqq tgħallimni bosta ħwejjeġ li għandhom x’jaqsmu mhux biss mal-ħajja personali tiegħi imma wkoll mal-ħajja kollha kemm hi. Continue reading “Bla kmiem”

Iż-żewġ teżori

Patri Mario Attard OFM Cap 

Darba persuna irrakuntatli din il-biċċa għerf li, wara lejl ta’ ħidma bla heda fl-isptar, tgħidx kemm niżlitli għasel! Ħa naqsamha magħkom l-għaliex inħossni ċert li se tagħmlilkom il-ġid bħalma għamlet lili!

Immaġinak tkun rieqed raqda babaw! U f’dik ir-raqda ħelwa ħelwa ifettillek toħlom li tkun qed tiftaħ teżor mill-isbaħ. Ara ftit b’liema attenzjoni u għaqal tiftħu dan it-teżor eħ! Imma x’jiġrilek? Jiġrilek li meta tqum tintebaħ li mhux teżor wieħed tkun fil-fatt qed tiftaħ. Imma żewġ teżori!… Għajnejk! Continue reading “Iż-żewġ teżori”

At the service of the common good

Fr Mario Attard OFM Cap

Pope Francis’ address to the 70th Session of the United Nations General Assembly in New York, which took place on September 25, is replete with insights as to how this most distinguished international institution can still be an effective instrument for peace, solidarity and justice among all the world’s nations. Continue reading “At the service of the common good”