Is-Sibt Qaddis tal-Għid

Patri Mario Attard OFM Cap

Illum is-Sibt Qaddis tal-Għid! L-ilsien liturġiku Latin proprjament isejjaħlu Sabbatum Sanctum. Is-Sibt tal-Ġimgħa Mqaddsa. Uħud isibuh ukoll bħala s-Sibt il-Kbir. Jew is-Sibt l-Iswed. Inkella l-Vġili tal-Għid. Kien min, fosthom l-Insara Kopti, li sejħulu wkoll bħala Sibt il-Ferħ. Inkella laqqmuħ bħala Sibt id-Dawl. Dan il-jum, li jiġi l-għada tal-Ġimgħa l-Kbira, huwa l-aħħar jum qabel l-Għid il-Kbir. Mela l-aħħar wieħed tal-Ġimgħa Mqaddsa kollha. Fih, aħna l-Insara inħejju ruħna għaċ-ċelebrazzjoni solenni tal-Għid li tfakkar il-qawmien ta’ Ġesù Kristu mill-imwiet. Continue reading Is-Sibt Qaddis tal-Għid