Don Bosco: Mudell għalliemi tas-saċerdoti

Patri Mario Attard OFM Cap

Bħalissa huma ħafna s-saċerdoti li qiegħdin jiċċelebraw l-anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Din is-sena l-Knisja qed tiċċelebra t-tieni ċentinarju mit-twelid ta’ San Ġwann Bosco. Nemmen li b’din l-okkażjoni speċjali l-Mulej żgur li jrid iniżżel xita ta’ barka fuqna s-saċerdoti! Kif Don Bosco, saċerdot bħalna, jista’ tabilħaqq jgħallimna nkunu saċerdoti skont il-qalb ta’ Ġesù Kristu, il-“qassis għal dejjem” (Lhud 7:3)? Continue reading Don Bosco: Mudell għalliemi tas-saċerdoti