Ibdilli l-wajers!

Patri Mario Attard OFM Cap

Irrid kollox sewwa! Dik hija t-tagħlima l-kbira li tawni ommi u missieri. Hekk rabbewni! Tgħidlix b’ħaġa oħra l-għaliex, sinċerament, ma nafx!

U b’dan il-kredu f’moħħi, jiġifieri li kollox irid ikun sewwa, biex ma ngħidx perfett iżżejjed, hekk bqajt nikber. Kienet din is-serra ta’ ħajti! Kienet din il-pjanta li biha kelli nikber. U x’ġara b’daqshekk? Isimgħuni ħbieb u araw jekk għandix raġun f’dak li se ngħidilkom. Continue reading Ibdilli l-wajers!