Hemm xi ħadd ieħor?

Patri Mario Attard OFM Cap

“In-nies jgħallmuk!” Ħafna nies qaluhieli din. Tiskanta kemm ma’ kull min tilaqa’ jgħallmek xi ħaġa. Hi x’inhi t-tagħlima! Iva! Jgħallmek dik ix- xi ħaġa li tiswielek. Mela agħmilha! Jew, jekk twettaqha, iġġibek fil-għali. Mela tagħmiliex!

Bl-istess mod nista’ ngħid għalija nnifsi. Inħobb iva ngħid: “Huma n-nies li jgħallmuni nkun Patri!” Bil-mod tal-imġieba tagħha juruni kif għandi nimxi magħhom. Kif nismagħhom. Kif nitgħallem mingħandhom. Xi grazzja hux! Jalla nimxi f’din it-triq! Continue reading Hemm xi ħadd ieħor?