L-apoloġetika hija evanġelizzazzjoni!

Patri Mario Attard OFM Cap

F’dawn l-aħħar snin, speċifikament fil-kitbiet tal-Beatu Ġwanni Pawlu II u kif ukoll f’dawk ta’ Benedittu XVI, il-Knisja qiegħdha titħaddet b’qawwa kbira fuq il-frażi pastorali “evanġelizzazzjoni ġdida”.  Hemm bżonn kbir li l-messaġġ Nisrani jiġi mgħoddi b’mod ġdid lill-kontinent li minnu iffjorixxa: l-Ewropa. Imma dan il-proċess tat-tħabbir tal-kelma huwa, minnu nnifsu, apoloġetiku. Għaliex? Continue reading L-apoloġetika hija evanġelizzazzjoni!