Għaliex għandi nqerr għand is-saċerdot?

Patri Mario Attard OFM Kap

Mhux l-ewwel darba li persuni sinċiera jagħmluli għadd ta’ mistoqijiet rigward l-importanza tal-qrar fid-dinja tallum. “Father, għaliex għandi nqerr? U għaliex għandi immur għand saċerdot? Jekk immur inqerr għand Alla direttament mhux biżżejjed? Dak żgur jifhimni? U, wara kollox, għalfejn għandi ngħid ħwejjeġ li nisħti biss insemmihom, aħseb u ara li nerġa’ nagħmilhom, ma’ bniedem midneb bħali? Dak x’jaf x’inhu u x’mhux dnub għalija? Wara kollox, id-dnub jeżiżti jew hu invenzjoni tas-saċerdoti biex iġagħluna inġibu ruħna aħjar? Huwa mportanti li wieħed jirrispondi dawn il-mistoqsijiet, iktar u iktar f’dawn iż-żminijiet meta numru sabiħ ta’ persuni jiġu mqanqla mill-Ispirtu s-Santu biex jirrikonċiljaw ruħhom mal-Missier tas-Sema. Continue reading “Għaliex għandi nqerr għand is-saċerdot?”

L-Ewropa id f’id ma’ San Benedittu

Patri Mario Attard OFM Cap

Nhar is-Sibt 11 ta’ Lulju l-Knisja universali iċċelebrat il-Festa ta’ San Benedittu. Dan il-qaddis, li hu meqjus bħala missier il-monastiċiżmu tal-punent, għex bejn is-sena 480 u s-sena 543. Kif jista’ jkun li bniedem li għex daqstant żmien ilu ikollu daqshekk influwenza fuq il-Kontinent Ewropew? Continue reading “L-Ewropa id f’id ma’ San Benedittu”

Ixrob ħafna ilma!

Patri Mario Attard OFM Cap 

Darba minnhom kont miexi fil-kuritur tal-Isptar. Waqt li kont miexi ġie jilħaqni tabib. U, ta’ żewġt iħbieb li aħna bdejna taħdita flimkien.

F’mument minnhom dort lejh u għedtlu: “Dott! Kien hawn familja tgħidx kemm faħħritek miegħi! Apprezzaw ħafna għall-mod sabiħ li int ħadt ħsiebhom”. Fuq wiċċ it-tabib dehret tbissima ta’ rikonoxxenza. “Dak dover tagħna”, qalli. “Int saħħtek kif inhi?” “Issa aħjar Dott!” issuktajt jien. “Sentejn u nofs ilu għal naqra ma’ mortx għand il-Mulej bla ħsieb!” “Tassew?” weġibni maħsud. “Mela x’ġaralek?” “Għandni myeloproliferative disorder ”, komplejt jien. “F’daqqa waħda telgħuli żewġ blood clots għal qalbi u mnalla mort l-Isptar minnufih għaliex li kieku illum taħt it-trab! Kellhom jagħmluli żewġ molol”. “X’mediċina tawk?” reġa’ staqsieni b’interess ġenwin ta’ tabib ġentlom. Wara li għedtlu qalli b’insistenza ta’ wieħed li tassew iridli l-ġid: “Ixrob ħafna ilma!” Continue reading “Ixrob ħafna ilma!”

Il-Ġimgħa s-Sewda

Patri Mario Attard OFM Cap 

Il-Ġimgħa 26 ta’ Ġunju. Jum li żgur m’hu se jintesa qatt. Aktar milli għall-kulur fih innifsu it-tifsira tiegħu aktar qiegħdha f’dak li seħħ f’dan il-jum ta’ swied il-qalb ta’ mewt u qerda kbira.

F’dan il-jum ikraħ seħħew ħames attakki terroristiċi fi Franza, fil-Kuwajt, fis-Somalja, fis-Sirja u fit-Tuneżija. Fl-attakk fuq ix-xtajta Tuneżina f’Sousse ġew irrappurtati mal-45 persuna mejta. Fil-belt kapitali tal-Kuwajt Kuwait City ġew maqtula mas-27 persuna fi splużjoni ta’ bomba fil-moskeja tax-Xiti. Ħafna oħrajn indarbu f’dan l-attakk. F’attakk ieħor, f’Leego District fis-Somalia 70 ruħ sfaw maqtula. Dawn kienu suldati mill-Unjoni Afrikana. 27 persuna oħra indarbu waqt l-attakk. Fi Franza raġel safa b’rasu mħanxra waqt li oħrajn sfaw midruba matul l-attakk li seħħ f’ Saint-Quentin-Fallavier. Continue reading “Il-Ġimgħa s-Sewda”

Il-ħarsien tal-ambjent dmirna wkoll!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Wara li sar ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa huwa għaqli u f’waqtu li wieħed ifakkar mill-ġdid fl-obbligu li kull persuna, u b’mod speċjali aħna l-Insara, għandna li nħarsu l-ambjent ta’ madwarna. Ħu, ngħidu aħna, il-kwistjoni tal-bdil tal-klima.

Is-sies tal-interess Kattoliku dwar il-bdil fil-klima nsibuh imfisser f’Salm 24:1: “Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha”. Bħala tweġiba għal dan ir-rigal meraviljuż li l-Mulej tana ta’ arja nadifa, ilma li jagħtina l-ħajja, frott li ġej mill-ħsad tal-art u ikel mill-baħar aħna msejħa mhux biss li nonoraw lil Alla għal dawn il-barkiet kotrana li tana imma wkoll li nagħmlu dan billi nonoraw u nieħdu ħsieb il-ħolqien. Continue reading “Il-ħarsien tal-ambjent dmirna wkoll!”