Lilha biss fittixt!

 

Patri Mario Attard OFM Cap

Ismi sar jafu kulħadd. Ma tqallibx ktieb ta’ storja serju li ma tarnix imniżżel fih. Saħansitra anki fil-kotba li jfaħħru ħassieba kbar fl-istorja tal-ħsieb.

L-istudju minn dejjem ħabbejtu. Nammetti! Moħħi kien itini. U jien, ta’ tifel dejjem għatxan biex jitgħallem, xammart idejn moħħi ħa jqallbu kemm jifilħu ħsieb wara l-ieħor. Moħħi kien kartaxuga. Dak li kont naqra mal-ewwel kien jistampa ruħu fit-twavel imlaħħma tiegħu. Għalkemm mhux dejjem kien jitnaqqax fuq it-twavel ta’ qalbi. Għajr il-ktieb ta’ Ċiċerun fuq il-ħbiberija. Continue reading “Lilha biss fittixt!”

Nibdew bil-barka

Patri Mario Attard OFM Cap

L-arloġġ qaleb! Is-sena l-ġdida bdiet! Merħba bik 2016! Is-Sena t-Tajba! Għaddiet sena u ġiet oħra! Ommi Mà kemm jgħaddi ż-żmien!

Ma kull sena li tibda’ kulħadd jiġri għat-tazza tax-xorb. Ħa jifraħ! Ħa jagħti merħba kbira minn qalbu lis-sena l-ġdida li tkun għadha kemm fetħet għajnejha! Mhux li kien li din is-sena tkun bil-wisq aħjar milli kienet is-sena l-oħra! Mela ħa niċċelebraw! Ejja nieħdu grokk flimkien! Grokk sabiħ! Ilaqqa’ u jferraħ lin-nies flimkien. Isaħħaħhom fl-ispirtu ta’ ħbiberija ta’ bejniethom. Biss l-akoħol waħdu ma tantx jista’ jasal fil-bogħod. Jinħtieġlu xi ħaġa oħra biex jaħdem kif għandu jaħdem mingħajr, sintendi, ma jkisser lill-persuni li xorbuh biex jifirħu. Qabel xejn l-alkoħol jinħtieġlu jsib is-sodda mifruxa tal-paċi fil-qalb. Fil-moħħ. U, fuq kollox, fir-ruħ! Continue reading “Nibdew bil-barka”

Wassalt messaġġ ta’ tama lill-Afrika

Patri Mario Attard OFM Cap

Għall-grazzja t’Alla intemm b’wiċċ il-ġid il-vjaġġ Appostoliku ta’ Papa Franġisku li din id-darba ħadu fil-Kenja, fl-Uganda u fir-Repubblika tal-Afrika Ċentrali. Dan il-vjaġġ beda mill-Erbgħa 25 ta’ Novembru u wasal fi tmiemu nhar it-Tnejn 30 ta’ Novembru 2015. Il-qalba ta’ dan il-vjaġġ kienet il-virtù tat-tama. Continue reading “Wassalt messaġġ ta’ tama lill-Afrika”

U jien x’jimpurtani!

Patri Mario Attard OFM Cap

Mhux l-ewwel darba li qabżitilna! Veru? U, maħkumin mir-rabja tal-mument, għedna: “U jien x’jimpurtani wara kollox!” Imma, l-għaliex aħna nar tat-tiben, malajr reġa’ bdielna. U, minflok, għedna sogħbiena: “U le! Jimpurtani!” U sehmna mhux biss bqajna nagħtuh talli aktar imtlejna tilja xogħol nobis! Continue reading “U jien x’jimpurtani!”

Hawn teżor!

Patri Mario Attard OFM Cap

Fejn għamilthieli dik il-karta? Instema jgħajjat l-oraklu irrabjat. Kelma minn hawn. U kelma minn hemm u tqum storja sħiħa! Addijo l-imħabba li s’issa għaqqdithom flimkien għal ma nafx kemm-il sena! Hemm ara x’ġara! Fuq biċċa ta’ karta reġgħu saru bħalma kienu ftit minuti ilu kif ħallejthom: kelb u qattus! Continue reading “Hawn teżor!”