Il-partit ta’ Nikodemu

Patri Mario Attard OFM Cap

Qiegħdin fis-sħana taħraq t’Awwissu. Xemx taqli l-ġrieden! Xemx li ma tissaportihiex! Veru? Ma nafx għaliex imma ġie f’moħħi karattru li donnu aktar postu li jissemma fir-Randan, jiġifieri għall-ħabta ta’ Marzu-April milli f’Awwissu. Madankollu hu ġie f’moħħi! Forsi minħabba l-isem partikulari tiegħu. Forsi l-għaliex hemm bżonn li jissemma’. Min jaf? Dawn huwa l-karattru ta’ Nikodemu. Continue reading “Il-partit ta’ Nikodemu”

Għalliema tal-Imħabba

Min ma semax b’Madre Margerita De Brincat? Mhux l-ewwel darba li meta ippreżentajt xi santa jew domna tagħha lil xi ħadd il-persuna li tkun tgħidli mbissma: “Eh! Madre Margerita!” It-tbissima tal-persuna tixhed biżżejjed kemm Madre Margerita hija magħrufa u maħbuba fostna l-Maltin u l-Għawdxin. Il-qdusija tagħha tinġabar fil-frażi li tant kienet tħobb tgħid: “Inħobbu l-Imħabba!” Continue reading “Għalliema tal-Imħabba”

X’balla neħħejtli!

Patri Mario Attard OFM Cap

Fi tnax-il sena li l-Mulej s’issa tani li nkun saċerdot tiegħu, m’għandniex xi ngħidu, mingħajr ma jistħoqqli, hemm xi ħaġa li, ngħaddi kemm ngħaddi minnha, qatt ma nista’ nifimha. Il-Mulej l-aktar li jaħdem f’ħajti għal ħaddieħor hu meta naħseb li m’hu qed jagħmel xejn! Continue reading “X’balla neħħejtli!”

Id f’id

Patri Mario Attard OFM Cap

Kien jum ta’ festa. L-Isptar kien kwiet aktar mis-soltu. Ġurnata mill-isbaħ. Xemx taqli l-ġrieden! Għall-erwieħ! L-AC!

Mort fis-sala. Staqsejt għalih. Kien għadu fejn poġġewh. Dħalt. Rajtu fis-sodda ta’ ġewwa. Miegħu kien hemm tlieta oħrajn. Qaluli li kien bħali, Franġiskan Kapuċċin. Iżda, fir-rejaltà, ma kienx. Kien li kien. Mhux importanti. Imma mportanti għal ħaġa waħda. Ħaġa li bqajt inġorr. Ħaġa li baqgħet f’qalbi biex tgħinni noħroġ b’qalbi kollha għal min ikollu tassew bżonn il-ħniena ta’ Alla bija. Continue reading “Id f’id”

Can the Biblical God be violent?

Fr Mario Attard OFM Cap 

Usually people rightly object: “How come that God, who is so merciful, kills people in the bible?”

If one carefully reads the thorny texts of, for instance, the Flood (Gn 6); the destruction of Sodom and Gomorrah (Gn 19); the death of the firstborn in Egypt, the complete destruction of Egypt’s army (Ex 7-13); the command to kill full armies and cities during the conquest (Nm 21:1-13; Jos 6:21; 8:22-25; 1 Sm 15:3); as well as human sacrifices (Lv 20:2-5; 2 Kgs 16: 3; 21:6) one naturally gets the impression that these texts seem to portray a God who is behaving against his own nature by executing men, women, and children, and directing others to do likewise. Continue reading “Can the Biblical God be violent?”

The Sweet Smell of Love and the Stench of Greed

Fr Mario Attard OFM Cap

I have always been fascinated by John 12:1-8. I like it for its powerful irony.

This episode recounts the story when Jesus came to Bethany at the house of Lazarus whom he had raised from the dead. Martha served as usual. Whereas Mary “took a pound of costly ointment of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair; and the house was filled with the fragrance of the ointment” (John 12:3). Judas Isacriot was appalled by Mary’s gesture. He put on the mask of the generous one: “Why was this ointment not sold for three hundred denarii and given to the poor?” (John 12:5). But the Lord unmasked his hypocritical attitude and told him squarely: “Let her alone, let her keep it for the day of my burial. The poor you always have with you, but you do not always have me” (John 12:7-8). Continue reading “The Sweet Smell of Love and the Stench of Greed”