Jaħfru d-dnub tal-abort

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-Ġublew tal-Ħniena, ismu miegħu, hu tabilħaqq festa tal-ħniena ta’ Alla għalina l-bnedmin, midinbin. L-għaliex il-ħniena, biex tkun tassew ħniena, ma teskludi lil ħadd.

Dan deher ċar f’ittra li l-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku bagħat lill-Arċisqof Rino Fisichella, President tal-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida, nhar l-1 ta’ Settembru 2015. F’din l-ittra Papa Franġisku ħabbar l-indulġenza li se jagħti fl-okkażjoni tal-ġublew straordinarju tal-ħniena. Fost il-kategoriji ta’ persuni li se jibbenifikaw minn din l-indulġenza nsibu l-maħfra ta dawk li wettqu d-dnub tal-abort. Continue reading “Jaħfru d-dnub tal-abort”

Passiġġata max-xmara Vistula

Patri Mario Attard OFM Cap

Qomt filgħodu. Qabel kulħadd. Tmattart fis-sodda komda. Għalkemm mhix żgur waħda tal-għonja. U ħriġt …

L-arja Krakovjana ħaddnittni magħha f’dan il-jum. ‘Il bogħod minn kull ħoss tat-triq ewlenija rħejtilha ferħan u ħafif minn Triq Przedwiośnie dritt lejn il-pont żgħir li jwassal għax-xmara Vistula. Dakinnhar it-temp kien kemxejn imċajpar. Madankollu ma stajtx ma napprezzax is-skiet u l-ħemda li kienu bħall-kutra smewwija jgħattu b’mod li jgħaġġbek dan l-għaġeb ta’ xmara li ħareġ minn id il-Ħallieq. Continue reading “Passiġġata max-xmara Vistula”

X’parroċċa għandna!

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-parroċċa! Żgur li se ssemmili San … jew Santa … Inkella Alla u Ommu! Le sieħbi! Agħfas il-brejk! Ikkalma! U ħallik mill-baned! Mill-murtali! Mill-armar ta’ barra u ġewwa! M’għedltekx li huma ħżiena. Lanqas li rridu narmhuhom. Għedtlek biss, ikkalma! Ejja naraw l-affarijiet kif inhuma!

Dan l-aħħar ġiet f’idejja talba mill-isbaħ li nkitbet għall-Assembleja Parrokjali. Meta tlabtha bil-mod ma stajtx ma naqbadx il-pinna u nikteb dak li l-Mulej poġġhieli fil-qiegħ tal-qiegħ nett ta’ qalbi. Inkella, jekk ma nagħmilx hekk, jew għax nibża’ mill-kritika inkella għax nittraskura leħen il-Mulej fija x’naqbad ngħidlu meta ġurnata se nidher quddiemu għall-ġudizzju personali tiegħi? Xi skuża se naqbad inġiblu? Liema diskors għaqli, prudenti u kollu sengħa jista’ jeħlisni mis-sinċerità eterna tiegħu? Continue reading “X’parroċċa għandna!”

Bil-PH.D wara!

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-PH.D! Il-Profs. Insomma! Illum ħafna qiegħdin jeħduha l-lawrja ta’ dottorat. Donnhom anki d-dottorati saru ħerġin bħall-pastizzi! Tgħid anki l-kennies se jispiċċa bid-dottorat? Taħlifx! Imma mhux dan il-punt tallum.

Darba żgħażugħ għallimni din il-biċċa għerf il-ħajja. Qalli: “Patri! Bil-PH.D wara!” Personalment qatt ma kont smajtha din il-frażi. Għalhekk, kurjuż għaliex inħobb u nitgħallem, imma mhux biex inkun naf x’għamel dak jew x’għamlet dik, staqsejtu: “Tista’ jekk jogħġbok tfissirhieli naqra?” “Infissirhielek Patri!” weġibni. Weġibni: “Il-PH.D tan-nisa qiegħdha fil-qried. Filwaqt li tal-irġiel qiegħdha fit-tgergir”. Continue reading “Bil-PH.D wara!”

Il-brazzuletta

Patri Mario Attard OFM Cap

Kemm saru komuni illum hux! Hawn minnhom tad-deheb. Illelxu! Jiswew il-flus. Oħrajn minnhom tal-fidda. Mela jiswew anqas. Hawn anki tal-metall. Qishom tal-fidda biex niftehmu. Is-sabiħa hi li jeżiżtu wkoll dawk tal-ġilda. Ħelwin tafux! L-aktar jekk jintlibsu fuq iż-żgħażagħ. Inkella minn dawk li tant jixtiequ jibqgħu żgħażagħ minkejja li s-snin ikunu qiegħdin jitgerrbu minn fuqhom. Continue reading “Il-brazzuletta”

A priestly holiness model

Fr Mario Attard OFM Cap

On August 4 we celebrated the feast of St. John Mary Vianney, the Patron Saint of Priests. In a time where we priests are heavily criticized, partly due to our sins, it is all the more opportune to seriously review priestly exemplary lives, like that of the parish priest of Ars, in order that from our ministerial priesthood shall flow out the living waters of salvific grace. Continue reading “A priestly holiness model”

Meta wrieni snienu!

Patri Mario Attard OFM Cap

X’ġaralek Patri? Jaqaw kien se jigmek xi kelb? Mela x’fettillek għaddejt minn ħdejh? Ma tafx li jista’ jigdmek?

Kieku kien kelb ma jimpurtax. L-għaliex jonboħ tnejn u ejja ħa mmorru. Imma dan mhux kelb! Mela xi ħadd kattiv. Le! Anzi! Dan mimli tjubija. Dan ix-xi ħadd, jew aħjar ix-Xi Ħadd, hu Dak li fuqu dejjem għallmuni li hu l-Umli! Il-Qaddis! Il-Ħniena! Il-Mogħdrija! Is-Sabar! Il-Ħlewwa! Insomma, l-Aħjar! Dan ix-Xi Ħadd, li issa diġà nistħajjel li tafu min hu, fettillu jurini snienu! Qalli: “Issa daqshekk!” Continue reading “Meta wrieni snienu!”