Id f’id

Patri Mario Attard OFM Cap

Kien jum ta’ festa. L-Isptar kien kwiet aktar mis-soltu. Ġurnata mill-isbaħ. Xemx taqli l-ġrieden! Għall-erwieħ! L-AC!

Mort fis-sala. Staqsejt għalih. Kien għadu fejn poġġewh. Dħalt. Rajtu fis-sodda ta’ ġewwa. Miegħu kien hemm tlieta oħrajn. Qaluli li kien bħali, Franġiskan Kapuċċin. Iżda, fir-rejaltà, ma kienx. Kien li kien. Mhux importanti. Imma mportanti għal ħaġa waħda. Ħaġa li bqajt inġorr. Ħaġa li baqgħet f’qalbi biex tgħinni noħroġ b’qalbi kollha għal min ikollu tassew bżonn il-ħniena ta’ Alla bija. Continue reading “Id f’id”

Not normal but holyinn

Fr Mario Attard OFM Cap

Pope Francis is taking the bull by its horns in everything he says and does. Recently he directly addresses an issue which has become so pertinent in the Church and especially in the lives of us priests: priestly holiness.

By holiness the Pope is not proposing being normal or in tune with today’s worldly choices. Much on the contrary is thecase. In fact the Argentinean Pontiff is encouraging us priests to reject all together the temptation of adhering to‘normality’. When receiving in audience the community of the Pontifical Lombard in the Clementine Hall, on Monday 25 January, Feast of the Conversion of Saint Paul the Apostle, the Holy Father said to those preparing themselves for thepriesthood: Continue reading “Not normal but holyinn”

Ir-riskju tal-fidi

Patri Mario Attard OFM Cap 

Dan l-aħħar Patri fil-kunvent fejn ngħix waħħal tabella ma’ bieb kamartu li tefgħetni f’dinja ta’ ħsibijiet. Il-tabella kienet tgħid hekk bl-ilsien Ingliż: Faith involves risk. Il-fidi tinvolvi riskju.

Sabiħa! U naf li hi hekk l-għaliex meta rajtha bqajt imsaħħar inħares lejha. Laqtitni fil-laħam il-ħaj. Ilkoll inħossu l-bżonn li ħaddieħor jaqbel magħna. Almenu f’ħafna affarijiet. L-għaliex b’dan il-mod inħossuna milqugħa. Aċċettati. Meta wieħed jaqbel miegħi isaħħaħni. Jinkoraġġini. Ħa nissokta nimxi ‘l quddiem! Continue reading “Ir-riskju tal-fidi”

Waqgħa u qawma

Patri Mario Attard OFM Cap 

Il-ħajja mimlija sorpriżi. U s-sorpriżi, li jistgħu għall-ewwel jintiegħmu pożittivi inkella negattivi, dejjem iħallu effett pożittiv aħħari u dejjiemi. L-għaliex jagħtu tagħlima. Mhux bi tpattija. Imma bħala fejqan u twissija.

Mela f’dawn il-jiem kont miexi. U moħħi dejjem idur. Jaħseb. Illum, jiena u ngħid dan il-kliem, nitbissem. U nidħak ukoll! Għaliex le? Forsi l-għaliex is-sorpriża li se nkellimkom fuqha ma tobsruhiex. Waqt li kont qed naħseb fuq ħsieb mort inqiegħed riġli, ħafif ħafif, fuq biċċa konkos li kienet qed tagħlaq gandott. Mitluf kif kont fi ħsibijieti u għalhekk il-poles li kien hemm apposta ma rajthomx, filli kont fl-art u filli nsibni nieżel u nieżel l’isfel. Iva! Inżilt fil-konkos biċ-ċoqqa b’kollox! Continue reading “Waqgħa u qawma”

Irrid nisbieħ?

Patri Mario Attard OFM Cap

Illum ħafna huma dawk li jmorru għand il-beautician. U nifimhom! L-għaliex iridu jidhru sbieħ u jħossuhom tajjeb! X’hemm ħażin li tidher u tħossok tajjeb? Madankollu s-sbuħija hija bil-wisq aktar fil-fond milli wieħed jaħseb. Biex inkun sabiħ u sabiħa ma jfissirx li bilfors irid ikolli figure babaw! X’jiswa li jkolli figure li bih inġennen minn kulfejn ngħaddi imbagħad tħares f’għajnejja u ma tarax ħlief ħarsa miksura u ta’ swied il-qalb? Mela ejja nirraġunaw ftit ħbieb u niskopru flimkien riċetta li tassew tagħmilna sbieħ. Nisa u rġiel. Unisex! Continue reading “Irrid nisbieħ?”

Biha infejquh!

Patri Mario Attard OFM Cap

Ġieli ġralek li tibda tinkwieta fuq ix-xejn? Li minn naqra ħsieb il-ħaġa issirlek qartalla? Ġieli ġralek li l-inkwiet f’moħħok jibda’ jikbirlek qisu sponża daqshiex?

Inkwiet fil-ħajja hawn kemm trid! Ġieli nidħlu fih aħna. Għal għadd ta’ raġunijiet. U, xi minn daqqiet, insibuna bħal Pilatu fil-Kredu. Hi x’inhi l-istorja inkwiet jibqa’ ikollna. Il-ħajja hija magħmula mill-inkwiet. Biżżejjed xi ħaġa ma tmurx kif xtaqna. Arana ninkwetaw fuqha! Forsi jekk il-ħaġa nkunu nafu biha aħna biss u mhux ħa toħloq ħafna storjbu abbli tgħaddi. Imma ħej jekk se jkun involut fiha ħaddieħor allura ħa nibdew ninkwetaw u ġib lil min jinkwieta! Continue reading “Biha infejquh!”