L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 12, 1-7

In-nies jinġabru bl-eluf u jgħaffġu fuq xulxin. Dan huwa poplu li, bħalna l-Maltin, ordni ma jafx x’inhi. L-importanti min se jkun quddiem u min se jinqeda l-ewwel. Ftit li xejn nindunaw li iktar kemm ngħaffġu iktar naqgħu lura u ninqdew tard. Kultant anke fit-triq, mimlija mhux b’eluf ta’ nies imma b’eluf ta’ karozzi, ħafna huma l-galantomi li jridu jkunu quddiem ħaddieħor anke jekk b’sogru ta’ xi taffiġa. Ninġabru u ngħaffġu bħan-nagħaġ.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru 2017”

L-Evanġelju tal-Ħamis, 19 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 11, 47-54

L-ikla għand il-Fariżew ma spiċċat sew xejn. L-għalliema tal-liġi ħadu għalihom għax ħassew li f’dak li Ġesù kien qed jgħid dwar il-fariżej, kien hemm imdaħħlin huma wkoll. L-akkuża ta’ Ġesù, ma kienetx indirizzata lilhom iżd ahuma ħassewhom inġurjati, mmalfamati, akkużati u jekk mhux ikkundannati wkoll. Wieħed minnhom ma flaħx iżomm ħaqlu magħluq quddiem din l-offiża ta’ Ġesù u hekk kixef is-sens ta’ ħtija li kien qed iħoss. Għallinqas jidher li kellu kuxjenza li għada taħdem.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis, 19 ta’ Novembru 2017”

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 18 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 10, 1-12

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa, 18 ta’ Ottubru 2017”

L-Evanġelju tat-Tlieta, 17 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Luqa 11, 37-41

San Luqa ma jgħidilniex għalfejn il-fariżew stieden lil Ġesù għall-ikel. Seta’ kien interess ġenwin li, f’ambjent ta’ ikla f’familja, jiddjaloga ma’ Ġesù dwar dak li kien għadu kif qal. Seta’ wkoll kien għan nassabi biex isib mod kif isib xi ħtija f’Ġesù jew f’dak li jgħid. Kien x’kien l-għan, Ġesù jiddeċiedi, u mhux b’kumbinazzjoni, li ma jimxix mar-regoli ċerimonjali tal-fariżej.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta, 17 ta’ Ottubru 2017”

L-Evanġelju tat-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 11, 29-32

Quddiem Ġesù inġemgħu il-folol. L-Evanġelji mhux l-ewwel darba li jsemmu ‘kotra kbira ta’ nies’. Iżda Ġesù jagħraf l-għan tal-waqfien tagħhom. Il-kurżità. Ix-xewqa għall-ispettakolari. Wisq probabli semgħu x’kien għamel iktar milli x’kien qal u riedu jaraw b’għajnejhom. Jidher ċar li iktar kienu nteressati dwar x’qed jagħmel hu milli x’jistgħu jagħmlu huma.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017”

L-Evanġelju tal-Ħadd, 15 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 22, 1-14

Ma nafx ċelebrazzjoni ta’ tieġ kemm iddum illum. Nisma’ li hawn uħud li jdumu ħafna. Nisma’ wkoll li hawn min id-dewmien jipprova jevitah minħabba l-ħlasijiet tal-overtime tal-impjegati. Fi żmien Ġesù, tieġ kien l-aqwa festa fir-raħal jew belt tal-għarajjes. Barra minn festa tal-għartajjes, tieġ kien il-festa tal-komunità kollha u kien idum ħafna, kultant anke ġimgħa sħiħa. U dan tieġ ta’ nies ordinarji f’raħal jew belt, aħseb u ara meta jkun it-tieġ ta’ bin is-Sultan. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd, 15 ta’ Ottubru 2017”

L-Evanġelju tas-Sibt, 14 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 11, 27-28

Kemm hu faċli kif tkun bilqiegħda quddiem computer jew bil-mobile f’idejk u taqra xi ħaġa li tolqtok jew togħġbok (u kultant anke jekk le) iċċaqlaq kemm kemm subgħajk u tgħafas like. Kemm hu faċli tisma’ lil xi ħadd jitkellem u dak li tisma’ jmisslek qalbek u lil min tkellem tgħidlu ‘prosit’. Faċli ħafna imma donnu kollox jieqaf hemm.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt, 14 ta’ Ottubru 2017”