L-Evanġelju tat-Tlieta, 28 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 21, 5-11

Il-ġens kontra ġens qam u għadu jqum, l-art kienet u għada titheżżeż bil-kbir, il-ġuħ kien u għadu hawn u mard li jittieħed ukoll, is-sinjali tal-biża’ fis-sema u fl-univers seħħew u llum sirna iktar konxji tagħhom, nistgħu nosservawhom aħjar.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta, 28 ta’ Novembru 2017”

L-Evanġelju tat-Tnejn, 27 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 21, 1-4
Ara l-qari kollu: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php

Donnu kien mistrieħ bilqiegħda fuq xi tarġa, iħares u josserva x’kien qed jiġri madwaru.

Fil-qrib jidher li kien hemm it-trombi, reċipjenti mdaqqsa, f’forma ta’ lembut rasu ’l isfel, biex fil-parti d-dejqa tiegħu jintefgħu l-offerti ta’ flus li jaqgħu fil-parti l-wiesgħa. Il-forma tagħhom kellha l-għan li ħadd ma jkun jista’ jdaħħal idejh u jisraq dak li jkun intefa’, iżda ħadd ma seta’ jitfa’ ħafna muniti f’daqqa; kien ikollu jitfa’ l-muniti waħda waħda u hekk min ikun jissindika, seta’ jara xhiex u kemm qed jitfa’.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn, 27 ta’ Novembru 2017”

L-Evanġelju tal-Ħadd, 26 ta’ Novembru 2017 – Festa ta’ Kristu Sultan

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 25, 31-46
Ara l-qari kollu: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php

Normalment il-bnedmin għandhom it-tendenza jinfirdu, f’żewġ blokki jew iktar u, biex jingħarfu minn xulxin, jiddefinixxu lilhom infushom bħala ‘aħna’ u ‘intom’. Il-bnedmin kollha jagħmlu hekk. Anke fil-familji. Aħna, f’Malta, nafu sewwa x’jiġifieri. Ġieli tkun esperjenza li tagħtina gost imma fil-biċċa l-kbira, l-iktar meta l-qasma tkun esaġerata, hija biċċa wġiegħ ta’ ras u tikkawża qsim ta’ qalb.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd, 26 ta’ Novembru 2017 – Festa ta’ Kristu Sultan”

L-Evanġelju tas-Sibt, 25 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 20, 27-40
Ara l-qari kollu: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php

Is-Sadduċej kienu partit, li wrajh kellu sezzjoni mdaqqsa tal-poplu Lhudi fi żmien Ġesù li kienu jqishu lilhominushom il-Ġusti, dixxipli tal-ewwel qass il-kbir Sadok, ħafna minnhom, kienu nobbli u għonja. Kellhom fergħa ta’ tagħlim li żviluppat għal rasha. Fost l-oħrajn kienu jiċħdu li għall-bniedem ma jeżisti xejn wara l-mewt, la jeżistu anġli u l-anqas spirti, raġunament ta’ ħafna li huma għonja u moħħhom mistrieħ fuq ġidhom.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt, 25 ta’ Novembru 2017”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 19, 45-48

F’dan l-aħħar jiem smajna lil Ġesù jitkellem dwar dak li kellu jġarrab, iwissi dwaru u jabqad it-triq lejn Ġerusalemm, miexi quddiem dawk li jimxu warajh. Rajnieh fuq l-għolja taż-żebbuġ jibki d-dnub kollettiv ta’ ġensu; id-dnub tal-għebusija tal-qalb li ttieħed bħan-nar minn nies ta’ żmienu.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017”

L-Evanġelju tal-Ħamis, 23 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 19, 41-44

Il-vjaġġ wasal fi tmiemu. Miexi fuq quddiem, quddiem kulħadd jgħidilna San Luqa fil-vrus ta’ qabel. Huwa li jibgħat, jimxi quddiem dawk li hu stess bagħat. X’ħin jasal fuq l-għolja faċċata minn fejn Ġerusalemm kienet tidher fil-glorja kollha tagħha, bit-tempju misbuħ abjad fuq il-quċċata tal-għolja ta’ Sijon li fuqha kienet mibnija l-belt jixgħel fid-dawl tax-xemx, Ġesù jara dak li l-bnedmin ma jarawx; il-qerda tal-Belt bit-tempju b’kolox u l-qtil ta’ dawk kollha li jgħammru fiha. Ġesù jara lil hinn minn dak li jaraw għajnejn il-bnedmin, mhux biss għax hu Alla imma jagħraf is-sinjali taċ-ċaħda tiegħu bħala l-mibgħut ta’ Alla: il-Messija.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis, 23 ta’ Novembru 2017”

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 22 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 19, 11-28

F’dak iż-żmien, Ġesù qal parabbola, għax kien qrib Ġerusalemm, u n-nies kien mingħalihom li s-Saltna ta’ Alla kienet se tidher minnufih. Mela qal: “Wieħed raġel nobbli siefer f’pajjiż fil-bogħod biex jagħmluh sultan u mbagħad jerġa’ lura. Sejjaħ għaxar qaddejja tiegħu, tahom għaxar miniet u qalilhom: “Ħaddmuhom, sa ma nerġa’ niġi”. Issa n-nies ta’ pajjiżu kienu jobogħduh, u bagħtu ambaxxata warajh biex jgħidu: “Ma rriduhx lil dan isaltan fuqna”.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa, 22 ta’ Novembru 2017”