L-Evanġelju tal-Ħamis, 5 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 10, 1-12

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis, 5 ta’ Ottubru 2017”

L-Evanġelju tat-Tlieta, 3 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja

Lq 9, 51-56

Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesù b’rieda sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħat xi messaġġiera qablu li, huma u sejrin, daħlu f’raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx, billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxipli Ġakbu u Ġwanni qalulu: “Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom?”. Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom. U marru f’raħal ieħor. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta, 3 ta’ Ottubru 2017”

L-Evanġelju tat-Tnejn, 2 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 18: 1-5.10

Il-mistoqsija tad-dixxipli ġġibli quddiem għajnejja il-mod kif naħsbuha aħna. Aħna ma nistaqsu xil-mistoqsija li staqsew id-dixxipli għax m’għandniex għalfejn. Barra mill-Knisja u fiha intanbru l-ħin kollu min hu l-aqwa, min hu l-ewwel, min hu l-uniku. Nitħabtu għat-titli u għall-unuri; nasserixxu bil-qawwa kollha is-supremazija tagħna, kemm aħna kbar u kemm m’hawnx bħalna, fil-Knisja u barra minnha. Fina bħala persuni u anke bħala komunitajiet jew gruppi, terfa’ rasha dejjem l-attitudni tal-‘jien aqwa minnek’. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn, 2 ta’ Ottubru 2017”

Il-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd, l-1 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Eżekjel 18, 25.28, Fil 2, 1-11 u Mt 21, 28-32

Dan ieħor li kellu żewġ ulied. Donnu Ġesù irid jaqsam lil dawk li għandu quddiemu fi tnejn. Mhux l-ewwel darba. L-iben il-ħali u ħuh kienu wkoll ulied l-istess missier. Fis-sinagoga daħlu l-publikan u l-fariżew. Meta tkellem fuq il-ġudizzju u l-proċedura li se tintuża jitkellem fuq nagħaġ u mogħoż. Quddiemu kellu lil dawk li jaħbsu li huma tajbin u lil dawk, li dawk li jaħsbu li huma tajbin huma ħżiena. Insomma aħna u l-oħrajn li mhumiex bħalna. Aħna li mmorru l-quddies u dawk li ma jmorrux. Il-kurrent u dawk li jeħduha kontrih. Il-firda ġustifikata tal-qaddisin. Jien il-ġenwin u jien il-kapriċċuż. Jien l-altruwista u jien l-egoista.
Continue reading “Il-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd, l-1 ta’ Ottubru 2017”

L-Evanġelju tas-Sibt, 30 ta’ Settembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 9, 43b-45

Faċli tissaħħar mil-Kelma ta’ Alla, b’mod speċjali meta tapplikaha għal ħaddieħor. Faċli tistgħaġeb quddiem l-intervent ta’ Alla meta jikser in-normalità li mdorrijin biha. Il-bniedem jiġri l-ħin kollu wara dak li hu spettakolari, dak li jimmerita ċ-ċapċip u l-għajjat tas-sensazzjonali. Meta kien imġarrab fid-deżert Ġesù wkoll ġie ppruvat meta l-Ħażin qallu bie xjinxteħet minn fuq i-tempju għal isfel. Fil-btieħi tat-tempju kienu jinġabru l-folol jarawh nieżel u ma jaqax u jemmnu.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt, 30 ta’ Settembru 2017”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja

Ġw 1: 47-51
Natanael, ir-rigal ta’ Alla, huwa Israeli li jistħoqqlu dan l-isem. Mhux biss. Huwa raġel konkret ħafna. Huwa wkoll Bartilmew, bin Talmai. Fil-Ktieb tan-Numri, Talami, huwa wieħed mill-erba’ aħwa li marru jispjunaw dwar l-art imwiegħda, l-esploraturi. Natanel huwa dak li jesplora għax jiddubita u ma jiddejjaqx juri d-dubju tiegħu. Iżda ma jiddejjaqx lanqas jagħraf il-verità meta jiltaqa’ magħha. Huwa dak li jfittex imma huwa wkoll dak li jifraħ meta jsib dak li jfittex. Ma xhiex se nxebbħuha s-Saltan tas-smewwiet, tiixbah lil wieħed li sab teżor u biegħ kullma kellu biex xtara l-art fejn hu midfun it-teżor. L-eloġju li għamillu Ġesù għenu. Imma l-imħabba tiegħu għall-verità u l-ġenwinità tiegħu, xejnu s-suppervja naturali u kebbsu l-għarfien u l-fiduċja f’min għaraf. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2017”