Xbieha ta’ San Ġorġ Preca f’Lourdes

Il-ħajja ta’ San Ġorġ Preca hi karatterizzata b’umiltà straordinarja tant li ried jintesa għal kollox wara mewtu. Ma riedx li jiġi mfakkar, u l-kanonizzazzjoni tiegħu mill-Papa Benedittu XVI fil-Vatikan nhar it-3 ta’ Ġunju 2007 kienet prova ċara ta’ dan. Lejliet iċ-ċelebrazzjoni kien bnazzi f’Ruma hekk li l-Maltin li kienu hemm ġew mistiedna mill-organizzaturi biex fl-għodwa tal-kanonizzazzjoni ma jinsewx iġibu magħhom flixkun ilma minħabba s-sħana, u beritta biex jgħattu rashom mix-xemx. Dan għax deher li dak il-Ħadd kienet se tkun ġurnata bnazzi u sħuna. Minflok, kif bdiet il-funzjoni, l-ilma ġie b’gelqul minn fuq u dawk li kienu fi pjazzja San Pietru ħadu tixriba li jibqgu jiftakru. Kif spiċċat il-funzjoni, ix-xemx ħarġet sabiħa u b’inkejja bħal biex tikkonferma li San Ġorġ Preca mis-sema ma kienx kuntent li qed issirlu ċelebrazzjoni mill-Knisja biex quddiem id-dinja tqiegħdu bħala wieħed mill-qaddisin tagħha, meqjum fuq l-altari. Continue reading Xbieha ta’ San Ġorġ Preca f’Lourdes

Il-Festin ta’ Babette

F’ħarġa minnhom tal-‘Flimkien’ kien hemm artiklu minn Alfred Calleja, intitolat ‘Il-festa li għamlet Babette’. Hu artiklu tassew f’waqtu billi, kif isemmi l-artikolista, il-Papa Franġisku jikkwota l-film Babette’s Feast, fl-Amoris Laetitia. Xtaqt inżid mal-artiklu tal-‘Flimkien’ billi nirrakkonta l-istorja iktar fit-tul u ninforma li hemm verżjoni bl-Ingliż ta’ dan il-film, u min jixtieq jarah, jista’ jagħmel ikkuntatt fuq l-email iktar ‘l-isfel. Continue reading Il-Festin ta’ Babette

Iċ-Ċrieki magħluqa

Mara żagħżugħa, li sentejn ilu tgħammdet fil-Knisja Kattolika, ilmentat li xtaqet tieħu sehem fl-attivitajiet tal-parroċċa fejn toqgħod, imma ma sabitx dak li kienet qed tistenna. L-entużjażmu tagħha, hekk kif ngħaqdet mal-Knisja li xtaqet, ma damx ma waqa’, minħabba l-mod kif ġiet milqugħa min-nies midħla tal-knisja, iċ-ċirku ta’ persuni li huma attivi fil-parroċċa. Sabet ħitan li għalqulha l-inizjattivi tagħha, meta ppruvat tissuġġerixxi xi ħaġa ġdida. Jgħidulha: “Le, għax dejjem hekk għamilna. M’hemmx għalfejn inbiddlu.” Continue reading Iċ-Ċrieki magħluqa

It-Tellieqa taċ-Ċriev

Kitba ta’ Joe Galea

KAUTOKEINO

Tonfoħ il-fwar minn imnifsejha, ċerva kbira tħabbat bid-dwiefer ta’ saqajha mal-art miksija silġ, bla sabar biex tibda t-tellieqa. Tlett irġiel imlefilfin fl-anoraks tagħhom jitħabtu biex iżommuha qabel it-tluq tal-korsa l-kbira tar-raħal ta’ Kautokeino. Iċ-ċerva trid ittellaq ma’ ċriev sħabha l-oħra jiġbdu lill-kuċċiera fuq is-slitti. Il-premju tal-kompetizzjoni mhux tant is-somma modesta mogħtja lir-rebbieħa daqskemm il-prestiġju li jiksbu matul is-sena li tkun ġejja fi ħdan il-komunità nomada Sami tal-Lapponja. Continue reading It-Tellieqa taċ-Ċriev