Archive

Archive for the ‘Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech’ Category

Ħadd Il-Palm 9 t’April

April 9, 2017 Leave a comment

“Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet, u żejnu bl-Isem li hu fuq kull isem ”

Is-Sibt 8 t’April

April 8, 2017 Leave a comment

It-tbatija mqaddsa ta’ Ġesù hija baħar ta’ niket, imma hija wkoll baħar ta’ imħabba. Itlob lil Alla jgħallmek kif tistad f’dan il-baħar. Intefa’ fih, u tibżax togħdos ’l isfel fih, qatt m’int se ssib il-qiegħ tiegħu.

San Pawl tas-Salib

Il-Ġimgħa 7 t’April

April 7, 2017 Leave a comment

It-tifkira tal-imqaddsa Passjoni ta’ Ġesù Kristu hija l-bieb
li minnu r-ruħ tidħol f’għaqda intima ma’ Alla,
f’ġabra interjuri u f’kontemplazzjoni sublimi. .

San Pawl tas-Salib

Il-Ħamis 6 t’April

April 6, 2017 Leave a comment

Għidli: Min hu li jħares lejn il-kurċifiss u ma jikkwietax f’mistrieħ perfett? Xi ħadd ittrattak ħażin? Stħajjel li l-Kurċifiss jgħidlek: Ħares ’l hawn u kkwieta għax jiena għamilt il-ġid u ħallsuni bid-deni.
San Ġorġ Preca

L-Erbgħa 5 t’April

April 5, 2017 Leave a comment

“Fis-Salib tinsab is-salvazzjoni; fis-Salib il-ħajja;
fis-Salib il-protezzjoni mill-għedewwa tagħna;
fis-Salib it-tiswib tal-ħlewwiet tas-Sema;
fis-Salib il-qawwa tal-moħħ; fis-Salib il-ferħ tal-ispirtu;
fis-Salib l-eċċellenza tal-virtù;
fis-Salib il-perfezzjoni tal-qdusija.
M’hemmx salvazzjoni tar-ruħ,
lanqas tama ta’ ħajja ta’ dejjem, jekk mhux fis-Salib.”

Tumasu a Kempis

It-Tlieta 4 t’April

April 4, 2017 Leave a comment

Ħalli lilek innifsek tkun mgħaddas fl-imħabba u fin-niket. B’dan il-mod int tagħmel tiegħek it-tbatijiet tal-ħelu Ġesù. Stad għall-perli tal-virtujiet ta’ Ġesù. Dan is-sajd imqaddes isir bla kliem.

San Pawl tas-Salib 1694 1775

It-Tnejn 3 t’April

April 3, 2017 Leave a comment

Il-Passjoni ta’ Kristu hija l-akbar opra stupenda tal-Imħabba Divina. Hija l-opra l-aktar kbira u ta’ l-għaġeb tal-Imħabba ta’ Alla. Hija l-aktar mezz effikaċi li bih midinbin ostinati jistgħu jkunu konvertiti
San Pawl tas-Salib 1694 1775