L-Erbgħa 5 t’April

“Fis-Salib tinsab is-salvazzjoni; fis-Salib il-ħajja;
fis-Salib il-protezzjoni mill-għedewwa tagħna;
fis-Salib it-tiswib tal-ħlewwiet tas-Sema;
fis-Salib il-qawwa tal-moħħ; fis-Salib il-ferħ tal-ispirtu;
fis-Salib l-eċċellenza tal-virtù;
fis-Salib il-perfezzjoni tal-qdusija.
M’hemmx salvazzjoni tar-ruħ,
lanqas tama ta’ ħajja ta’ dejjem, jekk mhux fis-Salib.”

Tumasu a Kempis