L-Erbgħa 5 t’April

“Fis-Salib tinsab is-salvazzjoni; fis-Salib il-ħajja; fis-Salib il-protezzjoni mill-għedewwa tagħna; fis-Salib it-tiswib tal-ħlewwiet tas-Sema; fis-Salib il-qawwa tal-moħħ; fis-Salib il-ferħ tal-ispirtu; fis-Salib l-eċċellenza tal-virtù; fis-Salib il-perfezzjoni tal-qdusija. M’hemmx salvazzjoni tar-ruħ, lanqas tama ta’ ħajja ta’ dejjem, jekk mhux fis-Salib.” Tumasu a Kempis Continue reading L-Erbgħa 5 t’April