Archive

Archive for the ‘Riċensjoni’ Category

Tifkira sabiħa tal-Mużajċi l-ġodda

September 30, 2017 Leave a comment

Madonna Ta’ Pinu, Lulju-Settembru 2017, Nru 182

Il-ħarġa ta’ Lulju-Settembru 2017 tar-rivista Madonna Ta’ Pinu tittratta kważi kollha kemm hi l-ġrajja storika tal-Inawgurazzjoni u t-Tberik tal-Mużajċi l-ġodda fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, xogħol mill-aqwa taċ-Ċentru Aletti ta’ Ruma, taħt it-tmexxija tal-Ġiżwita Sloven Patri Marko Ivan Rupnik. Read more…

Categories: Riċensjoni

Kunu kuraġġjużi bħal Madre Tereża

July 24, 2016 Leave a comment

Il-Papa Franġisku liż-żgħażagħ: “Kunu bennejja ta’ pontijiet biex tfarrku l-loġika tal-firda. Tħallux lil min jisirqilkom il-futur”

Biżżejjed ir-riferiment ta’ Madre Tereża ta’ Calcutta għall-kapitlu 25 ta’ Mattew, “il-foqra huma dawk mhux maħbuba, mhux mixtieqa… għad isir ħaqq minna fuq l-imħabba, u l-fqir hu Ġesù”, biex nifhmu r-rabta qawwija bejn ir-reliġjuża Albaniża u l-Papa li f’San Pietru sa jipproklamaha qaddisa fl-4 ta’ Settembru li ġej. Hekk Franġisku kiteb id-Daħla – li qed nippubblikaw minn qabel – għall-ktieb “Inħobbu lil min mhux maħbub”, li fih l-Editriċi Missjunarja Taljana ġabret żewġ interventi inediti li kienet għamlet Madre Tereża fl-1973, f’Milan, meta ltaqgħet maż-żgħażagħ u r-reliġjużi. Fit-test, iffirmat fit-13 ta’ Lulju, Franġisku jdur fuq iż-żgħażagħ li se jara l-ġimgħa d-dieħla fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fi Krakovja: “Kunu bennejja ta’ pontijiet biex tfarrku l-loġika tal-firda, tar-rifjut, tal-biża’ minn xulxin, kunu għas-servizz tal-foqra…”. Fil-ktieb Madre Tereża tgħid hekk: “L-agħar marda mhix il-ġdiem jew it-tuberkolożi, imma s-solitudni… Din hi l-kawża ta’ tant tħarbit, firda u gwerra li qed jifnuna llum”. Read more…

Riċensjoni: Madre Ġemma Camilleri. Missjoni mill-kamra tas-sodda

July 24, 2016 4 comments

Riċensjoni

Joseph Bezzina, Madre Ġemma Camilleri. Missjoni mill-kamra tas-sodda. 1889-1973, Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, Għawdex 2016, 200 pp. + 87 illustrazzjoni.

Qoxra-Ktieb-Madre-GemmaIl-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù qed ixxandar għall-ewwel darba fi ktieb il-bijografija ta’ waħda minn uliedha li għexet ħajja qaddisa u wettqet missjoni kbira minn fuq is-sodda tal-mard tagħha. Madre Ġemma Camilleri, min-Nadur, li għexet bejn l-1889 u l-1973, għadha fuq fomm ta’ bosta li diġà f’ħajjitha qisuha bħala qaddisa, fosthom ħutha s-sorijiet u dawk li kienu jfittxuha għall-pariri spiritwali. Read more…

Categories: Riċensjoni, Ġenerali

Sejħulha “Sultana tal-Familja”

June 14, 2016 Leave a comment

Madonna Ta’ Pinu, April-Ġunju 2016, Nru 177

Il-ħarġa ta’ April-Ġunju 2016 tar-rivista Madonna Ta’ Pinu għandha bħala tema tagħha t-titlu “Sultana tal-Familja”, li San Ġwanni Pawlu II fl-1995 kien żied mal-Litanija Lawretana u l-Papa Benedittu XVI, fiż-żjara tiegħu f’Malta fl-2010, irrakkomanda biex bih insejħu lill-Madonna Ta’ Pinu. Read more…

Categories: Riċensjoni, Ġenerali

Flimkien – Frar 2016

February 2, 2016 Leave a comment

Flimkien Jannar 2016

January 6, 2016 Leave a comment

Ktejjeb ta’ tagħrif u talb bil-Malti għall-Ġublew tal-Ħniena

January 3, 2016 Leave a comment


Ta’ Pinu Publications
, f’kollaborazzjoni mad-Djoċesi ta’ Għawdex, għadhom kemm ippubblikaw Gwida għall-Pellegrin matul il-Ġublew tal-Ħniena li fetaħ f’Diċembru. Read more…

Categories: Riċensjoni, Ġenerali