F’Jum id-Duluri ta’ Marija

Illum, jum id-DULURI TA’ MARIJA, naħsbu kif se nħajru lit-tfal biex japprezzaw l-imħabba ta’ din Ommna. Xi ħaġa sempliċi tista’ tkun li filwaqt li ngħinuhom jagħtu l-kulur lil din l-istampa, inkellmuhom fuq kemm Marija batiet fil-qalb tagħha u ngħidulha talba flimkien.  (disinn Michael Farrugia, Pembroke)

Continue reading F’Jum id-Duluri ta’ Marija