Regina Coeli – Sultana tas-Sema

L-istorja tgħid li l-ewwel linji tar-Regina Coeli (Sultana tas-Sema) intqalu mill-anġli lill-Papa Gregorju l-Kbir fis-seba’ seklu waqt li huwa kien qed imexxi purċissjoni tal-Għid il-Kbir.  Il-Papa nnifsu żied il-kumplament.  Imbagħad il-Papa Benedittu XIV ordna li fi żmien l-Għid il-Kbir tibda tingħad mill-insara minflok it-talba tal-Angelus.

Continue reading “Regina Coeli – Sultana tas-Sema”