Katekeżi draw il-Kredu

Sensiela ta’ Katekeżi mill-Papa Benedittu u l-Papa Franġisku dwar il-Kredu. Mogħtija fl-Udjenzi Ġenerali ta’ nhar ta’ Erbgħa bejn it-23 ta’ Jannar 2013 u s-27 ta’ Novembru 2013.

Mill-Papa Benedittu XVI

 1. Jiena nemmen f’Alla, 23/01/2013.
 2. Nemmen f’Alla: Il-Missier li jista’ kollox, 30/01/2013.
 3. Nemmen f’Alla: Il-Ħallieq tas-sema u tal-art; il-Ħallieq tal-bnedmin, 06/02/2013.

Mill-Papa Franġisku

 1. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-Kotba Mqaddsa, 03/04/2014.
 2. It-tifsira salvifika tal-Qawmien ta’ Kristu. Mingħajru l-fidi tkun fiergħa, 10/04/2013.
 3. Ġesù tela’ s-sema, u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, 17/04/2013.
 4. Jerġa’ jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin, 24/04/2013.
 5. L-Ispirtu s-Santu u l-azzjoni li jwettaq biex imexxina lejn il-Verità, 15/05/2013.
 6. Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika, 22/05/2013.
 7. Il-Knisja bħala familja ta’ Alla, 29/05/2013.
 8. Il-Knisja hija il-Poplu ta’ Alla, 12/06/2013.
 9. Il-Knisja hija l-Ġisem ta’ Kristu, 19/06/2013.
 10. Il-Knisja hi d-dar ta’ Alla, il-post tal-preżenza tiegħu, 26/06/2013.
 11. Il-Knisja hija Omm, 11/09/2013.
 12. Il-Knisja hija Omm, tkomplija, 18/09/2013.
 13. Nemmen fi Knisja waħda, 25/09/2013.
 14. Il-Knisja hija qaddisa, 02/10/2013.
 15. Il-Knisja hija Kattolika, 09/10/2013.
 16. Il-Knisja hija Appostolika, 16/10/2013.
 17. Marija hija xbieha u mudell tal-Knisja, 23/10/2013.
 18. Ix-Xirka tal-Qaddisin, 30/10/2013.
 19. Ix-Xirka tal-Qaddisin: is-Sagramenti, il-Kariżmi, u l-Imħabba, 06/11/2013.
 20. Nistqarr Magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, 13/11/2013.
 21. Is-setgħa tal-imfietaħ, 20/11/2013.
 22. Immutu fi Kristu, 27/11/2013.
 23. Nemmen fil-Qawmien mill-Imwiet, 04/12/2013.
 24. Nemmen fil-ħajja ta’ dejjem, 11/12/2013.

 

%d bloggers like this: