Katekeżi dwar is-Sagramenti

Sensiela ta’ Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar is-Sagramenti. Mogħtija fl-Udjenzi Ġenerali ta’ nhar ta’ Erbgħa bejn it-8 ta’ Jannar 2014 u t-2 t’April 2014.

  1. Il-Magħmudija. Sagrament li fuqu tinbena l-fidi tagħna, 08/01/2014.
  2. Il-Magħmudija. Biha insiru membri tal-Ġisem ta’ Kristu, 15/01/2014.
  3. Il-Griżma tal-Isqof. Inħarsu lejha f’kontinwità mal-Magħmudija, 29/01/2014.
  4. L-Ewkaristija. Kelma u Ħobż fil-Quddiea isiru ħaġa waħda bħal fl-Aħhar Ċena, 05/02/2014.
  5. L-Ewkaristija. Ir-Rabta tagħha mal-ħajja tagħna, 12/02/2014.
  6. Il-Qrar. Is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni huwa Sagrament li jfejjaq, 19/02/2014.
  7. Id-Dilka tal-Morda. Tgħinna nwessgħu l-ħarsa tagħna għall-esperjenza tal-mard u tat-tbatija, fid-dawl tal-ħniena ta’ Alla, 26/02/2014.
  8. L-Ordni Sagri. Sagrament li jagħti l-qawwa għat-tħaddim tal-ministeru, fdat mill-Mulej Ġesù lill-Appostli, 26/03/2014.
  9. Iż-Żwieġ. Sagrament li jwassalna fil-qalba tal-pjan ta’ Alla, 02/04/2014.