Katekeżi dwar il-Knisja

Sensiela ta’ Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Knisja. Mogħtija fl-Udjenzi Ġenerali ta’ nhar ta’ Erbgħa bejn it-18 ta’ Ġunju 2014 u s-26 ta’ Novembru 2014.

 1. Alla jsawwar poplu, 18/06/2014.
 2. L-appartenenza għall-poplu ta’ Alla, 25/06/2014.
 3. Patt ġdid u Poplu ġdid, 06/08/2014.
 4. Il-Knisja: Waħda u Qaddisa, 27/08/2014.
 5. Il-Knisja hi Ommna, 03/09/2014.
 6. Il-Knisja hi Omm (II): tgħallimna l-opri tal-ħniena, 10/09/2014.
 7. Il-Knisja hi Kattolika u Appostolika, 17/09/2014.
 8. Il-Knisja: Kariżmi: diversità u għaqda. 01/10/2014.
 9. Il-Knisja: Insara mhux Kattoliċi, 08/10/2014.
 10. Il-Knisja hija għarusa tistenna lil għarustha, 15/10/2014.
 11. Il-Knisja hija l-Ġisem ta’ Kristu, 22/10/2014.
 12. Il-Knisja hija realtà viżibbli u spiritwali, 29/10/2014.
 13. L-Imqaddsa Ommna l-Knisja Ġerarkika, 05/11/2014.
 14. Il-Knisja: Isqfijiet, Presbiteri u Djakni, 12/11/2014.
 15. Il-Knisja: Sejħa Universali għall-Qdusija, 19/11/2014.
 16. Il-Knisja: Pellegrina lejn is-Saltna ta’ Alla, 26/11/2014.

 

%d bloggers like this: