Mill-Isqfijiet Maltin

1. Mill-Arċisqof ta’ Malta Monsinjur Charles J. Scicluna.

[2018]      [2017]      [2016]      [2015]

2. Mill-Isqof ta’ Għawdex Monsinjur Mario Grech.

[2018]      [2017]      [2016]      [2015]      [2014]      [2013]   [>]

3. Mill-Isqof Awżiljari Monsinjur Joe Galea Curmi.

[2018]

4. Mill-Arċisqof Emeritus Monsinjur Pawlu Cremona OP.

[Kitbiet]     [2015]      [2014]      [2013]      [2012]

%d bloggers like this: