Omelija, diskorsi u kitbiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Matul is-Sena 2017

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Istudenti u l-Istaff tal-Università ta’ Malta. 28/02/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċentru Pastorali San Luqa, in-Nigret. 25/02/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tad-Dmugħ tal-Madonna. Knisja tal-Mirakli, Lija. 20/02/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella Familja Mqaddsa, Is-Sgħajtar, In-Naxxar. 18/02/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Morda. Santwarju ta’ Santa Tereża, Birkirkara. 11/02/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 05/02/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Oncology Centre, l-Imsida. 05/02/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tal-kawża għall-qdusija ta’ Patri Avertan Fenech OC. Katidral tal-Imdina. 02/02/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-50 anniversarju tal-Parroċċa Marija Reġina, l-Marsa. 01/02/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tat-800 tal-Ordni Dumnikan. Knisja ta’ San Duminku, Rabat. 27/01/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa’ tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Knisja ta’ San Pawl. Birkirkara. 25/01/2017.
L-Arċisqof Charles J. Scicluna intervistat fuq l-RTK dwar il-kriterji li ħarġu l-Isqfijiet Maltin lis-Saċerdoti dwar l-applikazzjoni ta’ Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 24/01/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum ir-Refuġjati u l-Migranti. Knisja tal-Vitorja, Valletta. 15/01/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta’ Fr Denis Schembri, kappillan ġdid tal-parroċċa tal-Manikata. 14/01/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa li fiha żewġ seminaristi kien mogħtija l-Ministeru tal-Akkolitat. Seminarju, Tal-Virtù. 09/01/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Sciucluna fil-quddiesa tal-pussess ta’ Dun Mario Mangion bħala Kappillan il-ġdid tal-parroċċa ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi. 08/01/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej u l-quddiesa tal-Kandidatura ta’ erba’ Seminaristi. 08/01/2017.
Kriterji mill-Isqfijiet Maltin għall-Applikazzjoni ta’ Kapitlu VIII tal-Amoris lætitia. 08/01/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ċelebrata għall-koppji li żżewġu fl-2016. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/01/2017.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta’ Jum il-Paċi. Dar tal-Providenza. Siġġiewi. 01/01/2016.
Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat fuq is-Sunday Times of Malta. 01/01/2017.

Matul is-Sena 2016

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta’ radd il-ħajr fi tmiem is-Sena 2016. KonKatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 31/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa stazzjonali fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. 25/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta’ nofsillejl tal-Milied. Katidral tal-Imdina. 24/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta’ Patri Raymond Calleja OC bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura. 23/12/2016.
Messaġġ ta’ awguri għall-Milied u s-Sena 2017 mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-impjegati tal-Kurja u r-Rappreżentanti tal-entitajiet tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. 23/12/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied. Pjazza Kastilja, Valletta. 20/12/2016.
Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-kunċert mill-Orkestra Filarmonika ta’ Malta fil-Bażilika ta’ San Paolo fuori le Mura, Ruma. 17/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta’ Dun Luke Seguna, l-kappillan ġdid fil-parroċċa ta’ Marsaxlokk. 11/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lir-Residenti Nisa fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. 11/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Familji. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/12/2016.
Intervista lill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-gazetta, The Malta Independent.
Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-presepju għall-Pjazza San Pietru lill-Papa Franġisku. 09/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti mill-Iskejjel tal-Istat. Konkatidral ta’ San Ġwann. Valletta. 06/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Iskola Nazzjonali tal-Isports., Pembroke. 05/12/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Università, Tal-Qroqq. 05/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta’ Arċipriet ġdid fil-Mosta. 03/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-mitt sena mill-mewt tal-Beatu Charles de Foucauld. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/12/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lil Baned Armati. 01/12/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Amministrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Ħal-Luqa. 27/11/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-gradwati l-ġodda. Konkatidral ta’ San Ġwann. Valletta. 21/11/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti tas-sekondarja. Kulleġġ Sacred Heart, San Ġiljan. 21/11/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral, Imdina. 20/11/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Santwarju tal-Ħniena Divina. Naxxar. 19/11/2016.
Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-Oratorju, Canticum Vitæ fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. 17/11/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna liż-Żgħażagħ. Parrocca Sant’ Elena, Birkirkara. 13/11/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa ta’ Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann. Valletta. 13/11/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-Ħabsin. Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. 06/11/2016.
Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fid-Dar tal-Providenza. 04/11/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa ta’ tifkira tal-Mejtin Kollha. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kon-Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 01/11/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa ta’ San Ġiljan. 30/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Ġublew tal-Familja. Seminarju. 30/10/2016.
Diskors lill-Konferenza Nazzjonali tat-Tiġdid Kariżmatiku Kattoliku. Skola ta’ Sant Agata, Rabat. 30/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Komunità Ġermaniża f’Malta. Knisja ta’ San Franġisk, Valletta. 30/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Ordinazzjoni ta’ ħames Djakni ġodda. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 28/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-Baħrija. 23/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażjoni tal-1050 anniversarju mill-magħmudija tal-Polonja, Imdina. 22/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. 16/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-quddiesa tal-Wegħda taċ-Ċelebat mis-Seminaristi li ser isiru Djakni. 15/10/2016.
Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Oratorju tal-Beata Marija Adeodata Pisani. Katidral, Imdina. 14/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f’St Paul’s Pro-Cathedral. 10/10/2016
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt quddiesa fiċ-Chaplaincy tal-Università ta’ Malta. 03/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. 03/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-knisja parrokkjali ta’ Ħaż Żebbug. 02/10/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-celebrazzjoni ekumenika, Undivided. Smart City, Kalkara. 02/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tal-Kunċizzjoni, Ħamrun. 01/10/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Arkanġli Qaddisa, Kunvent tal-Kapuċċini, Floriana. 29/09/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fi tmiem il-pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. 21/09/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f’Jum l-Indipendenza. 21/09/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Edukaturi ġodda fl-iskejjel tal-Knisja. 19/09/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tas-Samra, l-Ħamrun. 12/09/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Grazzja fil-parroċċa ta’ Ħaż-Żabbar. 11/09/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Velja ta’ Talb għall-Isqof-elett Mons. Carmel Zammit. Gudja. 06/09/2016.
Intervista mal-Arċisqof Charles Scicluna. 04/09/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f’Westminster Cathedral, Londra. 03/09/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja Arċipretali tan-Naxxar. 29/08/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan. 28/08/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta’ Santa Marija. Imgarr. 20/08/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta’ Santa Marija. Mosta, 15/08/2016.
The Midas Curse. Artiklu tal-Arċisqof Charles Scicluna. Malta Indipendent on Sunday. 14/08/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-miżżewġin. Ħal Għaxaq. 13/08/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna f’laqgħa maż-Żgħażagħ tal-Mixja Neo-Katekumenali. Ħamrun, 12/08/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna liż-Żgħażagħ li marru l-JDŻ 2016. 11/08/2016.
Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin fis-Solennità ta’ Santa Marija. 06/08/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Ġublew mal-Kappillani. Imdina, 03/08/2016.
Ittra tal-Isqfijiet lill-Membri Parlamentari Maltin dwar il-mewt medikament assistita. 24/07/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq. 24/07/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Sciucluna fil-Katekumenju, Ħamrun. 18/07/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-bibien ġodda fis-Santwarju Ħniena Divina. 17/07/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f’quddiesa mal-Kapitlu tal-Katidral fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. 14/07/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f’Jum il-Pulizija. Kon Katidral, Valletta. 12/07/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna mas-Saċerdoti ġodda. Santwarju tal-Mellieħa. 09/07/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-Ċentru San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 08/07/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Isptar Monte Carmeli, Ħ’Attard. 06/07/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-ktieb, Kelma ta’ Ħabib. 05/07/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa mal-gradwati ġodda fil-Kulleġġ De La Salle, Cottonera. 04/07/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar. 03/07/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tal-Gżira. 02/07/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/02016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-ordinazzjoni ta’ tmien saċerdoti ġodda. KonKatidral, Valletta. 29/06/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral, Imdina. 29/06/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lejliet il-festa ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral, Imdina. 28/06/2016.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna f’Angela House, Gwardamanġa. 27/06/2016.
Messagg tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. 26/06/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Għawdex. 22/06/2016 [test].
Messaġġ mill-Isqfijiet Maltin dwar il-Morning-after Pill. 18/06/2016.
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt żjara fil-kumpanija, Farsons, l-Imrieħel. 17/06/2016.
Omelija waqt quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fil-Pro-Katidral ta’ San Pawl, Valletta. 12/06/2016.
Omelija fil-festa ta’ San Filep. Ħaż-Żebbuġ. 12/06/2016.
Intervista minn Radju Vatikan lill-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Motu Proprio tal-Papa Franġisku, Bħal Omm li Tħobb. 09/06/2016.
Diskors lis-Symposium dwar il-Ħniena u l-Immigranti. Villa Francia, Lija. 06/06/2016.
Omelija fil-quddiesa mal-Komunità Filippina f’Malta. 05/06/2016.
Omelija fl-pussess tal-Arċipriet Dun Karm Mercieca fiż-Żurrieq. 04/06/2016.
Omelija fil-Knisja ta’ San Duminku,Valletta. 31/05/2016.
Omelija fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. KonKatidral, Valletta. 29/05/2016.
Omelija fil-konsagrazzjoni ta’ Artal ġdid. Oratorju tal-MSSP, Birkirkara. 28/05/2016.
It’s cool to be a Christian. Omelija fl-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fl-Iklin. 27/05/2016.
Alla jara l-qalb u jħobbok kif int. Omelija fir-residenza San Vinċenż de Paule, Il-Marsa. 22/05/2016.
Message on board the ship of mercy, The Phoenix. World Communication Day. 21/05/2016.
Itolbu lill-Ispirtu s-Santu biex bit-talenti tagħna nagħmlu d-dinja aħjar. Omelija mal-Catenian Ass. Katidral, 15/05/2016.
Ejjew nagħżlu lill-Mulej li jagħtina l-vera libertà. Omelija fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Kon Katidral, 15/05/2016.
Qxur li jgħattu l-fidi. Omelija quddiem il-Qabar ta’ Kristu. Ġerusalemm. 10/05/2016.
Fil-Ġetsemani niltaqgħu wiċċ imb’wiċċ mad-dghufija tagħna. Omelija fil-bażilika tal-Ġetsemani. 09/05/2016.
Kliem Ġesù jgħinna ninħallu mill-faxex li ma jħalluniex nimxu. Omelija f’Betanja u l-qabar ta’ Lazzru. 07/05/2016.
Jalla djar l-Insara jkunu djar il-fejqan. Omelija Memorjal ta’ San Pietru, Kafarnahum. 06/05/2016.
Omelija waqt il-quddiesa fil-Bażilika tal-Annunzazzjoni f’Nazaret. 05/05/2016.
Omelija fil-quddiesa mal-Membri tal-Kunsill tan-Nisa. Katidral tal-Imdina. 30/04/2016.
Omelija fil-pussess tal-Kappillan Dun Mario Tong. Knisja parrokkjali tal-Ibraġġ. 24/04/2016.
Omelija fil-festa liturġika ta’ San Ġorġ Martri. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi. 23/04/2016.
Omelija fil-festa ta’ San Ġużepp. Knisja ta’ Ġieżu, Rabat. 17/04/2016.
Irid ikollna saċerdoti li jidħlu fi djalogu u ta’ Servizz lill-Komunità. Omelija fil-knisja ta’ Wied il-Għajn. 16/04/2016.
Appell mill-Papa Franġisku għal ġabra għall-Knisja fl-Ukrajna mtenni mill-Isqfijiet Maltin. 15/04/2016.
Meta niftħu ħalqna ma nidhrux aħna, imma jitkellem Ġesù. Omelija waqt l-għoti tal-Lettorat. Seminarju. 11/04/2016.
Dover li naħdmu flimkien. Omelija fil-festa ta’ San Pubilju. Floriana. 10/04/2016.
Messaġġ mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex. Tħassib dwar is-sitwazzjoni bħalissa f’pajjiżna. 09/04/2016.
Il-Ħniena tal-Mulej hija t-triq tal-paċi. Omelija fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 03/04/2016.
Iż-żgħażagħ hemm bżonn iħossuhom protagonisti fil-ħajja soċjali u parrokkjali. Omelija fil-Parroċċa ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun. 02/04/2016.
Meta l-Mulej jaħfirlek, jagħtik bidu ġdid. Omelija fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. 02/04/2016.
Omelija waqt il-quddiesa fil-kappella tal-Isptar Mater Dei. 29/03/2016.
Omelija fil-quddiesa stazzjonali tal-Għid il-Kbir. 27/03/2016.
Omelija fil-quddiesa tal-Vġili tal-Għid. Kon-Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 26/03/2016.
Omelija fit-Tifkira Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. KonKatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 25/03/2016.
Omelija waqt il-quddiesa tat-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. KonKatidral, Valletta. 24/03/2016.
Omelija waqt il-quddiesa tal-Ġriżma f’Ħamis ix-Xirka filgħodu. KonKatidral, Valletta. 24/03/2016.
L-Arċisqof Ġużeppi Mercieca kien Ragħaj għal kull staġun. Omelija fil-funeral tal-Arċisqof Mercieca. KonKatidral, Valletta. 23/03/2016.
Omelija f’Ħadd il-Palm. Kon-Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 20/03/2016.
Omelija waqt il-quddiesa fil-Junior College f’Jum id-Duluri ta’ Marija. 18/03/2016.
Omelija fil-quddiesa mal-membri tal-Ordni Militari Sovran ta’ Malta. 13/03/2016.
Omelija. Pellegrinaġġ penitenzjali fl-Isla. Bażilika ta’ Marija Bambina. 04/03/2016.
Omelija. Pellegrinaġġ penitenzjali. Knisja ta’ Ġesù Nazzarenu, Sliema. 26/02/2016.
Omelija fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Ombudsman. 17/02/2016.
Omelija fil-quddiesa wara l-pelligrinaġġ f’Ħadd in-Nies, Ħaż-Żabbar. 14/02/2016.
Omelija f’Jum il-Ħajja. Kon-Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/02/2016. – (vidjo)
Ittra Pastorali għar-Randan 2016. Kristu mediċina għall-mard tagħna. 14/02/2016. – (vidjo)
Omelija f’Jum il-Morda. Santwarju S. Tereża, Birkirkara. 11/02/2016.
Omelija nhar l-Erbgħa tal-Irmied, Kappella tas-Sorijiet tal-Karità, Ħal Tarxien. 10/02/2016.
Messaġġ lic-Chaplain Teams tal-Iskejjel tal-Knisja. Seminarju tal-Virtu’, Rabat. 05/02/2016.
Omelija fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju. Knisja Parrokkjali, Żejtun, 02/02/2016.
Omelija fil-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl, Katidral, Imdina, 23/01/2016.
Omelija waqt il-quddiesa fl-400 anniversarju mill-Parroċċa ta’ Ħaż Żabbar. 10/01/2016.
Omelija f’quddiesa ċelebrata f’Jum l-Emigrani u r-Refuġjati. Kappella tar-Ragħaj it-Tajjeb, Balzan. 17/01/2016.
Omelija waqt quddiesa ċelebrata mal-Kappillani waqt il-live-in annwali. Seminarju, Rabat, 13/01/2016.
Omelija fil-ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fl-Oratorju tal-Kurċifiss mal-Bażilika tal-Isla. 09/01/2016.
Digriet dwar l-allegati fenomini mistiċi marbuta mas-Sur Angelik Caruana u Borg in-Nadur. 09/01/2016.
Traskrizzjoni tad-diskors li Mons. Charles J Scicluna kien għamel fid-19 ta’ Mejju 2009 waqt Konferenzza dwar id-Dehriet Marjani. Publikata mill-Arċidjoċesi ta’ Malta 09/01/2016.
Il-Knisja f’Malta tilqa’ żewġ kandidati għas-saċerdozju. Omelija fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 03/01/2016.
Quddiesa fl-Epifanija tal-Mulej fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 03/01/2016 – (video)
Omelija waqt quddiesa mar-Residenti tad-Dar tal-Providenza. 01/01/2016.

Matul is-Sena 2015

Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. 27/12/2015.
Messaġġ waqt laqgħa tal-Isqfijiet mal-publiku fl-okkażjoni ta’ żmien il-Milied. 27/12/2015.
Omelija waqt quddiesa mal-Familji. Kon-Katidral, Valletta. 26/12/2015.
Omelija waqt il-quddiesa ta’ jum il-Milied ċelebrata fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. 25/12/2015.
Omelija waqt il-quddiesa tal-Milied f’nofsillejl fil-Katidral tal-Imdina, 24/12/2015 (test) – (video)
Il-Messaġġ tal-Milied. 24/12/2015 (test) – (video)
Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ ‘Milied Flimkien’. 19/12/2015.
Omelija waqt iċ-celebrazzjoni Ewkaristika tal-ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fil-Katidral tal-Imdina. 13/12/2015.
Omelija waqt quddiesa għat-tfal tal-iskejjel tal-Istat. 10/12/2015 (test) – (video)
Omelija fil-quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2015. 08/12/2015.
Rapport tal-Omelija waqt quddiesa għall-Impjegati tal-Kurja. Dar Qalb ta’ Ġesù, sta Venera. 04/12/2015.
Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna meta inawgura l-15-il edizzjoni tal-Orange Campain. 02/12/2015.
Quddies minn Mons. Arċisqof għall-Gradwati l-ġodda tal-MCAST. Katridral tal-Imdina. 01/12/2015 (test) – (video)
Omelija fl-okażjoni tal-75 sena mit-twaqqif tal-parroċċa ta’ San Girgor, Sliema. 28/11/2015.
Omelija waqt quddiesa f’Dar Sagra Familja fin-Naxxar. 23/11/2015.
Is-Saltna t’Alla hija Saltna ta’ paċi, maħfra u għaqda. Ċelbrazzjoni ta’ Kristu Sultan. Żabbar, 22/11/2015.
Assemblea Djoċesana 2015. L-Arċisqof dwar il-viżjoni tiegħu għall-Knisja f’Malta. 21/11/2015. (video)
Ir-reazzjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-attakki f’Pariġi. 14/11/2015.
Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar il-Valletta Summmit. 12/11/2015.
Quddies ghall-Gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Kon-Katidral ta’ san Ġwann, Valletta, 11/11/2015. (video)
Messaġġ tal-Arċisqof fil-Gradwazzjoni ta’ 167 persuna mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Seminarju. 10/11/2015.
Omelija waqt il-pontifikal f’Jum it-Tifkira. Il-Mulej isaffi l-intenzjoni ta’ kull min jidħol għall-politika. 08/11/2015.
Omelija waqt il-quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ sitt djakni ġodda. San Bastjan, Ħal Qormi. 30/10/2015.
Omelija fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjoni ta’ Louis u Zélie Martin. Santwarju ta’ Santa Tereża, Birkirkara. 22/10/2015.
Omelija waqt quddiesa għall-kampanja ta’ ġbir ta’ fondi għal Angela House, Knisja ta’ Ġieżu, Rabat. 04/10/2015.
Omelija waqt quddiesa għall-membri tal-ġudikatura fil-ftuħ tas-Sena Forensi 2015-2016. Oratorju tal-Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 01/10/2015.
Omelija waqt quddiesa fl-okkażjoni tal-54 sena mit-twaqqif tal-Awtorità tax-Xandir. Uffiżżju tal-Awtorità tax-Xandir, Ħamrun. 29/09/2015,
Omelija fil-Pontifikal f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2015.
Omelija fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tad-Dar tal-Providenza. Konkatidral ta’ San Ġwann. Valletta. 18/09/2015.
Omelija waqt quddiesa ta’ ringrazzjament fil-50 sena tad-Dar tal-Providenza. Bażilika ta’ San Paolo Fuor le Mura, Ruma. 12/09/2015.
Omelija fil-quddiesa f’għeluq l-40 anniversarju tal-Komunità Marana thà. Ċentru Parrokkjali tar-Raħal Ġdid. 10/09/2015.
Omelija fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-Fergħa Ewkaristika. Centru Ewkaristiku, Marsa. 09/09/2015.
Omelija fil-quddiesa fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/09/2015.
Omelija waqt pontifikal fl-okkażjoni ta’ Jum il-Vitorja u l-450 sena mill-Assedju l-Kbir. Knisja Parrokjali, Mellieħa. 07/09/2015.
Omelija fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Katerina fil-Knisja Parrokkjali, Zurrieq. 06/09/2015.
Messaġġ waqt lejla kommemorattva fl-okkażjoni tal-450 sena mill-Assedju l-Kbir. Misraħ l-Assedju l-Kbir, Valletta. 05/09/2015.
Omelija fil-quddiesa tal-ftuħ tal-proċess djoċesan tal-kawża għall-beatifikazzjoni tal-koppja Henry u Inez Casolani. San Duminku, Rabat. 29/08/2015.
Omelija fil-Velja ta’ Talb għall-Isqof Elett Mons George Bugeja. Parroċċa Marija Bambina, Xagħra, Għawdex. 27/08/2015.
Omelija fil-quddiesa fil-Vġili tal-Festa tal-Assunta. Knisja Parrokkjali, Ħad-Dingli. 22/08/2015.
Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Mosta. 15/08/2015.
Omelija fil-quddiesa maż-Żgħażagħ li jattendu l-Youth Fellowship. Gattard House, Blata l-Bajda. 18/07/2015.
Omelija fil-quddiesa tal-għoti tal-Pallium lill-Arċisqof Charles Scicluna minn Nunzju Appostoliku. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valleta. 11/07/2015.
Omelija waqt quddiesa f’jum il-Pulizija, konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/07/2015.
Omelija fil-quddiesa tal-funeral tal-papà tiegħu, Emanuel. 08/07/2015.
Omelija waqt il-Pontifikal fl-okkażjoni tal-festa tat-twelid ta’ San Ġwann il-Battista. 21/06/2015.
Messaġġ lis-Saċerdoti fi tmien l-Aġġornament tal-Kleru. Seminarju tal-Virtu’, Rabat, 11/06/2015.
Omelija fil-quddiesa fis-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 07/06/2015.
Messaġġ lill-Fondazzjoni Centesimus Annus. Seminarju tal-Virtu’, Rabat. 03/06/2015.
Messaġġ lill-pazjenti u l-voluntiera tal-Hospice Movement. Balazan, 02/06/2015.
Messaġġ lill-Forum dwar l-etika fuq il-post tax-xogħol. Sptar Mater Dei, 29/05/2015.
Diskors fl-ewwel żjara tal-Arċisqof Charles Scicluna fid-Djoċesi ta’ Għawdex. 27/05/2015.
Omelija fil-quddiesa fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta, 24/05/2015.
Messaġġ fil-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. Angela House, Pieta. 18/05/2015.
Omelija fil-quddiesa fl-okkażjoni tal-wasla tal-urna ta’ San Ġwann Bosco. Qormi San Sebastjan. 15/05/2015.
Omelija waqt il-quddiesa tal-għoti tal-Lettorat lil tliet seminaristi. Iklin, 14/05/2015.
Talba biex jibda l-proċess għall-beatifikazzjoni ta’ Dun Mikiel Azzpardi. Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 13/05/2015.
Omelija f’quddiesa fil-festa ta’ San Ġorġ Preca. Swatar, 09/05/2015.
Messaġġ waqt żjara fiċ-Ċentru tad-Demm. Gwardamangia, 09/05/2015.
Omelija fil-festa tal-Madonna ta’ Pompei. ‘Tistħux tgħidu r-Rużarju’. Marsaxlokk, 08/05/2015.
Messaġġ lill-Membri tal-M.U.S.E.U.M. ‘Għandi bżonnkom’. 06/05/2015.
Messaġġ waqt żjara fil-P.B.S. Creativity Hub f’Guardamangia. 06/05/2015.
Omelija waqt quddiesa ta Ringrazzjament f’Ħal Lija. 03/05/2015.
Omelija fil-quddiesa waqt żjara lill-ekwipaġġ tal-bastiment, Phoenix tal-Fondazzjoni MOAS. 29/04/2015.
Messaġġ lil parteċipanti tal-Konvenzjoni tal-Maltin li jgħixu barra. Dar l-Emigrant, Valletta. 27/04/2015.
Omelija waqt quddiesa fil-festa ta’ San Pubilju. 19/04/2015.
Omelija waqt quddiesa fl-okkażjoni taż-żjara statali tal-Granmastru tal-Ordni ta’ San Ġwann. 16/04/2015.
Omelija waqt il-professjoni solenni ta’ Sr Lilian Borg u l-25 sena mill-professjoni ta’ Sr Christine Borg fil-Festa tal-Ħniena Divina. 12/04/2015.
Messaġġ lill-Isqfijiet Maltin fil-Kenja. 10/04/2015.
Omelija waqt il-pellegrinaġġ ta’ San Girgor fiż-Żejtun. 08/04/2015.
Il-Paċi Magħkom. Artiklu ppublikat fil-ġurnal, “Illum”. 04/04/2015.
Messaġġ lill-Isqfijiet Maltin f’Garissa, l-Kenja. 03/04/2015.
Omelija waqt quddiesa fl-MCAST, Raħal Ġdid, fil-festa ta’ Marija Addolorata. 27/03/2015.
Omelija fl-Ingress solenni fil-Katidral fl-Imdina. 21/03/2015.
Messaġġ waqt żjara ta’ kortesija lill-Kap tal-Oppożizzjoni Dr Simon Busuttil. 16/03/2015.
Omelija fil-Quddiesa tal-Ingress Solenni fil-Katidral. Imdina, 15/03/2015.
Omelija waqt pellegrinaġġ penitenzjali fl-Isla. 13/03/2015.
Omelija fil-Knisja Parrokkjali taż-Żurrieq waqt pellegrinaġġ penitenzjali, 06/03/2015.
Messaġġ waqt żjara ta’ kortesija lill-Onor. Prim Ministru Dr Joseph Muscat. 06/03/2015.
Messaġġ waqt żjara ta’ kortesija lill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Dr Anġlu Farrugia. 06/03/2015.
Messaġġ waqt żjara lill-E.T. il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca. 06/03/2015.
Omelija fil-pussess tal-Arċipriet tan-Naxxar Fr David Gauci. 01/03/2015.
Omelija fl-ewwel żjara pastorali fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/03/2015.
Omelija waqt Quddiesa fil-parroċċa ta’ Ħal Lija. 28/02/2015.
Messaġġ waqt pellegrinaġġ penitenzjali f’Tas-Sliema. 28/02/2015.
L-ewwel messaġġ lill-Poplu Malti. 27/02/2015.
Message expressing gratitude to Holy Father Pope Francis. 27/02/2015.
Omelija tal-Amministrattur Appostoliku, l-Isqof Charles J. Scicluna nhar l-Erbgħa tal-Irmied. 18/02/2015.

Omelija fil-quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ ħames Djakni, Paola Kristu Re, 09/11/2014. (awdjo)