Bdiet it-tellieqa għall-Milied!

AGĦŻEL IL-FIDI TIEGĦEK L-EWWEL

L-Avvent huwa iktar minn tellieqa għall-Milied

L-Avvent huwa l-bidu tas-sena liturġika tal-Knisja, u huwa iż-żmien speċifiku fejn aħna niġu msejjħa biex nippreparaw lilna nfusna għall-miġja ta’ Kristu, Emmanuel, Alla magħna. Fil-qari tal-Quddiesa, nisimgħu lil Ġwanni l-għammiedi jsejħilna ‘Ħejju t-triq tal-Mulej!’ Iżda meta naħsbu ftit kemm ikollna x’nagħmlu f’dan iż-żmien tal-Avvent u fiż-żmien ta’ Diċembru, li nippreparaw ruħna spiritwalment jidher li jintilef xi daqxejn. L-iktar f’din is-sena li l-ewwel Ħadd tal-Avvent se jiġi fl-aħħar Ħadd ta’ Novembru fejn il-ġirja tax-xiri jkun diġà beda mhux ħażin.

Continue reading Bdiet it-tellieqa għall-Milied!

Titkellem ma’ uliedek dwar Alla?

KIF TKELLEM LILL-ULIEDEK ŻGĦAR FUQ ALLA

Huwa suġġett ferm interessanti imma xi kultant skabruż. Fl-istess ħin huwa importanti ħafna biex ngħinu lill-uliedna jifhmu ftit aħjar min hu dan Alla inviżibbli li ħalaq l-univers u li huwa l-ikbar ħabib tal-umanità. Il-Knisja Kattolika tgħallem li l-ġenituri huma l-ewwel u l-iktar għalliema importanti għall-uliedhom (ara l-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, nu. 2225). Bħala ġenituri, huwa importanti ħafna li l-ewwel nikkultivaw relazzjoni tajba ma’ Alla biex nassiguraw ruħna li aħna veru l-aqwa għalliema għall-uliedna biex nintroduċuh lilhom.

Continue reading Titkellem ma’ uliedek dwar Alla?

Ġurnata Qaddisa u Serena.

KIF TISTA’ TAGĦMEL KULL ĠURNATA QADDISA U SERENA

Hekk kif il-ġranet ta’ vaganzi jispiċċaw u jibdew il-ġranet ta’ l-iskola, il-ħajja tibda ssir aktar kaotika. Tant ikollna x’nagħmlu li xi kultant l-anqas nindunaw xi jkun qed jgħaddi minngħalina. Nispiċċaw bla nifs u għajjenin.

Kemm-il darba kull filgħodu kif noħorġu għax-xogħol inħossuna qisna sejrin għal gwerra bit-traffiku li nsibu ma’ wiċċna, lesti biex naħtfu lil kull min jiġi quddiemna. Inkunu mimlijin stress qabel ma tibda’ l-ġurnata tax-xogħol jew ta’ l-iskola. U xi ngħidu għal kumplament tal-ġurnata? Meta nħossuna li qisna ‘taxi-drivers’, koki lesti bil-platt sħun f’mumenti differenti tal-ġurnata, min dieħel u min ħiereġ, ħwejjeġ biex jinħasslu u ninkwetaw fuqhom meta se jinxfu l-iktar meta tagħmel xi ġurnata xita, ix-xiri li jrid isir, il-‘home-works’ u mitt ħaġ’oħra Kif nistgħu nieqfu naqra u nikkwietaw f’mumenti tal-ġurnata fil-ħajja tagħna?

Continue reading Ġurnata Qaddisa u Serena.

Ittra Appostolika dwar is-Sena tal-Fidi.

Ittra Apostolika  mill-Papa Benedittu XVI – Porta Fidei (Il-Bieb tal-Fidi)

Minn-Leħen is-Sewwa,  Sibt 22 ta’ Ottubru 2011

Nhar it-Tnejn, 17 ta’ Ottubru, il-Papa Benedittu XVI ippubblika l-Ittra Apostolika Porta fidei (Il-Bieb tal-fidi) li biha istitwixxa s-Sena tal-Fidi li se tibda f’Ottubru 2012 u tintemm fl-24 ta’ Novembru, 2013. F’Ottubru, 2012 se titlaqqa’ l-Assemblea Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet li se tittratta dwar “L-Evanġelizzazzjoni Ġdida fit-trasmissjoni tal-Fidi Nisranija”.

Fid-dokument tiegħu, il-Papa jistqarr li qiegħed jistitwixxi din is-Sena tal-Fidi bi tweġiba għall-kriżi profonda tal-fidi li affettwat lil ħafna nies u ħalliethom ifittxu tweġibiet. “Sa mill-bidu tal-ministeru tiegħi bħala Suċċessur ta’ San Pietru”, kiteb il-Papa, “tkellimt fuq il-bżonn li nerġgħu niskopru l-vjaġġ tal-fidi sabiex iwasslilna b’mod aktar ċar id-dawl fuq il-ferħ u l-entużjażmu   mġedded tal-laqgħa tagħna ma’ Kristu.”

Continue reading Ittra Appostolika dwar is-Sena tal-Fidi.

Is-Sena tal-Fidi – 2012-2013.

Il-Papa Benedittu XVI ħabbar “Is-Sena tal-Fidi” 2012-2013

Minn-Leħen is-Sewwa, Sibt 22 ta’ Ottubru 2011

Nhar il-Ħadd, 16 ta’ Ottubru, waqt li mexxa quddiesa f’San Pietru fit-tmiem tal-Assemblea Internazzjonali organizzata mill-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni Ġdida, il-Papa Benedittu XVI ħabbar is-Sena tal-Fidi li se tiġi ċċelebrata mit-12 ta’ Ottubru 2012 sal-24 ta’ Novembru 2013. Huwa ħabbar ukoll li dalwaqt se jippubblika Ittra Appostolika biex jispjega l-iskop ta’ din is-sena u l-inizjattivi li se jittieħdu għall-Evanġelizzazzjoni Ġdida. Is-Sena tal-Fidi se tibda f’għeluq il-50 sena mill-ftuħ tal-Konċilju Vatikan II u t-tmiem tagħha ikun fil-festa ta’ Kristu Re.

“Evanġelizzaturi ġodda għall-Evaġelizzazzjoni Ġdida: il-Kelma t’Alla tikber u tixtered.” Din kienet it-tema tal-Assemblea Internazzjonali organizzata f’Ruma mill-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni Ġdida nhar is-Sibt u l-Ħadd, 15 u 16 ta’ Ottubru. Għal din l-Assembea Internazzjonali attendew mat-8,000 rappreżentant minn diversi gruppi u movimenti tal-Knisja involuti fl-evanġelizzazzjoni minn madwar id-dinja.

L-istess Arċisqof Mons. Rino Fisichella, President tal-Kunsill Pontifiċju, stqarr li l-missjoni tal-Knisja dejjem kienet l-evanġelizzazzjoni, u din ilha sejra għal aktar minn 2,000 sena. Huwa insista li llum il-Knisja jeħtieġ issib lingwaġġ ġdid u stil ta’ ħajja ġdida b’evanġelizzazzjoni li jkollhom sehem profond tas-sħubija tagħhom fil-Knisja u l-komunità Nisranija li fl-istess waqt li jkunu miftuħa għal oħrajn.

Nhar is-Sibt, 15 ta’ Ottubru, filgħodu delegati ltaqgħu fis-Sala Tas-Sinodu. Fid-diskors tal-ftuħ l-Arċisqof Fisichella ħeġġeġ biex niftħu beraħ il-bibien u nerġgħu nibdew inħabbru l-qawmien ta’ Kristu. Huwa appella għal azzjoni pastorali aktar innovattiva fl-oqsma tal-kultura, tal-migrazzjoni, tal-komunikazzjoni, tal-familja, tal-liturġija, tal-politika u tal-pastorali ordinarja fil-parroċċi.

Wara tkellmu Don Julian Carron, President tal-Fraternità tal-Communione e Liberazione dwar l-evanġelizzazzjoni tal-kultura; Il-professur Adriano Roccucci tal-Comunità di S. Egidio dwar l-immigrazzjoni; il-Brażiljana Luzia de Assis Santiago dwar l-impenn nisrani fil-media, Kiko Arguello tal-Mixja Neokatekumenali dwar l-importanza tal-familja fit-trasmissjoni tal-fidi; Jean-Luc Moens tal-Communantè dell’Emmanuel dwar il-Liturġija ħajja; Salvatore Martinej tat-Tiġdid Kariżmatiku dwar l-impenn nisrani fil-ħajja pubblika u Don Pigi Perini dwar il-Pastorali fiċ-ċelluli parrokkjali ta’ evanġelizzazzjoni. Franco Miano tal-Azzjoni Kattolika Taljana
dwar l-għaqda bejn il-movimenti tal-Knisja u l-Arċisqof ta’ Washington, Donald Wuerl, dwar il-bżonn ta’ fidi qawwija fl-evanġelizzaturi.

Filgħaxija, id-delegati ltaqgħu fis-Sala Pawlu VI fejn ġew indirizzati minn Madre Veronica Berzosa, fundatur tal-Jesu Communio fi Spanja, mill-ġurnalist u kittieb Vittorio Messori li tkellem dwar il-fidi u r-raġuni, mix-xjenzjat Marco Bersanelli dwar ix-xjenza u l-fidi u mill-Isqof Kolombjan Fabio Suescun Mutis dwar l-evanġelizzazzjoni ġdida fl-Amerika Latina.

Aktar tard, id-delegati ġew indirizzati mill-Papa Benedittu XVI. Fid-diskors tiegħu, il-Papa fakkar li s-soċjetà moderna għad għandha għatx għal Alla bħalma kellha 2,000 sena ilu. Huwa qal li l-bniedem modern ta’ spiss huwa konfuż u ma jistax isib tweġibiet għal ħafna mistoqsijiet li jinkwetawh dwar it-tifsir tal-ħajja u għalhekk iħoss ruħu insodisfatt.

Il-Papa sostna li l-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni Ġdida twaqqaf bl-iskop li nerġgħu nevanġelizzaw il-pajjiżi tradizzjonalment Insara li ġew effettwati mis-sekularizzazzjoni. Huwa wissa li minkejja l-indifferenza u l-persekuzzjoni, għad hawn ħafna li lesti jiftħu qalbhom u moħħhom biex jaċċettaw l-istedina ta’ Ġesù.

Wara sar kunċert minn Andrea Bocelli b’waqtiet ta’ talb u ta’ esperjenzi minn diversi delegati dwar il-ħidma missjunarja li qegħdin iwettqu fil-parroċċi tagħhom.

L-għada, il-Ħadd, 16 ta’ Ottubru, f’omelija li għamel lid-delegati waqt quddiesa f’San Pietru, qal li t-teoloġija tal-istorja hija aspett importanti u essenzjali fl-evanġelizzazzjoni ġdida. Dan għaliex in-nies ta’ żmienna, wara l-istaġun ikrah tal-imperi totalitarji tas-seklu 20, għandhom bżonn jerġgħu jagħtu ħarsa vera u paċifika fuq id-dinja kif kien għamel il-Konċilju Vatikan II u kif għamlu l-predeċessuri tiegħu.

Huwa qal li l-Knisja ma tridx tfakkar biss id-distinzjoni ġusta bejn il-qasam tal-awtorità ta’ Ċesari u dik ta’ Alla, bejn il-qasam tal-politika u dak tar-reliġjon. Il-Papa sostna li l-missjoni tal-Knisja, bħal dik ta’ Kristu,
hija essenzjalment dik li titkellem dwar Alla u tfakkar fis-sovranità tiegħu. Hija twissi lill-bnedmin, speċjalment lill-Insara li tilfu l-identità tagħhom, id-dritt li Alla għandu fuq dak kollu li huwa tiegħu, jiġifieri l-ħajja tagħna.

Għall-ewwel darba, il-Papa Benedittu XVI iddaħħal fil-Bażilika ta’ San Pietru fuq platform bir-roti li kien juża l-Papa Ġwanni Pawlu II fl-aħħar snin ta’ ħajtu.

Il-Halloween’ festa pagana.

Donnu qed jerga’  joqrob Halloween.  Anke mill-istess  reklami li tara fuq it-televizjoni tibda tintebaħ. Naraw u  nisemgħu avviżi publiċitarji li jħajjru lill-ġenituri  biex jixtru lill-uliedhom, anke dawk l-aktar ċkejnin,  kostumi mhux biss ta’ sħaħar iżda wkoll ta’  skeletri. F’età tenera meta ż-żgħar tagħna suppost huma ċelebrazzjoni ta’ ħajja  u ta’ tama, aħna nibdluhom f’celebrazzjoni ta’ mewt, ta’ spiritiżmu u ta’ okkult.

Aqra l-istqarrija li  l-Kummissjoni Djoċesana Okkult u Sataniżmu kienet ħarget dwar dan. 

                    Wara iktbilna x’taħseb  int. … 

UFFIĊĊJU STAMPA  – Il-Kurja ta’ l-Arċisqof, Floriana.  REF: 129/2005

STQARRIJA TAL-KUMMISSJONI DJOĊESANA OKKULT U SATANIŻMU DWAR IL-FESTA TAL-HALLOWEEN

Il-Kummissjoni Djoċesana Okkult u Sataniżmu ntalbet tagħti l-parir tagħha minn diversi ġenituri u Youth Centres dwar jekk iċ-ċelebrazzjoni tal-festa tal-Halloween hijiex kompatibbli jew le ma’ min jixtieq jieħu bis-serjetà l-impenn tas-sejħa nisranija tiegħu.

Filwaqt li l-Kummissjoni tagħraf li spiss hemm persuni żgħar u kbar li jiċċelebraw b’mod newtrali din il-festa biss biex ikollhom okkażjoni li jorganizzaw ċelebrazzjoni jew party b’differenza, din l-istess Kummissjoni tinnota li:

– Il-festa hekk imsejħa ta’ ‘Halloween’ hija ta’ oriġini pagana u ssib l-għeruq tagħha fi twemmin mhux imdawwal mill-misteru ta’ Ġesù Kristu, l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, li bil-mewt u l-qawmien tiegħu fdiena u joffrilna ħajja ġdida, issa u anke wara li ngħaddu mill-passaġġ tal-mewt. Anke jekk hemm min iżomm li din hija biss ċelebrazzjoni antika tal-bidu tax-xitwa, ma’ din il-festa ntrabtu diversi tradizzjonijiet superstizzjużi u tradizzjonijiet oħra li għandhom x’jaqsmu aktar mad-dinja tal-ispiritiżmu u l-okkult fis-sens l-aktar wiesgħa tiegħu. Tradizzjonijiet li fil-fatt ma jaqblux ma’ dak li n-nisrani jemmen fid-dawl ta’ Ġesù Kristu.

– Għal din ir-raġuni, għal min jixtieq jieħu bis-serjetà s-sejħa nisranija tiegħu, il-Kummissjoni jidhrilha li jkun aħjar li din il-festa ma tiġix iċċelebrata. Anke jekk dan isir b’mod superfiċjali u mingħajr l-ebda intenzjoni ħażina, xorta waħda l-istess ċelebrazzjoni ssir sinjal ta’ ftuħ lejn kultura neo-pagana u tlaqqim fil-kultura tal-okkult, komuni ħafna fi żminijietna.

– Ikun aktar jixraq li wieħed jifhem għaliex din iċ-ċelebrazzjoni ma taqbilx mat-twemmin nisrani u jivvaluta mill-ġdid il-wirt nisrani li fih tfakkarna kontinwament il-Knisja:

i. Fl-1 ta’ Novembru, in-nisrani huwa msejjaħ jiċċelebra l-festa tal-Qaddisin kollha, dawk li l-Papa Benedittu XVI, liż-żgħażagħ miġbura f’Cologne, sejħilhom “ir-rivoluzzjonarji veri tas-soċjetajiet tagħna”.

ii. L-għada, imbagħad, issir it-Tifkira tal-Fidili Mejtin kollha, fejn permezz ta’ Kristu nitolbu għall-għeżież mejtin tagħna u aħna stess nirċievu l-ġid li jwassal it-talb tagħhom għalina.

iii. Żewġ tifkiriet li jfakkruna fl-għaqda tal-Knisja tal-art ma’ dik tas-sema.

Ikun sabiħ jekk l-okkażjoni ta’ dawn il-jumejn tagħti lok biex wieħed jiċċelebra l-fidi tiegħu, u fuq l-eżempji tal-qaddisin, jifhem li għan-nisrani, il-ferħ veru jinsab f’relazzjoni ta’ ħbiberija vera u ħajja ma’ Kristu Ġesù, il-Feddej tal-bniedem.

Bennejja ta’ Komunitajiet.

Għeżież ħuti,

1.  Insellem lilkom ilkoll minn qalbi.  Ġejtu minn kull naħa tad-dinja biex tagħtu ħajja lill-Ewwel Kungress Internazzjonali tal-“Moviment tal-Parroċċi.”  Merħba bikom!  Inħossni ferħan li ninsab magħkom.  Fikom insellem lill-Moviment tal-Fokolarini kollu għax intom fergħa minnu. Insellem lil dan il-Moviment u nuri l-apprezzament tieghi għall-impenn biex dejjem aktar iqanqal il-ħajja tal-Vanġelu fis-soċjeta’ tal-lum.  Nixtieq infakkar ukoll b’mod speċjali lis-sinjorina Chiara Lubich, fundatriċi u president ta’ dan il-Moviment imżewwaq, li jissejjah ukoll “Opra ta’ Marija”, kif ukoll lil dawk kollha li huma mseħbin magħha biex ixerrdu fid-dinja l-imħabba ta’ Kristu.

Is-suġġett li fuqu se taħsbu  f’dawn il-ġranet huwa mportanti ħafna għall-ħajja pastorali  tal-knisja.  Intom qed tistaqsu lilkom infuskom x’inhu meħtieġ  biex tibnu “Parroċċa li hi komunita’!”  M’ghandniex xi ngħidu, dan qed tagħmluh għax intom konvinti li l-parroċċa bħala espressjoni mill-aktar antika fil-ħajja  tal-Knisja, għad għandha valur.  Madankollu fl-aħħar snin ma naqsux dawk li ġiehom  dubju dwar  il-bżonn tal-parroċċa.  Kien hemm min staqsa jekk il-parroċċa tistax tibqa’ taħdem fis-sitwazzjoni tal-bliet moderni, biex b’hekk tkun tista’ tilqa’ l-isfida ta’ dinja li sar fiha minn kollox.   L-aktar li ġie dubju huwa dwar jekk il-parroċċa għandhiex il-mezzi, u ħajja biżżejjed biex l-Aħbar it-Tajba tkun preżenti u tħalli effett, biex tidħol fil-ħajja tat-tfal, taż-żgħażagħ u ta’ l-anzjani, tal-bniedem li rnexxa u ta’ dak li ma rnexxiex, tal-bniedem imwarrab, bla skop, indifferenti.

2. Ix-xogħol li għandha tagħmel il-Knijsa llum jidher enormi u żgur li mhix se tkun il-parroċċa weħidha li se ssolvi dan kollu.  Madankollu l-parroċċa llum wkoll jista’ jkollha staġun ġdid.  Minħabba li ħafna drabi jsib ruħu mħawwad u mitluf, il-bniedem tal-lum ifittex l-għaqda ma’ l-oħrajn.   Wara li jkun ilu jara l-valuri soċjali ta’ madwaru jitfarrku, hu jipprova jingħaqad ma’ esperjenza ta’ għaqda vera u awtentika.  Mhux din hi s-sejħa tal-parroċċa, “li tkun dar tal-familja, fejn hemm l-aħwa u fejn issib ruħek milqugħ,” “għaqda ta’ l-aħwa fl-ispirtu ta’ l-unita’, il-familja ta’ Alla f’post partikulari?”.
Il-parroċċa mhix prinċipalment  organizzazzjoni, biċċa art, jew bini.  Il-Parroċċa hija l-ewwelnet komunita’ tal-fidili.  Fil-fatt hekk ifissirha l-Kodiċi  (Can 515,1).  Dan hu x-xogħol tal-parroċċa llum:  “li tkun komunita’, terġa ssib li hi komunita’.”   Ma nistgħux inkunu nsara kull wieħed għalih waħdu.  Li nkunu nsara jfisser li nemmnu u ngħixu l-fidi tagħna flimkien ma’ l-oħrajn, li nkunu knisja komunita ‘.

Il-Komunita’ titwieled mill-Kelma t’Alla li ngħixu

3.   Imma kif titwieled il-komunita’?   Intom tafu li l-komunita’ mhix sempliċiment  xi ħaġa li tista’ torganizzaha.  Il-komunita’ hija komunjoni.  Biex titwieled il-komunita’ mhux bizzejjed  li jkun hemm is-saċerdot, anke jekk, bħala rappreżantant ta’ l-Isqof, huwa jwettaq biċċa xogħol  ta’ siwi.   Hemm bżonn l-impenn tal-parruċċani kollha,  ghax is-sehem tagħhom jiswa ħafna.  Il-Konċilju Vatikan II saħaq b’ħiltu kollha fuq dan  (Lumen Gentium, 32-33) (Appostolat tal-Lajċi, 2-3; Saċerdoti 2).   Għalhekk ninsab kuntent narakom hekk impenjati, għax tafu bis-sejħa tal-Mulej biex, flimkien mas-saċerdoti tagħkom, jagħmilkom bennejja ta’ kumunitajiet ħajjin.

Żgur li din mhix biċċa xogħol ħafifa.   Din mhix biss komunita’ ta’ bniedem.   Il-komunita’ nisranija hija rejalta’ umana u divina.  Għalhekk il-mistoqsija tagħna dwar kif titwieled komunita’ ssib risposta preċiża u sabiħa:  fuq kollox ma titwelidx mill-isforzi taghna.  Huwa  Kristu nnifsu li jqanqalha. Hija t-tħabbira ta’ l-Aħbar it-Tajba tieghu li jlaqqa’ flimkien lill-insara.  (L.G. 26, P.O.4).  L-origini u l-bidu tal-komunita’ tal-Knijsa hija l-Kelma ta’ Alla imxandra, mismugħa, immeditata u mbagħad imqegħda fil-prattika fil-ħafna sitwazzjonijiet ta’ kull jum, biex nistgħu   “napplikaw il-veritajiet ta’ dejjem fiċ-ċirkostranzi konkreti tal-ħajja.” (P.O. 4).   Mela mhux biżżejjed tisma’ l-Kelma mhux biżżejjed titħabbar, jeħtieġ ngħixuha. Naf li intom tiltaqghu fi gruppi żgħar  fil-parroċċi tagħkom fejn intom taħsbu fuq il-Kelma ta’ Alla, u anke taqsmu ma’ xulxin l-esperjenzi li tkuni għextu.  Dan igħinkom biex tiskopru l-effett ta’ l-Aħbar it-Tajba fil-komunita’.  Sewwa, issa qiegħdu din l-iesperjenza ghas-servizz ta’ ħutkom irġiel u nisa.  Siru bennejja ta’ komunitajiiet fejn, fuq l-eżempju ta’ l-ewwel komunita’ nisranija, tgħix u taġixxi l-Kelma  (Atti 6,7; 12-24)

Ngħixu l-ħajja bħala Għid li ma jintemmx

3.  Il-komunita’  nisranija  tgħix  permezz tal-Kelma, imma bħala ċentru u qofol tagħha għandha l-Ewkaristija (Christus Dominus, 30).  Permezz ta’ l-Ewkaristija hija tniżżel l-għeruq fil-misteru ta’ Kristu Rxuxtat u permezz Tiegħu,  fil-għaqda tat-tliet Persuni tat-Trinita’ nnifsha.  Din hi l-profondita’ nisranija!  Din hi t-tifsira taċ-Ċelebrazzjoni tal-Liturġija:  huma jdaħluna fil-qalba tal-ħajja ta’ Alla; fihom aħna niltaqgħu ma’ Kristu li miet u rxoxta, u qed igħix fostna.

Imma dak li niċċelebraw irid jibdel lil  ħajjietna.  L-Ewkaristija turina xi jfisser it-taħbit tagħna, id-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom fil-ħajja, it-tifsira ta’ kull tbatija.  Dan  kollu, magħqud  mas-sagrifiċċju  ta’ Kristu jista’ jinbidel f’offerta lil Alla u f’għajn ta’ ħajja.   Xejn ma jista’ jżomm il-mixja tal-komunita’ li tgħallmet tgħix  il-ħajja bħala Għid li ma jintemmx:  bħala mewt u ħajja ġdida flimkien ma’ Kristu (Rum 6,4-8)

Sewwa, dan mhuwiex wieħed mill-punti ewlenin li intom tippruvaw tgħixu fl-ispiritwalita’ tal-Moviment  tal-Folkolari:  l-imħabba lejn Ġesu’ Msallab  u abbandunat?  Ghaldaqstant, l-impenn tagħkom mhux imsejjes fuq xi motiv uman biss, fuq sentiment ta’ estużjażmu  li jgħaddi.  Fih imsallab u rxuxtat, intom issibu l-għerq li jagħti l-ħajja lill-komunitatjiet tagħkom u fl-istess ħin it-triq biex jikbru dejjem aktar.  Fih issibu l-mod kif tgħixu s-saċerdozju tagħkom bħala mgħammdin.

 

Ħajja  soċjali mogħtija l-ħajja bl-imħabba

4.  Kif rajna l-komunita’ nisranija titwieled mill-kelma, u tniżżel l-għeruq fil-misteru ta’  l-Għid.  Imma hemm it-tielet ħaġa li tagħmel il-komunita’:  din hi l-imħabba mnissla f’qalbna mill-Ispirtu s-Santu (Rum 5,5).    Fil-fatt x’tiswa komunita’ mingħajr l-imħabba?  X’tiswa jekk ma twettaqx dak li l-Konċilju jsejjaħ “Liġi” tal-poplu ġdid ta’ Alla:  il-preċett biex inħobbu bħalma Ġesu’ nnifsu ħabb lilna? (L.G.9)  X’tiswa mingħajr l-għaqda sħiħa ma’ l-Isqof, mal-Knisja universali?

Imma din l-imħabba trid tkun tidher.  L-imħabba trid tippenetra u ġġib l-ordni fl-aspetti kollha tal-ħajja tal-bnedmin, trid tnissel ħajja soċjali tassew nisranija.  Dan huwa importanti – bħalma diġa sħaqt drabi oħra “li l-parroċċa ssir dejjem aktar ċentru ta’ ġemgħa ta’ bnedmin insara jiġifieri l-parroċċa ssir komunita’ sħiħa.”  (Diskors 24/1/’82)

Fil-komunitajiet tagħna huma msejħin biex juru minn qabel iċ-Ċivilta’ ta’ l-imħabba.  U dan ifisser li, fuq il-mudell ta’ l-ewwel komunitajiet insara, huma għandhom jibnu strutturi soċjali maħsubin għall-ħtiġijiet ta’ l-għaqda ta’ bejn l-aħwa.  Dan ifisser li jibnu rabtiet  mimlijin  bl-ispirtu tal-paċi u ta’ l-għotja  lil xulxin, solidarjeta’ li tfejjaq is-soċjeta’, ħajja spiritwali komunitarja li  tista’ tgħaqqad l-imħabba ta’ Alla u l-imħabba tal-proxxmu.

Naf li f’din il-laqgħa  qegħdin  tirriflettu  fuq  dawn l-aspetti kollha.  Dawn huma meħtieġa  biex il-komunita’ ssir aktar matura u biex ix-xhieda tagħha tagħti l-frott mixtieq.  Id-dinja tal-lum, li ħafna drabi hi ‘l boghod minn Alla, tagħti aktar każ tal-fatti milli  tal-kliem.  Kien Ġesu’ stess li qabbadna fuq din it-triq; “Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom” (Ġw 13,35).   Il-parroċċa hija  post privileġġjat biex tingħata din ix-xhieda, billi tirrepti fi żmienna dawk il-ħwejjeġ ta’ l-għaġeb li kien fihom l-ewwel komunitajiet, dik il-meravilja ta’ ħajja ġdida li mhux biss hi spiritwali imma soċjali u storika.

Ħajja flimkien
imfassla fuq ix-xhieda tat-Trinita’

6.  L-ispiritwalita’ tagħkom hija mibnija madwar l-unita’.  Bil-ħajja u bl-impenn tagħkom tixtiequ tagħtu sehem ħalli jitwettaq it-Testment ta’ Ġesu’:  “Biex ilkoll inkunu ħaġa waħda.  Bħalma int, Missier, inti fija u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina.” (Ġw 7,21).  B’dan il-kliem il-Mulej qed jissuġġerilna – bħalma qal il-Konċilju Vatikan II —  Ċertu xebh bejn l-għaqda  tal-persuni  divini u l-għaqda bejn ulied Alla fil-veirta’ u fl-imħabba” (G.S. 24).  Mela l-aqwa mudell ta’ kif għandha tkun il-ħajja tal-bnedmin flimkien:  it-Trinita!  Minn dan il-mudell kbir joħorġu ħafna konsegwenzi anke għall-parroċċa.   Il-vokazzjoni sabiħa tal-Komunita’ tal-knisja hi li tagħmel minn kollox biex issir,  f’ċertu sens, xbieha tat-Trinita’ Qaddisa,  “billi tgħaqqad flimkien id-differenzi  umani (A.A.10)  fl-unita’ bejn ix-xjuħ u żgħażagħ, nisa u rġiel, intelletwali u ħaddiema, sinjuri u fqar.
Mibnija bl-imħabba skond dan il-mudell, il-parroċċi tagħkom jistgħu jwettqu ħidma siewja ma’ dawk li jeħtieġu li xi ħadd iressaqhom lejn Kristu.


Fedelta’ lejn din l-ispiritwalita’ biex tkun tista’ ssir ħmira  tajba.

7.    Minn  qalbi  nawguralkom,  egħżież ħuti,  li  tkomplu  fl-impenn tagħkom.  Jekk tħabirku  biex “titrawmu bil-qalb fl-ispiritwalita’ karateristika” tal-Moviment tagħkom  –  bħalma jistedinkom biex tagħmlu l-Konċilju (A.A. 4)  –  u fl-istess ħin tibqgħu magħqudin sewwa mas-saċerdoti u l-isqfijiet tagħkom, intom issiru ħmira tajba fil-parroċċi tagħkom.  Hekk tkunu tistgħu tgħinuhom jiskopru u jkabbru dejjem aktar il-vokazzjoni tagħhom li jsiru komunita’.

Taqtgħux qalbkom mid-diffikultajiet.  Kunu mezzi ta’ għaqda fost il-gruppi, movimenti u għaqdiet tal-komunitajiet tagħkom!

Maria,  Omm il-Knisja,  tħariskom  fil-mixja  tagħkom u  fil-ħidma tagħkom.  Ħadd bħalha, li tat ‘il Ġesu’ lid-dinja ma jista’ jgħinkom biex fil-parroċċi taghkom jiddi d-dawl  ta’ Kristu.  Jekk jiġri hekk il-parroċċi  tagħkom iwettqu  dejjem aktar il-vokazzjoni tagħhom:  li jkunu l-preżenza ta’  Kristu fost il-bnedmin (diskors ta’ Ġwanni Pawlu II 18/2/1979)
Nagħtikom il-Barka Apostolika tieghi!

Ġwanni Pawlu  II