Qatt messitek xorti kbira f’ħajtek? Din ix-xorti messet lili

Dun Ġużepp Camilleri jikteb mill-Gwatemala

Xahar u nofs ilu irċevejt telefonata mingħand ir-Rettur tas-Seminarju Asuncion fi Guatemala City fejn staqsieni jekk nixtieqx infakkar il-55 sena tas-saċerdozju tiegħi mas-seminaristi. Aħbar li mlietni bil-ferħ u dritt aċċettajt l-istedina tiegħu. Continue reading Qatt messitek xorti kbira f’ħajtek? Din ix-xorti messet lili