Sejħa għal għaqal u sens ta’ responsabbiltà

EDITORAL

Min isegwi dak li qed isir fil-pajjiż u jixtieq il-ġid tal-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni ma jistax ma jinkwetax quddiem tant ħwejjeġ li qed isiru u oħrajn li qed jinħmew u li qed joħolqu Malta ġdida mneżżgħa mill-valuri li sawruna fl-imgħoddi. Continue reading Sejħa għal għaqal u sens ta’ responsabbiltà