Ġurnata Qaddisa u Serena.

KIF TISTA’ TAGĦMEL KULL ĠURNATA QADDISA U SERENA

Hekk kif il-ġranet ta’ vaganzi jispiċċaw u jibdew il-ġranet ta’ l-iskola, il-ħajja tibda ssir aktar kaotika. Tant ikollna x’nagħmlu li xi kultant l-anqas nindunaw xi jkun qed jgħaddi minngħalina. Nispiċċaw bla nifs u għajjenin.

Kemm-il darba kull filgħodu kif noħorġu għax-xogħol inħossuna qisna sejrin għal gwerra bit-traffiku li nsibu ma’ wiċċna, lesti biex naħtfu lil kull min jiġi quddiemna. Inkunu mimlijin stress qabel ma tibda’ l-ġurnata tax-xogħol jew ta’ l-iskola. U xi ngħidu għal kumplament tal-ġurnata? Meta nħossuna li qisna ‘taxi-drivers’, koki lesti bil-platt sħun f’mumenti differenti tal-ġurnata, min dieħel u min ħiereġ, ħwejjeġ biex jinħasslu u ninkwetaw fuqhom meta se jinxfu l-iktar meta tagħmel xi ġurnata xita, ix-xiri li jrid isir, il-‘home-works’ u mitt ħaġ’oħra Kif nistgħu nieqfu naqra u nikkwietaw f’mumenti tal-ġurnata fil-ħajja tagħna?

Continue reading “Ġurnata Qaddisa u Serena.”