L-isfidi u l-mezzi biex Kristu jiġi mħabbar

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

It-twissija ta’ San Pawl hija ċara kristall: “Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju” (1 Kor 9:16). Li wieħed jevanġelizza huwa dmir sagrosant li ħadd ma jista’ jaħrab minnu. L-istess sejħa u ħajja Nisranija titlob dan b’qawwa kbira minna. Saħansitra, fir-rit tal-magħmudija stess, fil-parti imsejħa effatah, jiġifieri infetaħ, it-tarbija jitberkulha l-widnejn biex tisma’ l-Kelma ta’ Alla u fommha biex ixxandarha. Continue reading “L-isfidi u l-mezzi biex Kristu jiġi mħabbar”