Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent f’Konferenza Internazzjoni dwar l-Ekoloġija Integrali

L-Ekoloġija integrali proposta mill-Papa Franġisku fl-Enċiklika Laudato Si’.

Il-Ħamis 12 ta’ Marzu 2018: Fiċ-Ċentru Notre Dame ta’ Ġerusalemm saret konferenza, organizzata mill-Kummissjoni għall-Ġustizzja, Paċi u Integrità tal-Ħolqien tal-Kustodja tal-Art Imqaddsa. Bħalissa l-Franġiskani qegħdin ifakkru t-tmien mitt sena minn mindu huma waslu fl-Art Imqaddsa (L-ewwel patrijiet kien waslu fl-1217, u San Franġisk innifsu fl-1219). Continue reading “Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent f’Konferenza Internazzjoni dwar l-Ekoloġija Integrali”