50 Sena ilu kien hemm konċilju

50 Sena ilu kien hemm konċilju

VATIKAN II SEMPLIĊI ĠRAJJA !

Mis-Segretarjat għal-Lajċi

Tlieta, 09 Ottubru 2012 – Ma kienx l-uniku wieħed.  Qablu kien hemm għoxrin oħra.  U lanqas naħseb li se jkun tal-aħħar, dejjem sakemm ma jseħħx dak li qalu li kienu bassru l-Mayas.  U allura la ma kienx tal-ewwel u lanqas se jkun tal-aħħar, għalfejn dan l-għaġeb kollu dwar ġrajja ta’ 50 sena ilu?

Hemm min wera l-opinjoni tiegħu li l-Konċilju Ekumeniku Vatikan II kien mument meta l-Knisja Kattolika ħalliet lilha nfisha tinġarr mill-ewforja li fis-sittinijiet kienet ħakmet lill-popli, iżda li mill-ewwel beda jisgħobiha minnha għaliex rat il-knejjes jitbattlu, is-seminarji u l-kunventi jiżvujtaw, il-familji nsara jitkissru u sens qawwi ta’ relattiviżmu jaħkem fuq l-assolutiżmu sfrenat taż-żminijiet ta’ dari.  U llum, 50 sena wara, ħafna kattoliċi jħossu li hija s-sejħa sagrosanta tagħhom li jsalvaw il-Knisja billi jreġġgħu l-arloġġ tal-kampnari lura, anke jekk l-arloġġi diġitali tad-dinja moderna mexjin b’mod sfrenat fid-direzzjoni opposta. Continue reading “50 Sena ilu kien hemm konċilju”