Il-Knisja ma tistgħax twettaq il-missjoni tiagħha fid-dinja, jekk mhux permezz tal-familja

Silta mill-Omelija li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien għamel lill-familji fil-mixja Neo-Katekumenali ,

Ara l-filmat taħt …

“Jekk għandna nitkellmu dwar tiġdid dwar riġenerazzjoni tas-soċjetà umana anzi tal-Knisja bħala soċjetà tal-bnedmin, irridu nibdew minn hawn, minn din il-missjoni.
Knisja Mqaddsa ta’ Alla, inti ma tistagħx tagħmel il-missjoni tiegħek, ma tistagħx twettaq il-missjoni tiegħek fid-dinja, jekk mhux permezz tal-familja u l-missjoni tagħha. Aħna mgħaddsin permezz tas-Sagrament tal-ilma u l-Ispirtu s-Santu, mgħaddsin f’dan il-misteru tal-Għid ta’ Kristu, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Continue reading “Il-Knisja ma tistgħax twettaq il-missjoni tiagħha fid-dinja, jekk mhux permezz tal-familja”