Minflok liberi sirna lsira tagħna nfusna?

L-eżilju tagħna huwa dak kollu li jbegħdna minn Alla.

Meta tiddeċiedi inti liema huwa tajjeb jew ħażin bla ma tagħmel l-ebda rabta mal-Kelma ta’ Alla. Meta taħseb li f’ħajtek m’għandekx bżonn lil Mulej Ġesu u lill-Knisja. Meta tintilef fil-ġirja għall-affarijiet materjali bla ma tagħti każ l-etika u l-ġustizzja. Meta f’ħajjietna npoġġu fil-ġenb il-kmandamenti ta’ Alla.

Fil-Pastorali tar-Randan 2012,  l-Isqfijiet jitkellmu dwar l-Eżilju tagħna fil-kultura.

Continue reading “Minflok liberi sirna lsira tagħna nfusna?”