Messaġġ tal-Arċisqof għal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem

Qegħdin miġburin hawnhekk fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem. Għalina li nemmnu, kull jum, minbarra li nħarsu lejh mil-lenti tagħna l-bnedmin, nippruvaw inħarsu lejh ukoll mil-lenti tal-fidi tagħna. Għalhekk waqt li aħna niċċelebraw Jum il-Ħaddiem u niftakru fil-bżonn u fid-dinjita’ tax-xogħol, inġibu fil-ħsieb tagħna, il-qaddis prottettur tal-ħaddiema, San Ġużepp Ħaddiem. Fl-Evanġelju kull ma nsibu fuqu huwa li kien bniedem ġust quddiem Alla u li kien mastrudaxxa. Mela San Ġużepp jurina li huwa possibbli li bix-xogħol nogħġbu ħafna lil Alla.

Continue reading “Messaġġ tal-Arċisqof għal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem”