Il-Papa f’Santa Marta: Is-salvazzjoni skont Papa Franġisku

L-Erbgħa, 10 ta’ April 2013: Il-Mulej ma jsalvaniex b’ittra, b’digriet, imma salvana u jkompli jsalvana bi mħabbtu billi jagħti lura lill-bnedmin dinjità u tama. Fis-solita quddiesa ta’ filgħodu, iċċelebrata fil-kappella tad-Domus Sanctæ Marthæ, l-Erbgħa 10 ta’ April 2013, il-Papa Franġisku tkellem dwar is-salvazzjoni nisranija, waqt li wera s-sinifikat l-iktar awtentiku: dik l-imħabba ta’ Alla li permezz tal-Iben uniġenitu tiegħu sar wieħed minna, mexa magħna.

aktar