L-Arċisqof jinawgura u jbierek Kurċifiss fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Kunċizzjoni, il-Ħamrun

Is-Sibt l-1 ta’ Ottubru 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna, f’Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, bierek kurċifiss ġdid fil-Presbiterju tal-Knisja Parrokjali tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun.

Continue reading “L-Arċisqof jinawgura u jbierek Kurċifiss fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Kunċizzjoni, il-Ħamrun”

Il-Maħfra fuq is-Salib

31. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 28 ta’ Settembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-kliem li Ġesù jlissen matul il-Passjoni tiegħu jsib il-quċċata tiegħu fil-maħfra. Ġesù jaħfer: “Missier, aħfrilhom għax ma jafux x’inhuma jagħmlu” (Lq 23:34). Mhuwiex biss kliem, għax dan sar għemil konkret fil-maħfra offruta lill-“ħalliel it-tajjeb”, li kien maġenbu. San Luqa jirrakkonta dwar żewġ ħatja misluba ma’ Ġesù, li jduru fuqu b’atteġġjamenti bil-maqlub ta’ xulxin.

Continue reading “Il-Maħfra fuq is-Salib”

Id-deżolazzjoni spiritwali tintrebaħ bit-talb

It-Tlieta 27 ta’ Settembru 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

X’jiġri fi qlubna meta ninħakmu mid-deżolazzjoni spiritwali? Hi l-mistoqsija li għamel il-Papa Franġisku dalgħodu, waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Il-Papa tkellem dwar Ġob u dwar l-importanza tas-silenzju u tat-talb biex negħelbu l-waqtiet mudlama.

Continue reading “Id-deżolazzjoni spiritwali tintrebaħ bit-talb”

Kliem ta’ min jixtarru

Patri Mario Attard OFM Cap

L-Ittra Pastorali li ħarġu Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta u Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fis-Solennità ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema, hija informattiva, formattiva u proattiva. Is-sinsla tal-argument tagħhom kienet karba u tħeġġiġa: Ngħożżu l-ħajja.

L-Isqfijiet qasmu din l-Ittra Pastorali qasira, diretta u għalliema f’erba’ partijiet. L-ewwel parti titħaddet fuq il-bżonn li nipproteġu l-ħajja dejjem u kullimkien. It-tieni parti tisħaq fuq it-theddida għall-ħajja fil-bidu tagħha. It-tielet tindirizza l-ewtanasja bħala t-theddida għall-ħajja. Filwaqt li fir-raba’ u l-aħħar parti l-Ittra Pastorali tħeġġeġ fuq l-importanza li nżidu l-kura u mhux noffru l-mewt. Continue reading “Kliem ta’ min jixtarru”

My birthmate’s canonization

Fr Mario Attard OFM Cap

With the fascinating melody of the great song written by the I pooh star, Ricardo Foglio, Storie di Tutti giorni (Everyday stories), I revently approached the life of my birthmate who now the Church has officially canonized as Saint Teresa of Calcutta.

Hers is a captivating story. It was not a story of those great hereos that history books speak about. She did not set sail toconquer entire peoples under compulsion. Thus, creating more poverty while enriching her pockets. No! Mother heard thepowerful cry of the dying Jesus on the Cross, “I thirst” (John 19:28). She responded with great generosity to that call. Continue reading “My birthmate’s canonization”