L-erba’ infermieriinn

Patri Mario Attard OFM Cap

Kont dieħel wara nofsinnhar fl-isptar. Sewwasew mill-bieb tal-Amministrazzjoni. Dħalt mill-ewwel bieb. Imbagħad mit-tieni bieb. U fit-tielet bieb insibhom ilkoll warajh. L-erba’ li huma. L-erba’ infermiera.

Ma kienux liebsa kif soltu jkunu. Bl-uniformijiet tagħhom. Le! Kienu liebsin casual. Tal-gradwazzjoni. Fraħt magħhom l-għaliex naf kemm jaħdmu minn qalbhom. Għalkemm għadhom fil-bidu tal-karriera tagħhom. Fraħt l-għaliex nifhem is-sagrifiċċji li għamlu biex waslu fejn waslu illum. Jiena wkoll kont xi darba student universitarju. Għalhekk għandi ħjiel tas-sagrifiċċji li student irid jagħmel biex jasal fejn jixtieq. Continue reading “L-erba’ infermieriinn”

Ħniena u Ġustizzja

6. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 3 ta’ Frar 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba,

L-Iskrittura Mqaddsa tippreżentalna lil Alla bħala ħniena bla tarf, imma anki bħala ġustizzja perfetta. Kif ngħaqqdu flimkien dawn iż-żewġ affarijiet? Kif nirrikonċiljaw ir-realtà tal-ħniena ma’ l-esiġenzi tal-ġustizzja? Jafu jidhru bħala żewġ realtajiet li jikkuntradixxu lil xulxin; fir-realtà m’huwiex hekk, għax hi sewwa sew il-ħniena ta’ Alla li twettaq il-vera ġustizzja. Imma x’ġustizzja hi din?

Continue reading “Ħniena u Ġustizzja”

Tal-gdim!

Patri Mario Attard OFM Cap   

Meta nkun qed naħdem l-Isptar mhux l-ewwel darba li jiġu fuqi persuni u jistaqsuni: “Patri. Fejn hu l-minus one jekk jogħġbok?” U jien, l-għaliex l-esperjenza fl-Isptar dejjem tgħallimni, nitbissmilhom waħda u ngħidilhom: “Jaqaw qiegħdin tistaqsu għad-Dental?” Jiġifieri tas-snien. U t-tweġiba tagħhom dejjem tkun: “Hekk hu Patri!” Continue reading “Tal-gdim!”

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa tal-Preżentazzjoni fit-Tempju

Nhar it-Tlieta 2 ta’ Frar 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa tal-Kandlora: il-festa tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju, fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun.

Continue reading “L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa tal-Preżentazzjoni fit-Tempju”

Revisiting the Didachē

Fr Mario Attard OFM Cap

The interesting lecture, beautifully delivered by Fr Johnatan Farrugia, which initiated the Lectio Augustini series of lectures for this accademic year 2015-2016 at the Augustinian Institute, on Friday 22 January, dealt with theDidachē (Διδαχή), commonly known as The Teaching of the Twelve Apostles.

In this brief early Christian treatise, which the majority of scholars date to the mid late first century, even beforethe New Testament writings, there are some intriguing points that are worth mentioning and analyzing. The first chapter of the Didachē addresses the Two Ways. Continue reading “Revisiting the Didachē”