L-Arċisqof jmexxi pellegrinaġġ lejn is‑Santwarju Nazzjonali tal‑Madonna tal‑Mellieħa

L-Erbgħa 21 ta’ Settembru 2016: L‑Arċisqof mexxa pellegrinaġġ lejn is‑Santwarju Nazzjonali tal‑Madonna tal‑Mellieħa u wara ċċelebra Quddiesa biswit is-Santwarju.

Continue reading “L-Arċisqof jmexxi pellegrinaġġ lejn is‑Santwarju Nazzjonali tal‑Madonna tal‑Mellieħa”

L-Arċisqof jiltaqa’ mal-għalliema, LSA’s u Kindergarten Assistants ġodda li jaħdmu fl-Iskejjel tal-Knisja

It-Tnejn 19 ta’ Settembru 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ltaqa’ mal-għalliema, LSA’s u Kindergarten Assistants ġodda li ġew impjegati mal-iskejjel tal-Knisja f’Malta u Għawdex. Il-laqgħa saret f’St Paul’s Missionary College, ir-Rabat.

Continue reading “L-Arċisqof jiltaqa’ mal-għalliema, LSA’s u Kindergarten Assistants ġodda li jaħdmu fl-Iskejjel tal-Knisja”

Ġriegħi ma’ jdejja

Patri Mario Attard OFM Cap

Darba kont għall-laqgħa ta’ talb u l-persuna li mexxiet il-laqgħa kienet qaltilna biex niġu għall-laqgħa b’idejna mfaxxati. Jiena hekk għamilt. Għalkemm f’moħħi u f’qalbi telgħuli elf mistoqsija.

Intant. Waslet il-laqgħa u jiena mort. Intasabt bilqiegħda u bdejt nirċievi. Il-passaġġ tal-Kelma ta’ Alla dakinnhar kien meħud mill-profeta Żakkarija. Kien jgħid hekk: “U jekk xi ħadd jistaqsih: ‘X’inhuma dawn il-ġrieħi fuq idejk ?’ hu jwieġeb: ‘Dawn għamluhomli fid-dar ta’ ħbiebi’” (Żak 13:6). Continue reading “Ġriegħi ma’ jdejja”

Ħwejjeġ żgħar bi mħabba kbira

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kont għal Festival Dinji taż-Żgħażagħ. F’dan il-festival kien hemm ferħ kbir! Ferħ li ma tfissrux bil-kliem! Ferħ li bilfors iġagħlek temmen li meta niftħu qalbna, (u ħafna aktar minn moħħna) għall-Mulej, dak li hemm fis-sema tassew li jinżel hawn fl-art! Għax x’hemm isbaħ ħbieb milli tkun fil-preżenza ta’ Ġesù u Ommu u Ommna Marija? X’hemm isbaħ mill-familja ħbieb tiegħi?! Continue reading “Ħwejjeġ żgħar bi mħabba kbira”

Joining a fruitful adventure

Fr Mario Attard OFM Cap

While joyfully recalling my student years as a student of the Faculty of Theology at the University of Malta my mind and heart raced back to the following affirmation I heard again and again during my theology courses: Thanks to the Second Vatican Council the Church Fathers were brought back to light and started holding their prestigious place both in the ecclesial reflection and action.

My question is spontaneous as much as it is obvious: Why should we study the Church Fathers? Why are we to commit ourselves to the demanding journey of patristics? What do these great masters of our faith have to offer us? Can they really comprehend the problems we are struggling with? Will they offer us solutions for them? Continue reading “Joining a fruitful adventure”

Tista’ titlob għalija?

Patri Mario Attard OFM Cap

Xi xhur ilu kont qed inżur familja. F’daqqa u l-ħin id-diskors dar bħal ċirasa fuq frażi li jien, bħala Patri, tgħidx kemm nismagħha! L-aktar fl-Isptar fejn naħdem! “Patri, tista’ titlob għalija?”

Waħda mir-raġunijiet l-għaliex ix-xogħol fl-Isptar inħobbu hija li f’dan il-post qaddis inħossni nieħu tagħlima wara l-oħra. Mhux ta’ b’xejn mela li għal San Ġorġ Preca l-Isptar huwa wieħed mill-kotba l-kbar tal-ħajja! Għalhekk, meta smajt din il-frażi tidwi f’moħħi u f’qalbi, għedt: “La jien Nisrani, ħa nara x’tgħid il-Bibbja fuq din il-biċċa li nitolbu għal xulxin?” U bdejt infittex… U aqta’ x’sibt?… Continue reading “Tista’ titlob għalija?”