Iltaqa’ f’Avila kungress dwar Santa Tereża

F’Avila, il-belt fejn twieldet Tereża ħames mitt sena ilu, iltaqa’ Kungress Interuniversitarju dwar Santa Tereża. Il-Kungress kien organizzat mill-Università Kattolika ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù ta’ Avila b’kollaborazzjoni ma’ universitajiet Kattoliċi oħra. Continue reading “Iltaqa’ f’Avila kungress dwar Santa Tereża”

Talb biex tieqaf il-ħruxija kontra l-Insara

L-Aid to the Church in Need il-Ħamis, il-festa tat-Trasfigurazzjoni, organizzat ġurnata ta’ talb għall-paċi.  Din id-data ntgħażlet għax tfakkar fil-mument meta Kristu, fuq l-Għolja tat-Tabor flimkien mat-tliet dixxipli tiegħu, deher fi stat ta’ glorja ftit qabel ma beda t-triq tat-tbatija li wasslitu għall-mewt iżda li fl-aħħar wasslitu għal dik tal-Qawmien. Continue reading “Talb biex tieqaf il-ħruxija kontra l-Insara”

Fil-Knisja hemm post għal kulħadd

Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali ta’ nhar l-Erbgħa

“Kulħadd jista’ jieħu sehem fil-ħajja tal-Knisja. Kulħadd jista’ jagħmel parti mill-komunità. Il-Knisja hi d-dar tal-Missier fejn hemm post għal kulħadd. Għal kull wieħed bil-ħajja iebsa tiegħu”.

Dan qalu l-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Ġenerali tal-Erbgħa wara waqfa qasira għas-Sajf. Fil-katekeżi tiegħu l-Papa kompla bit-tagħlim tiegħu dwar il-familja u rrifletta dwar is-sitwazzjoni ta’ dawk li ddivorzjaw u daħlu fit-tieni unjoni.

Il-Papa qal li l-Knisja taf sew li din is-sitwazzjoni tikkontradixxi s-Sagramenti. Madankollu, kompla l-Papa, il-Knisja bħala omm dejjem tfittex t-tajjeb u s-salvazzjoni ta’ uliedha kollha. Hu preċiżament għax dawn is-sitwazzjonijiet jaffettwaw b’mod speċjali l-ulied li hu importanti li l-Knisja tagħti merħba tassew lil dawn il-familji fil-komunitajiet tagħha.

Il-Knisja għandha dejjem turi l-kura pastorali tagħha ma’ dawk f’dawn is-sitwazzjonijiet u speċjalment it-tfal.

Il-Papa Franġisku nnota li f’dawn l-aħħar snin il-Knisja żviluppat għarfien akbar tal-bżonn li tilqa’ lill-persuni divorzjati u lil dawk li jerġgħu jiżżewġu. Hu enfasizza li huma għadhom parti mill-Knisja. Mhumiex skomunikati u m’għandhomx jiġu trattati bħallikieku huma hekk anzi għandhom jiġu inkorraġiti, mal-familji tagħhom, biex jieħdu sehem fil-ħajja tal-Knisja permezz tat-talb, tas-smigħ tal-Kelma ta’ Alla, tal-edukazzjoni Nisranija ta’ wliedhom, tas-servizz lill-foqra u tal-impenn tagħhom lejn il-ġustizzja u l-paċi.

Hu fakkar fil-kliem tal-Papa Benedittu XVI li sejjaħ għal dixxerniment sħiħ u akkumpanjament pastorali għaqli filwaqt li wieħed jirrikonoxxi li mhemmx soluzzjonijiet sempliċi għad-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom dawn il-familji mweġġa.

Il-Papa kompla li l-ikona Biblika tar-Ragħaj it-Tajjeb tiġbor il-missjoni kollha li Kristu rċieva mingħand il-Missier: dik li jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Din l-imġiba hi mudell ukoll għall-Knisja li tilqa’ lil uliedha bħal omm li tagħti ħajjitha għalihom. “Il-Knisja hi msejħa tkun id-dar miftuħa tal-Missier. L-ebda bieb mhu magħluq! Bl-istess mod l-Insara kollha huma msejħa jixbhu lir-Ragħaj it-Tajjeb.

“Fuq kollox, il-familji Nsara jistgħu jikkollaboraw miegħU biex jieħdu ħsieb l-familji miġruħa huma u jseħbuhom fil-ħajja tal-fidi tal-komunità. Kulħadd jagħmel il-parti tiegħu u jagħmel tiegħu l-imġiba tar-Ragħaj it-Tajjeb li jaf lil kull waħda min-nagħġiet tiegħu u lil ħadd ma jħalli barra mill-imħabba tiegħu bla tarf”, temm il-Papa Franġisku!

L-Isqof ta’ Għawdex jikteb ittra u jippreżenta rigal lit-tfajjel Karl Curmi

Għamel att ta’ karità

It-tfajjel ta’ għaxar snin Karl Curmi, mill-Belt Victoria, li nhar l-Erbgħa salva tarbija ta’ għoxrin xahar mill-għarqa fil-bajja ta’ Marsalforn, qal lill-ġurnalisti li intervistawh li ma qagħadx jaħsibha darbtejn li jaqbeż bil-ħwejjeġ b’kollox biex jagħti l-għajnuna tiegħu. Continue reading “L-Isqof ta’ Għawdex jikteb ittra u jippreżenta rigal lit-tfajjel Karl Curmi”

L-Għawdxi Dun Maximillian Grech maħtur Attaché tan-Nunzjatura Appostolika f’Tehran

Francesco Pio Attard

Is-saċerdot żagħżugħ Għawdxi Dun Maximillian Grech ġie mitlub mis-Santa Sede jwettaq l-uffiċċju ta’ Attaché fin-Nunzjatura Appostolika f’Tehran, l-Iran. Il-Papa Franġisku, permezz tal-Kardinal Pietro Parolin, is-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, ħatru Adetto di Nunziatura.  Dun Max, li għandu 30 sena u ilu ħames snin saċerdot, mistenni jibda l-missjoni ġdida lejn tmiem Awwissu fejn se jkun jassisti fil-ħidma diplomatika tan-Nunzju Appostoliku Taljan Leo Boccardi. Continue reading “L-Għawdxi Dun Maximillian Grech maħtur Attaché tan-Nunzjatura Appostolika f’Tehran”

26 voluntier bdew ESPERJENZA MISSJUNARJA fit-Tanzanija

Grupp ta’ 26 voluntier tal-Mission Fund, taħt id-direzzjoni spiritwali ta’ Fr Marcellino Micallef OFM, telaq minn Malta għat-Tanzanija lbieraħ biex jgħin fi proġett li se jitwettaq fl-isptar ta’ Makiungu. Il-proġett jikkonsisti f’bini ta’ blokk biex jakkomoda t-tobba u l-paramediċi li jmorru jagħtu s-servizz tagħhom f’dan l-isptar li hu mmexxi minn Sr Maria Borda MMM. Dan l-isptar iservi popolazzjoni ta’ madwar 400,000 persuna. Continue reading “26 voluntier bdew ESPERJENZA MISSJUNARJA fit-Tanzanija”

Sinodu tal-Familji dwar il-Familja

“U beda jibgħathom tnejn tnejn qablu f’kull belt u post fejn kien se jmur hu..” 

Dan il-mandatt ta’ Ġesù, l-evanġelista Marku jagħtihulna fil-kuntest tat-Tnax (6:70), u għalhekk bir-raġun kollu, din is-silta, aktarx norbtuha mal-ħidma tal-isqfijiet u warajhom is-saċerdoti.  Imma San Luqa jagħmel pass ieħor u juri kif dan l-istess kmand Ġesù tah ukoll lit-tnejn u sebgħin dixxiplu li kienu emmnu fih (10:1).

Aktar ‘l isfel f’din il-kitba …

  • L-ewwel koppja fdata b’mandatt minn Alla
  • Anke l-Knisja tbierek il-koppja raġel u mara u taħtarhom
  • Attitudni żbaljata
  • Żmien ta’ grazzja kbira
  • Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja
  • Sinodu tal-Familji dwar il-Familja

Continue reading “Sinodu tal-Familji dwar il-Familja”