U dak u dik mhux hekk?

Minn Fr Mario Attard OFM Cap

Ma nafx jekk ihijex xi waħda mill-mardiet umani. Inkella hijiex xi ħaġa made in Malta. Li naf żgur hu kemm joħloq l-uġiegħ dak il-misħut ġudizzju! Jiġifieri meta jien, għax naf li int, li ġej minn dak il-kulur jew minn dak il-partit, li se tgħid jiena inwaħħalha awtomatikament f’rasi li int dak li għedt għedtu bi skop. Biex tigwadanja. Biex tikseb xi vantaġġ. Continue reading “U dak u dik mhux hekk?”

Sal-ġurnata tal-lum l-Insara għadhom jinqatlu ‘f’isem Alla’

It-Tnejn 11 ta’ Mejju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Fil-Vanġelu tal-lum Ġesù jħabbar lid-dixxipli li fuqhom se jinżel l-Ispirtu s-Santu: ‘Għandi ħafna x’ngħidilkom li s’issa għad ma tistgħux tifhmuh, imma meta jiġi l-Paraklitu, l-Ispirtu tal-Verità, Hu jmexxikom lejn il-verità sħiħa.’

Continue reading “Sal-ġurnata tal-lum l-Insara għadhom jinqatlu ‘f’isem Alla’”

L-għoti tad-demm huwa mħabba konkreta għall-proxxmu

Is-Sibt 9 ta’ Mejju 2015: L-Arċisqof Charles J. Scicluna żar iċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm fi Pjazza San Luqa, Gwardamanġa. L-Arċisqof iltaqa’ mad-diriġenti u l-istaff tas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm, kif ukoll ma’ persuni li ser ikunu qegħdin jagħtu d-demm, fosthom saċerdoti u reliġjużi.
Continue reading “L-għoti tad-demm huwa mħabba konkreta għall-proxxmu”

B’dan it-talb li għallimna San Ġorġ Preca aħna nifħtu l-bieb għad-doni ta’ Alla

Is-Sibt 9 ta’ Mejju 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar il-Parroċċa tas-Swatar. L-Arċisqof bierek l-uffiċċju parrokjali l-ġdid u ċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġorġ Preca.

Continue reading “B’dan it-talb li għallimna San Ġorġ Preca aħna nifħtu l-bieb għad-doni ta’ Alla”

Fil-Knisja niddiskutu biex infittxu l-għaqda mhux biex nifirxu xi xibka ta’ ftehim moħbi

Il-Ġimgħa 8  ta’ Mejju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

L-Ispirtu s-Santu joħloq ‘moviment’ fil-Knisja li xi mindaqqiet jidher li hu konfużjoni, imma li jekk jintlaqa’ bit-talb u bi spirtu ta’ djalogu, jiġġenera dejjem l-għaqda fost l-Insara.  Dan affermah il-Papa dalgħodu waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta, quddiesa li l-Papa ddedikaha lil art twelidu peress li llum hija l-festa tal-Madonna ta’ Lujan. Continue reading “Fil-Knisja niddiskutu biex infittxu l-għaqda mhux biex nifirxu xi xibka ta’ ftehim moħbi”