L-isbaħ ħaġa hija Alla, il-bqija kollu għabex

Il-Ġimgħa 13 ta’ Novembru, 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Hemm żewġ perikli li jheddu lil dawk li jemmnu: it-tentazzjoni li jiddivinizzaw dak li hu materjali, tad-dinja, u anke li saħansitra jidolizzaw l-imġibiet, qisu kollox se jibqa’ għal dejjem. Iżda l-unika sbuħija eterna li għandna nħarsu lejha hi Alla. Din l-affermazzjoni għamilha l-Papa Franġisku dalgħodu waqt l-omelija fid-Dar Santa Marta.

Continue reading “L-isbaħ ħaġa hija Alla, il-bqija kollu għabex”

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar il-Valletta Summit

Il-Ħamis 12 ta’ Novembru 2015: Fl-okkażjoni tal-Valletta Summit li qed jiġbor madwar mejda waħda l-mexxejja tal-Unjoni Ewropeja u ta’ pajjiżi tal-kontinent tal-Afrika, aħna l-Isqfijiet nesprimu l-apprezzament tagħna għar-rieda tajba u l-impenn li qed jintwerew sabiex jinstabu soluzzjonijiet konkreti biex tiġi ndirizzata s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni.

Continue reading “Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar il-Valletta Summit”

Tinsew qatt id-dimensjoni spiritwali fil-ħajja tagħkom

L-Erbgħa 11 ta’ Novembru 2015: l-Arċisqof Charles J. Scicluna, iċċelebra Quddiesa għall-istudenti tal-Università ta’ Malta li se jiggradwaw fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Quddiesa saret fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.
Continue reading “Tinsew qatt id-dimensjoni spiritwali fil-ħajja tagħkom”

Il-Familja. Il-konvivjalità (li ngħixu flimkien fil-ferħ)

35. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 11 ta’ Novembru 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum se nirrifletti fuq kwalità karatteristika tal-ħajja fil-familja li wieħed jitgħallem sa mill-ewwel snin tal-ħajja: il-konvivjalità, jiġifieri meta naqsmu flimkien il-ġid tal-ħajja u nifirħu li nistgħu nagħmlu dan. Li naqsmu u nagħrfu naqsmu hi virtù prezzjuża! Is-simbolu tagħha, l-“ikona” tagħha, hi l-familja miġbura mal-mejda tad-dar. Il-qsim ta’ l-ikla – u għalhekk, barra ta’ l-ikel, anki tar-rispett, tar-rakkonti, tal-ġrajjiet… – hu esperjenza fundamentali. Meta hemm festa, għeluq snin xi ħadd, anniversarju, insibu ruħna madwar il-mejda. F’xi kulturi hi drawwa li dan isir ukoll b’sens ta’ viżtu, biex wieħed ikun qrib ta’ min hu mnikket għat-telfa ta’ xi qarib. Continue reading “Il-Familja. Il-konvivjalità (li ngħixu flimkien fil-ferħ)”

167 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

It-Tlieta 10 ta’ Novembru 2015: Matul l-aħħar sena akkademika, 167 persuna temmew b’suċċess wieħed minn sittax-il kors differenti li offra l-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien ma’ entitajiet oħra tal-Knisja f’Malta.

Continue reading “167 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali”

Il-Mulej isaffi l-intenzjoni ta’ kull min jidħol għall-politika u għas-servizz tan-nazzjon

Il-Ħadd 8 ta’ Novembru 2015: l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-Kon-katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fl-okkażjoni ta’ Jum It-Tifkira. Għal din iċ-ċelebrazzjoni attendew l-President ta’ Malta u s-Sur Preca, l-ogħla awtoritajiet tal-Istat u dinjitarji oħra.

Continue reading “Il-Mulej isaffi l-intenzjoni ta’ kull min jidħol għall-politika u għas-servizz tan-nazzjon”

Jien … Missierek!

Patri Mario Attard OFM Cap

Ibni! Binti! Forsi ma tafniex. Imma jiena kollox naf fuqek (Salm 139:1).

Naf meta tpoġġi bilqiegħdha. U meta tqum (Salm 139:2). Jiena ta’ ġewwa mal-modi ta’ mġieba tiegħek (Salm 139:3). Naf saħansitra sal-inqas xagħra f’rasek (Mattew 10:29-31). Għaliex ġejt maħluq\a fuq xbihati (Ġenesi 1:27). Fija tgħix, timxi u tista’ tkun int (Atti 17:28). Għaliex int wildti (Atti 17:28). Kont nafek qabel ġejt imnissel\imnissla (Ġeremija 1:4-5). Għażiltek meta ħejjejt il-ħolqien (Efesin 1:11-12). Ma kontx xi żball. Jiemek jinsabu miktuba fil-ktieb tiegħi (Salm 139:15-16). Jiena iffissajt iż-żmien eżatt li fih int twelidt u fejn se tgħix (Atti 17:26). Int ġejt maħluq\a b’mod tal-għaġeb (Salm 139:14). Nissiġtek f’ġuf ommok (Salm 139:13). U ħriġtek ‘il barra minn ġuf ommok fil-jum li fih twelidt (Salm 71:6). Continue reading “Jien … Missierek!”