Inġemmgħu l-ġid li jiswielna fis-‘suq finanzjarju’ tas-sema

Il-Ġimgħa, 19 ta’ Ġunju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-ġid u l-għana li jiġġemmgħu għalihom infushom huma l-bidu tal-gwerer, tal-familji mkissrin, tat-telfien tad-dinjità.  It-taqbida li għandna kuljum hi li namministraw ir-rikkezzi li jkollna, u dawk tad-dinja, għall-ġid komuni.

Continue reading “Inġemmgħu l-ġid li jiswielna fis-‘suq finanzjarju’ tas-sema”

Aħna dgħajfin imma jeħtieġ li jkollna l-qawwa li naħfru

Il-Ħamis, 18 ta’ Ġunju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

In-Nisrani għandu jagħraf li mingħajr l-għajnuna tal-Mulej ma jistax jimxi fil-ħajja.   Hekk afferma l-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta.  Il-Qdusija Tiegħu żied jgħid li aħna nkunu nistgħu nitolbu tajjeb jekk għandna l-ħila naħfru u meta qalbna tkun fil-paċi. Continue reading “Aħna dgħajfin imma jeħtieġ li jkollna l-qawwa li naħfru”

Il-Ħamis filgħodu – l-Enċiklika l-ġdida tal-Papa Franġisku.

Il-Ħamis, 18 ta’ Ġunju 2015 f’xi 9.00 ta’ filgħodu, se tkun preżentata l-Enċiklika Soċjali tal-Papa Franġisku, Laudato Si’  dwar l-għożża tal-ambjent bħala d-dar komuni tagħna.  Fr1_SigningTista’ ssegwi dan l-avveniment f’kollegament dirett mill-Vatikan fuq il-Laikos …www.laikos.org

Il-Familja. Familja u Luttu

22. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 17 ta’ Ġunju 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja ta’ katekeżi tagħna fuq il-familja, il-lum se nitnebbħu direttament mill-episodju rrakkuntat mill-evanġelista Luqa, li għadna kemm smajna (ara Lq 7:11-15). Hi xena li tqanqalna ħafna, li turina l-ħniena ta’ Ġesù għal min qed ibati – f’dan il-każ l-armla li tilfet lil binha l-waħdieni – u turina wkoll il-qawwa ta’ Ġesù fuq il-mewt. Continue reading “Il-Familja. Familja u Luttu”

Il-faqar Nisrani mhux ideoloġija imma l-qofol tal-Vanġelu

It-Tlieta, 16 ta’ Ġunju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Jekk inneħħu l-faqar mill-Vanġelu ma nkunux nistgħu nifhmu l-messaġġ ta’ Ġesù. San Pawl, qal il-Papa Franġisku dalgħodu waqt l-omelija fid-Dar Santa Marta, jagħmel ġabra għall-Knisja ta’ Ġerusalemm li kienet għaddejja minn mumenti diffiċli u ta’ faqar.

Continue reading “Il-faqar Nisrani mhux ideoloġija imma l-qofol tal-Vanġelu”

Inħarsu lil qlubna mill-‘ħsejjes pagani’

It-Tnejn, 15 ta’ Ġunju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

In-Nisrani għandu jitgħallem iħares lil qalbu mill-‘passjonijiet’ u mill-‘ħsejjes tad-dinja’ biex ikun aktar attent ħalli, f’kull ħin, jilqa’ l-grazzja t’Alla.  Il-Papa Franġisku offra din ir-riflessjoni dalgħodu, waqt l-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fid-Dar Santa Marta.

Continue reading “Inħarsu lil qlubna mill-‘ħsejjes pagani’”

Ma tridx iddaħħalha f’rasek!

Patri Mario Attard OFM Cap 

Darba minnhom kont miexi f’kuritur fl-Isptar. Niftakar li f’dik il-ġurnata l-affarijiet ma kienux daqshekk hectic. Għall-erwieħ! Mela stajt nimxi bil-mod il-mod u b’ċertu kalma. U mhux bħas-soltu! Road Runner!

Il-bint kienet qed titħaddet mal-omm fuq xi ħaġa. U, f’daqqa waħda, daret lejha u qaltilha: “Ma tridx iddaħħalha f’rasek!” X’ħin smajt din il-kelma tbissimt. Mhux għall-omm tafux. Imma għalija stess! Mhux l-ewwel darba li naqbad lili nnifsi rasi iebsa fuq ċerti affarijiet! Continue reading “Ma tridx iddaħħalha f’rasek!”