Timmy 

by Joyce Zammit

And we can rely on this kind of love, we are safe in God’s hands

I think it was the 16th December of 26 years ago when my day started very early.  Having a full schedule that particular Saturday I opened our front door when it was still dark.  It had been raining all night and I felt the wet cold air on my face but I also felt something brushing past my feet.  I looked down but in the dark I couldn’t distinguish what it was.  Whatever it was had entered the house. Continue reading “Timmy “

L-Għaxar Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IS-SIBT TA’ L-EWWEL ĠIMGĦA

Mt 5,43-48 – Dewt 26,16-19

“Dawwar qlubna lejk, o Missier ta’ dejjem, u agħmel li nagħtu ruħna għas-servizz tiegħek billi nfittxu dejjem dak li waħdu huwa meħtieġ u nagħmlu għemejjel ta’ mħabba.”

[Di hi t-talba li fit-triq penitenzjali tagħhom tar-Randan l-Insara ta’ Ruma kienu jagħmlu fil-waqfa tagħhom fil-bażilika fejn l-Appostlu Pietru, l-imkien fejn kien sofra l-martirju u ndifen. Sa minn did-difna, il-qabar ta’ San Pietru sar  ċentru ta’ qima għall-Insara ta’ Ruma u mbagħad għad-dinja Nisranija kollha.] Continue reading “L-Għaxar Jum tar-Randan”

Id-Disa’ Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-ĠIMGĦA TAL-EWWEL ĠIMGĦA

Mt 5,20-26 – Eżek 18,21-28

“Agħmel, Mulej, li l-fidili tiegħek jitħejjew kif jixraq għas-sagramenti ta’ l-Għid, biex aħna li, b’qalb imħeġġa, ilqajna li nrażżnu l-ġisem f’dawn il-jiem, niksbu minn dan it-taħriġ frott kbir fir-ruħ ta’ kulħadd.”

[Hija talba, din, tallum, li teħodna spiritwalment fli-“statio”, jiġifieri fil-knisja Rumana, fejn jinsabu l-fdalijiet ta’ l-appostli San Filippu u San Ġakbu imma li hi ddedikata lill-Appostli kollha flimkien. Hi magħrufa bħala l-bażilika tas-“Santi Apostoli”. It-talba tallum tgħaqqdna ma’ dil-bażilika] Continue reading “Id-Disa’ Jum tar-Randan”

The relevance of Thomas Aquinas today

Fr Mario Attard OFM Cap

Many have the erroneous idea that we in the Church should do away with Saint Thomas Aquinas. They argue that although Thomas is the great patron of theology, education and scholar, his mode of thinking is extremely heavy. Thus, it is better to avoid his writings altogether. Is this claim true? Let’s see.

Unfortunately such a pessimistic outlook on Aquinas comes from minds dominated by prejudices and lack of knowledge on the outstanding works of the Angelic Doctor. It is clear that there were generations of teachers who, for some reason or another, were not enthusiastic and sorily lacked the necessary skills in making Catholic Theology available to the man in the street through the precious contribution of Saint Thomas Aquinas. Thus,the million-dollar question is the following: “Why studying Saint Thomas Aquinas in this day and age? Continue reading “The relevance of Thomas Aquinas today”

It-Tmien Jum tar-Randan

Minn Mons Ġużeppi Farrugia

IL-ĦAMIS TAL-EWWEL ĠIMGĦA

Mt 7,7-12 – Est 14,1.3-5.12-14

“Nitolbuk, Mulej, biex ħsiebna jkun dejjem f’dak li hu sewwa u nagħmluh bil-ħeġġa ta’ qalbna, biex aħna, li mingħajrek ma aħna xejn, iseħħilna ngħixu kif jogħġob lilek.”

[It-talba tallum tradizzjonalment issir fil-waqfa – statio –  ta’ San Lawrenz “in Panisperna”, knisja li tinsab ħdejn il-post fejn kien jinsab il-ħabs li fih inqafel mill-pagani l-proto-djaknu ta’ Ruma u minn fejn ittieħed fl-10 t’Awwissu 258 biex jinħaraq ħaj. Hi t-talba li nagħmlu llum fil-knejjes tagħna.] Continue reading “It-Tmien Jum tar-Randan”

Quddiesa fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Ombudsman

Nhar l-Erbgħa 17 ta’ Frar 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fl-Uffiċċju tal-Ombudsman, il-Belt Valletta. Din il-quddiesa ġiet organizzata fl-okkażjoni tal-20 anniversarju mit-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Ombudsman f’Malta. Minbarra l-Ombudsman u l-impjegati tal-Uffiċċju tiegħu, attendew ukoll id-Deputat Speaker, l-Onor. Ċensu Galea, l-iSkrivan tal-Kamra, is-Sur Raymond Scicluna u ex-impjegati li ħadmu f’din l-istituzzjoni sa mit-twaqqif tagħha.

Continue reading “Quddiesa fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Ombudsman”