Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fl-Oratorju tal-Kurċifiss mal-Bażilika tal-Isla

Nhar is-Sibt 9 ta’ Jannar 2016: Fis-6:00 p.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna fetaħ il-Bieb tal-Ħniena fl-Oratorju tal-Kurċifiss (fejn hemm meqjuma x-xbieha devota ta’ Ġesù Redentur) mal-Bażilika ta’ Marija Bambina, l-Isla. Continue reading “Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fl-Oratorju tal-Kurċifiss mal-Bażilika tal-Isla”

Nibdew bil-barka

Patri Mario Attard OFM Cap

L-arloġġ qaleb! Is-sena l-ġdida bdiet! Merħba bik 2016! Is-Sena t-Tajba! Għaddiet sena u ġiet oħra! Ommi Mà kemm jgħaddi ż-żmien!

Ma kull sena li tibda’ kulħadd jiġri għat-tazza tax-xorb. Ħa jifraħ! Ħa jagħti merħba kbira minn qalbu lis-sena l-ġdida li tkun għadha kemm fetħet għajnejha! Mhux li kien li din is-sena tkun bil-wisq aħjar milli kienet is-sena l-oħra! Mela ħa niċċelebraw! Ejja nieħdu grokk flimkien! Grokk sabiħ! Ilaqqa’ u jferraħ lin-nies flimkien. Isaħħaħhom fl-ispirtu ta’ ħbiberija ta’ bejniethom. Biss l-akoħol waħdu ma tantx jista’ jasal fil-bogħod. Jinħtieġlu xi ħaġa oħra biex jaħdem kif għandu jaħdem mingħajr, sintendi, ma jkisser lill-persuni li xorbuh biex jifirħu. Qabel xejn l-alkoħol jinħtieġlu jsib is-sodda mifruxa tal-paċi fil-qalb. Fil-moħħ. U, fuq kollox, fir-ruħ! Continue reading “Nibdew bil-barka”

It-tgħanniqa mimlija mħabba ta’ Alla ssikket l-akkuża tad-dnub

Il-Ġimgħa 8 ta’ Jannar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Mhux l-imħabba kollha ġejja minn Alla, imma Alla hu l-veru mħabba. Dan kien il-ħsieb ewlieni tal-omelija li għamel dalgħodu l-Papa Franġisku fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Continue reading “It-tgħanniqa mimlija mħabba ta’ Alla ssikket l-akkuża tad-dnub”

In-nisa għandhom iżommu s-skiet fil-laqgħa?

DOMANDA

Nixtieq spjegazjoni ta’ dawn il versi  li huma mehudin mil bibbja .Grazzi

[1Kor:14:34] Bħalma jsir fil-Knisja kollha tal-qaddisin, in-nisa għandhom iżommu s-skiet fil-laqgħa; ma għandhomx permess jitkellmu imma joqogħdu suġġetti, bħalma tgħid ukoll il-Liġi.[1Kor:14:35] Jekk ikunu jridu jitgħallmu xi ħaġa, jistaqsu lil żwieġhom id-dar; ma jixraqx li mara titkellem fil-ġemgħa tal-Knisja]

TWEĠIBA minn Dun Pawl Sciberras

San Pawl kien saqajh hafna fl-art. Kien jaf tajjeb li jekk bniedem ma jkunx istruwit u ffurmat, hsara jista’ jaghmel jekk jipprova jghallem lil haddiehor. In-nisa ma kinux jircievu istruzzjoni jekk mhux ftit li biha jinqdew ghall-hajja ta’ kuljum minghand missierhom jew l-irgiel taghhom, jekk ikunu mizzewga.

Ghalhekk San Pawl ma kienx ihalli li n-nisa jitkellmu fl-Assemblea tal-komunitajiet tieghu. A little knowledge is a dangerous thing!

Meta kien hemm nisa li kienu istruwiti u jifilhu jgorru r-responsabbilta’ tat-tmexxija, allura kien San Pawl innifsu li ghamilhom mexxejja, bhalma kienet Lidja fil-komunita’ ta’ Filippi. Ara ftit b’liema qima isellem lill-hafna nisa li jsemmi fil-kapitlu 16 tal-Ittra lir-Rumani, li keinet komunita’ li lanqas biss waqqaf hu!