Wassalt messaġġ ta’ tama lill-Afrika

Patri Mario Attard OFM Cap

Għall-grazzja t’Alla intemm b’wiċċ il-ġid il-vjaġġ Appostoliku ta’ Papa Franġisku li din id-darba ħadu fil-Kenja, fl-Uganda u fir-Repubblika tal-Afrika Ċentrali. Dan il-vjaġġ beda mill-Erbgħa 25 ta’ Novembru u wasal fi tmiemu nhar it-Tnejn 30 ta’ Novembru 2015. Il-qalba ta’ dan il-vjaġġ kienet il-virtù tat-tama. Continue reading “Wassalt messaġġ ta’ tama lill-Afrika”

U jien x’jimpurtani!

Patri Mario Attard OFM Cap

Mhux l-ewwel darba li qabżitilna! Veru? U, maħkumin mir-rabja tal-mument, għedna: “U jien x’jimpurtani wara kollox!” Imma, l-għaliex aħna nar tat-tiben, malajr reġa’ bdielna. U, minflok, għedna sogħbiena: “U le! Jimpurtani!” U sehmna mhux biss bqajna nagħtuh talli aktar imtlejna tilja xogħol nobis! Continue reading “U jien x’jimpurtani!”