Minn fejn gejja l-kelma “Madonna”

DOMANDA

Nixtieq inkun naf main fejn gejja l-kelma Madonna ghax nahseb li hemm hafna tifsiriet jekk taqsam il-kelma. Ma Donna. (Godwin Ciantar, 4 ta’ Ġunju 2015)

TWEĠIBA minn Joe Farrugia

Il-kelma, “Madonna” ġejja mil-Latin, “Mea Domina” u dan kien titolu ta’ unur u rispett li kienu jagħtu lin-nisa ta’ ċerta pożizzjoni. Fit-Taljan juzaw “Mia Signora”. Fil-Franċiz insibu “Madame”. Biż-żmien it-titolu (mhux isem) beda jkun użat biss b’sinjal ta’ rispett u qima, għall-Verġni Marija Omm Ġesù.

Sintendi l-kelma ma nsibuha mkien fil-Bibbja, u minħabba dan xi persuni minn denominazzjonijiet insara oħra jikkritakaw lilna l-kattoliċi għaliex nużaw ukoll din il-Kelma għall-Ommna Marija.

Personalment inħoss li l-kelma mhix daqstant maqtuha mill-Evanġelju għaliex għalkemm “Madonna” mhix biblika, madankollu “donna” li fit-Taljan tfisser “mara” tfakkarni fil-Mara li nsibu msemmija darbtejn fl-Evanġelju skont San Ġwann; l-ewwel darba fit-Tieġ ta’ Kana, u t-tieni darba fuq il-Kalvarju, fejn Kristu nnifsu lil Ommu jsejħilha “Mara”.

Bla dubju ta’ xejn dan ma kienx xi nuqqas ta’ rispett minn Ġesù lejn Ommu, imma kliemu jfakkarna f’dik il-Mara li Alla jwiegħed fil-Ġnien ta’ Eden, meta qal lix-xitan, “Inqajjem gwerra bejnek u bejn il-Mara, bejn in-nisel tiegħek u n-nisel tagħha, u Huwa jisħaqlek rasek”.

Dik il-wegħda tal-Missier bdiet it-twettieq attwali tagħha malli Ġesù beda l-ħajja publika tiegħu u allura fit-Tieġ ta’ Kana fejn wettaq l-ewwel miraklu u bdiet l-ewwel komunità nisranija għax “id-dixxipli emmnu fih”. Sabet il-milja tagħha l-opra tal-Fidwa mwettqa minn Ġesù bil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Fiż-żewġ mumenti kienet preżenti b’mod attiv, “il-Mara”, Marija Omm Ġesù u Ommna. (4 ta’ Ġunju 2015)

Bejn eżilju u eżilju  

Patri Mario Attard OFM Cap

L-Ittra Pastorali għal dan ir-Randan 2012 li l-Isqfijiet tagħna Mons. Pawlu Cremona O.P. u Mons. Mario Grech ħarġu nhar is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl titħaddet fuq suġġett attwali ħafna għaliex minnu nnifsu huwa bibliku għall-aħħar: l-eżilju!

Fl-Ittra Pastorali tagħhom l-Isqfijiet jagħmlu differenza bejn eżilju u eżilju. Fil-fatt wieħed jista’ faċilment jaqsam din l-ittra f’żewġ tipi ta’ eżilji: dak ta’ Kristu u l-ieħor li jinkludi fih lill-Poplu Lhudi flimkien mal-esperjenza tagħna. Ikun tajjeb jekk naraw ftit xi tfisser il-kelma eżilju. Continue reading “Bejn eżilju u eżilju  “

Il-Familja. Familja u Faqar

20. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 3 ta’ Ġunju 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’dawn l-Erbgħat irriflettejna fuq il-familja u ħa nibqgħu mexjin fuq din it-tema, nirriflettu fuq il-familja. U mil-lum il-katekeżi tagħna se titwessa’ iżjed, bir-riflessjoni tagħna tmur fuq il-vulnerabbiltà tal-familja, fil-kundizzjonijiet tal-ħajja li jippruvawha. Il-familja għandha ħafna problemi li jgħadduha mill-prova. Continue reading “Il-Familja. Familja u Faqar”

L-Arċisqof iżur lill-pazjenti u l-voluntiera tal-Hospice Movement

It-Tlieta 2 ta’ Ġunju 2015: L-Arċisqof Charles J. Scicluna żar iċ-Ċentru tal-Hospice Movement li jinsab f’Ħal Balzan. Huwa ltaqa’ mal-pazjenti u l-voluntiera li jaħdmu f’dan il-post u bierek vann ġdid li se jintuża għall-pazjenti bil-marda tal-kanċer.

Continue reading “L-Arċisqof iżur lill-pazjenti u l-voluntiera tal-Hospice Movement”