Is-Sittax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IS-SIBT TAT-TIENI ĠIMGĦA

Lq 15,1-3.11-32 – Mik 7,14-15.18-20

“O Alla, inti tagħtina mezzi qaddisa biex, sa minn din l-art stess, iddaħħalna f’sehem fil-ħwejjeġ tas-sema; kun int li tmexxina f’din il-ħajja, u wassalna f’dak id-dawl li fih inti tgħammar.”

[Tradizzjonalment it-talba kwareżimali tallum hi marbuta mal-knisja ta’ Santi Marcellino e Pietro, knisja żgħira li tinsab bejn Santa Maria Maggiore u l-Arċibażilika Lateranensi. Kienet telgħet għall-ewwel darba fir-raba’ seklu tardiv. It-talba tallum tgħaqqadna spiritwalment mal-komunità Rumana li mistagħna b’dawn iż-żewġ martri tagħha.] Continue reading Is-Sittax-il Jum tar-Randan

Il-Ħmistax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-ĠIMGĦA TAT-TIENI ĠIMGĦA

Mt 21,33-43.45-46Ġen 37,3-4.12-13a.17b-28

“O Alla li tista’ kollox, nitolbuk li bil-ħeġġa qaddisa tagħna għat-tgħakkis teħlisna minn dnubietna, ħalli naslu b’ruħ safja għall-festi ta’ l-Għid li ġejjin.”

[Li-statio tallum hija knisja antika ddedikata lil familja ta’ qaddisin martri: Vitale u martu Valerja u wliedhom Ġervażju u Protasju. Il-knisja, fundata fis-seklu V, hi magħrufa bħala l-Basilica di San Vitale,u tinsab fuq ġenb, taħt Via Nazionale. It-talba tallum hi msaħħa wkoll bix-xhieda tal-martri San Ġwann Fisher li kien kardinal titulari tagħha.] Continue reading Il-Ħmistax-il Jum tar-Randan

Aħfirli Patri!

Patri Mario Attard OFM Cap

L-omelija tal-quddiesa li Papa Franġisku iċċelebra għalina, il-Franġiskani Kapuċċini, fl-għodwa tat-Tlieta 9 ta’ Frar, 2016, fil-preżenza tar-relikwi mqaddsa ta’ San Leopoldu Mandic u San Piju ta’ Pietrelcina, fiha tassew x’wieħed jixtarr. L-aktar għalina l-Kapuċċini. U magħna l-patrijiet u l-qassisin kollha. San Leopoldu u San Piju kienu żewġ konfessuri kbar. Continue reading Aħfirli Patri!

Hi grazzja li naraw lill-foqra jħabbtu fuq qlubna

Il-Ħamis 25 ta’ Frar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Biex aħna ngħixu l-fidi tagħna bis-serjetà rridu nagħrfu lill-foqra li jinsabu qrib tagħna. Ġesù nnifsu jħabbat fuq il-bieb ta’ qalbna. Dan kien il-messaġġ tal-Papa Franġisku dalgħodu, waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta.

Continue reading Hi grazzja li naraw lill-foqra jħabbtu fuq qlubna

L-Erbagħtax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-HAMIS TAT-TIENI ĠIMGĦA

Lq 16,19-31 – Ġer 17,5-10

“O Alla, int tħobb is-safa u troddhulna mill-ġdid meta nitilfuh: mexxi lejk il-qlub tagħna, u ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabrieka fl-għemil it-tajjeb.”

[Nibqgħu fl-inħawi Rumani ta’ Trastevere u llum mmorru spiritwalment fil-knisja ddedikata lil Marija Assunta – Santa Maria in Trastevere – li twaqqfet fis-seklu III bħala “dar-knisja” u wara l-bidla Kostantinjana nbniet mill-Papa Ġulju I bħala bażilika li maż-żmien saret il-ġmiel li hi llum. Il-kolletta tal-ġurnata teħodna f’dil-bażilika Marjana.] Continue reading L-Erbagħtax-il Jum tar-Randan