Minflok liberi sirna lsira tagħna nfusna?

L-eżilju tagħna huwa dak kollu li jbegħdna minn Alla.

Meta tiddeċiedi inti liema huwa tajjeb jew ħażin bla ma tagħmel l-ebda rabta mal-Kelma ta’ Alla. Meta taħseb li f’ħajtek m’għandekx bżonn lil Mulej Ġesu u lill-Knisja. Meta tintilef fil-ġirja għall-affarijiet materjali bla ma tagħti każ l-etika u l-ġustizzja. Meta f’ħajjietna npoġġu fil-ġenb il-kmandamenti ta’ Alla.

Fil-Pastorali tar-Randan 2012,  l-Isqfijiet jitkellmu dwar l-Eżilju tagħna fil-kultura.

Continue reading “Minflok liberi sirna lsira tagħna nfusna?”

Mhux biss fil-Monasteru … anzi !!!

STEDINA GĦAL LAQGĦA FIL-MONASTERU BENEDITTIN TAL-IMDINA

Barra mill-ħitan tal-monasteru, jgħixu lajċi, li fil-familji tagħhom, fuq il-post tax-xogħol fejn jaħdmu, fil-ħwienet mnejn imorru jixtru u f’kull post ieħor li jkunu tul il-ġurnata jgħixu l-Evanġelju kif iggwidati minn regola miktuba kważi ħmistax-il mitt sena ilu.

Continue reading “Mhux biss fil-Monasteru … anzi !!!”

Il-Konċistorju għall-Ħatra ta’ 22 Kardinal

Nhar is-Sibt 18 ta’ Frar 2102 sar il-Konċistorju fejn il-Papa Benedittu XVI ħatar 22 kardinali ġodda.  Fosthom kellna l-Eċċ.ża Rev.ma Mons. Prospero Grech O.S.A., Arċisqof Titulari ta’ San Leone li huwa t-tieni Malti maħtur Kardinal.

Intervista li saret ma’ l-Emminenza Tiegħu Prospero Grech wara l-Konċistorju:

Il-kummenti ta’ l-Isqof Mario Grech fuq il-ħatra tal-Kardinal Prospero:

Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni, Kurja

Quddiesa għall-Għarajjes

Nhar il-Ħadd 12 ta’ Frar 2012 l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iċċelebra Quddies għall-għarajjes li ser jiżżewġu fl-2012 fil-KonKatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.  Din il-Quddiesa ġiet organizzata mill-Moviment ta’ Kana.

Ritratti: Photocity, Valletta

Periklu li tintefa l-fjamma tal-fidi.

Vatikan, 27 Jannar 2012:

“F’partijiet kbar tad-dinja l-fidi għaddejja mill-periklu li tintefa bħal fjamma li qed jispiċċalha il-fjuwil. Qegħdin niffaċċjaw kriżi profonda ta’ fidi u telfien tas-sens reliġjuż, u dan huwa l-akbar sfida għall-Knisja llum.

“Għalhekk it-tiġdid tal-fidi irid ikun il-prijorità fl-impenn tal-Knisja kollha fi żminijietna.  Nittama li s-Sena tal-Fidi, bil-kollaborazzjoni mill-qalb ta’ dawk kollha li jiffurmaw il-Poplu ta’ Alla,  tkun tista’ tikkontribwixxi biex terġa tagħmel lil Alla preżenti mill-ġdid f’din id-dinja u biex tiftaħ għall-bnedmin l-aċċess għall-fidi u għall-fiduċja f’dak Alla li ħabbna sa l-aħħar, f’Ġesù Kristu msallab u rxoxt.”

Minn diskors li l-Papa Benedittu XVI għamel lill-parteċipanti fil-laqgħa plenarja tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi.  Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2012.

Taħseb li bħala nisrani/ja, inti tista’ tagħmel xi ħaġa biex din il-fjamma tal-fidi ma tintefiex?

 • Fil-familja tiegħek…
 • Fuq il-post tax-xogħol…
 • Fil-ħanut mnejn tixtri…
 • Mal-ġirien u mal-ħbieb…
 • Fil-parroċċa jew fl-għaqda li tattendi…
 • Fil-Knisja, mhux biss dik tal-ġebel, imma wkoll dik ħajja…

Iktbilna …>

Il-Knisja u l-2012

Is-Sena 2012 – Lejn it-tmiem jew lejn bidu ġdid?

Is-sena li għadna kif bdejna, ilha fuq fomm bosta, l-aktar fil-mezzi tal-media sa minn bosta xhur ilu. Kien hemm min interpreta kitbiet antiki biex wasal għall-konklużjoni li tmiem id-dinja hu fil-qrib, eżattament fil-21 ta’ Diċembru 2012.  Oħrajn ma qablux u insistew li l-istess kitbiet ma jħabbrux it-tmiem, imma propju il-bidu ta’ żmien ġdid.

Personalment naħseb li lil bosta persuni, il-logħob bin-numri jimmeraviljhom.  Forsi għaliex fin-numri ta’ din id-data, 20.12.2012,  jilmħu ċertu faxxinu, allura ħasbu li bilfors irid ikun fihom tifsira speċjali, xi kataklażmu straordinarja jew it-twelid ta’ era ġdida. Minn jaf x’għad iridu jivvintaw għad-data 21.12.2112.  Imma sa dakinhar ħafna minna ma jkunux hawn.

Dan kollu, lil uħud iffakkarhom f’dak li suppost kellu jseħħ fil-bidu tas-sena 2000. Imbagħad qalulna li mhux fil-bidu tagħha, imma fi tmiemha.  Għal dawk li bħali għandhom ċerta età, jfakkarhom ukoll fit-tliet ijiem tad-dlam, li kellu jkollna fl-1960.

Continue reading “Il-Knisja u l-2012”

Twemmin u Fidi l-istess?

Twemmin u Fidi l-istess?

Meta nitkellmu jew nisemgħu oħrajn jitkellmu dwar dan is-suġġett spiss nintebħu li aktarx ma nagħmlux differenza bejn “twemmin” u “fidi”; dak li bl-Ingliż insejħulhom “belief and faith”.

Jista’ jkun …

 • li meta nużaw il-kelma “fidi” aktarx inkunu rridu nfissru “twemmin”?
 • li b’fidi spiss nifhmu dik il-lista ta’ dawk il-veritajiet li li tgħallimna fil-klassijiet tar-reliġjon?
 • li t-twemmin tagħna huwa biss att intelletwali u xejn aktar minn hekk?
 • li f’dan is-sens it-twemmin jista’ jwassal jew forsi ġieli wassal għal ideoloġiji li jkunu wkoll il-kawża ta’ firda, ġlied u gwerrer.

Mill-banda l-oħra, fid-dokument Porta Fidei il-Papa Benedittu XVI jitkellem dwar …

 • il-ferħ tal-fidi u l-entużjażmu biex wieħed jikkomunikha lill-oħrajn;
 • fidi li tikber meta ngħixuha bħala esperjenza ta’ l-imħabba li rċevejna u meta nikkomunikawha bħala esperjenza ta’ grazzja u ferħ;
 • fidi li twassalna biex nagħtu l-frott, għax twessa` ‘l qalbna bit-tama u tagħmilna kapaċi nagħtu xhieda li tagħti l-ħajja;
 • fidi li tiftaħ il-qalb u l-moħħ ta’ dawk li jisimgħu u jwieġbu għal-istedina tal-Mulej biex jisimgħu kelmtu u jsiru dixxipli tiegħu.

Madankollu il-Papa jitkellem ukoll dwar l-importanza tat-twemmin u l-verità tal-fidi u jgħid li l-fidi tikber u tissaħħaħ biss billi nemmnu. Jikteb li ma hemmx possibiltà oħra biex inkunu ċerti għajr dik li nintelqu dejjem aktar f’idejn l-imħabba li l-għajn tagħha hu Alla.

U inti x’taħseb li huwa meħtieġ fil-Knisja f’Malta biex it-twemmin tagħna jimmatura f’fidi vera?

X’hemm bżonn biex minflok jiddeġenera f’ideoloġija, it-twemmin ikun dak li jwassal li min jemmen f’relazzjoni, mhux ma’ sett ta’ veritajiet imma mal-persuna ta’ Ġesù Kristu?

Wara kollox il-fidi tiegħna mhix f’lista ta’ dommi imma fil-persuna ta’ dak li fih nilmħu l-istess Alla.

Iktbilna.  Napprezzaw ħafna l-kummenti tiegħek.