L-Arċisqof iżur il-P.B.S. Creativity Hub f’Guardamangia

L-Erbgħa 6 ta’ Mejju 2015: L-Arċisqof Charles J. Scicluna żar il-P.B.S. Creativity Hub fi Guardamangia. L-Arċisqof kellu ċ-ċans li jiltaqa’ mal-Bord tad-Diretturi, mal-maganement u l-istaff tal-P.B.S. L_Arċisqof ta’ wkoll intervista fuq programm tal-preżentatur tar-radju Enzo Guzman fuq Radju Malta.

Continue reading “L-Arċisqof iżur il-P.B.S. Creativity Hub f’Guardamangia”

“Għandi bżonnkom” – L-Arċisqof lill-membri tal-M.U.S.E.U.M.

L-Erbgħa 6 ta’ Mejju: L-Arċisqof Charles J. Scicluna żar il-membri tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, M.U.S.E.U.M. waqt il-Laqgħa Ġenerali li ssir kull nhar t’Erbgħa. Fi tmiem il-messaġġ tiegħu, l-Arċisqof ħabbar li l-Assistent Ekkleżjastiku l-ġdid tas-Soċjetà se jkun Fr Kevin Schembri, li ser jieħu post Mons. Lawrence Gatt. Continue reading ““Għandi bżonnkom” – L-Arċisqof lill-membri tal-M.U.S.E.U.M.”

Il-Familja. Iż-Żwieġ II

16. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 6 ta’ Mejju 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja tagħna ta’ katekeżi fuq il-familja l-lum se mmissu direttament mal-ġmiel taż-żwieġ Nisrani. Dan m’hux sempliċement ċerimonja li ssir fil-knisja, bil-fjuri, il-libsa, ir-ritratt… Iż-żwieġ Nisrani hu sagrament li jseħħ fi ħdan il-Knisja, u li anki jsawwar il-Knisja, għax jagħti bidu għal komunità ta’ familja ġdida.

Continue reading “Il-Familja. Iż-Żwieġ II”

In-Nisrani mhux mażokist imma hu bniedem li jaf jissaporti t-tribulazzjonijiet bil-fiduċja

It-Tlieta, 5 ta’ Mejju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

San Pawl hu ppersegwitat imma minkejja l-elf tribulazzjoni jibqa’ sod fil-fidi u jħeġġeġ lil sħabu biex jibqgħu jittamaw fil-Mulej. Il-Papa Franġisku ħa spunt mill-pass tal-Atti tal-Appostli li nisimgħu fl-ewwel qari tal-liturġija tal-lum biex jirrifletti fuq tliet punti: it-tribulazzjonijiet, il-fiduċja, il-paċi. Il-Papa afferma li biex nidħlu fis-saltna t’Alla bilfors irridu ngħaddu minn waqtiet mudlama u mumenti diffiċli.

Continue reading “In-Nisrani mhux mażokist imma hu bniedem li jaf jissaporti t-tribulazzjonijiet bil-fiduċja”

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ Ringrazzjament f’Ħal Lija

Il-Ħadd 3 ta’ Mejju 2015: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra quddiesa ta’ ringrazzjament fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija fejn huwa residenti, b’radd il-ħajr għaċ-ċerimonja tal-Ingress Solenni li saret f’Marzu li għadda. L-Arċisqof ħalla r-residenza tiegħu akkumpanjat mill-ġenituri tiegħu, il-Kleru tal-Parroċċa u l-Banda Piju X, u wara segwiet iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.

Continue reading “L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ Ringrazzjament f’Ħal Lija”

Hawn passa!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Bħalissa hawn passa! Ħafna persuni jinsabu ma jifilħux. Kull min tisma’! X’saru minnu? Kemm ilni ma naraha? It-tali u t-talija kienu ma jifilħux. U mela x’hawn idur fl-arja bħalissa biex hawn daqshekk nies mixħutin fis-sodda? “Bilfors ħi!” issib min jgħidlek. “Qed jinqaleb it-temp!” U, milli jidher, dan it-taqlib tat-temp qed iqalleb ukoll is-sistema ta’ saħħitna! Madankollu, u għall-grazzja ta’ Alla, il-mediċina għamlet passi ta’ ġgant f’dan ir-rigward. It-tipi qawwija u effikaċi ta’ mediċina li hawn fis-suq flimkien mal-mistrieħ jawguraw fejqan ta’ malajr. Almenu dawn huma ż-żewġ pariri li jagħtu t-tobba bravi tagħna. Continue reading “Hawn passa!”

L-1 ta’ Mejju: ix-xogħol u l-festa liturġika tax-xogħol

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Illum, il-Ġimgħa 1 ta’ Mejju, tista’ tgħid kull nazzjon taħt is-sema jiċċelebra Jum il-Ħaddiem. Aktar minn ħamsin sena ilu l-Knisja rat din il-festa bħala opportunità biex tirrifletti fuq il-figura ta’ San Ġużepp. Il-ħaddiem li issapportja kemm felaħ lill-familja tiegħu. Għal dan il-għan l-Knisja għażlietu bħala Padrun tal-Ħaddiema kollha. Continue reading “L-1 ta’ Mejju: ix-xogħol u l-festa liturġika tax-xogħol”